OMV webstránky
Zavrieť
co2_3ku1_img_sk

Znížte svoju uhlíkovú stopu

CO₂ vo svojej podstate nie je jedovatý či nebezpečný plyn. Rastliny ho spotrebúvajú pri fotosyntéze, ktorá podporuje ich rast a ktorej výsledným produktom je kyslík - nezastupiteľný pre život na Zemi. Problém však nastáva v prípade, keď emitované množstvo CO₂ do atmosféry je väčšie, než jeho absorpcia prírodou, resp. ak príroda „nestíha“ prebytočné množstvo vydaného CO₂ odčerpať. Za týchto podmienok, hovoríme o globálnom otepľovaní Zeme.

Vaše auto uvoľňuje do atmosféry oxid uhličitý (CO₂) s každým najazdeným kilometrom, čo zaťažuje životné prostredie a prispieva ku globálnemu otepľovaniu. Ak chcete minimalizovať zaťaženie vašim vozidlom, tak jednou z možností je jazdiť úspornejšie. Mimoriadne dôležitým mechanizmom je tiež uhlíkový offset, ktorý neutralizuje emisie vášho automobilu.

Členovia klubu OMV SMILE & DRIVE získavajú za každé tankovanie vernostné body, ktoré môžu využiť na rôzne výhody v rámci klubu SMILE & DRIVE. Odteraz môžu byť vernostné body OMV SMILE & DRIVE použité aj na vyrovnanie emisií CO₂, čím spoločne pomáhame životnému prostrediu.

Už s 30 vernostnými bodmi OMV SMILE & DRIVE môžete vyvážiť množstvo emisií uvoľnených do atmosféry pri spaľovaní 32 litrov paliva. Body môžete darovať priamo na čerpacej stanici OMV, prostredníctvom aplikácie OMV SMILE & DRIVE alebo priamo na webovej stránku tu.

Vyvažovanie uhlíka je založené na jednoduchom princípe: pretože skleníkové plyny ako CO₂ sú rovnomerne distribuované v atmosfére a majú životnosť viac ako 120 rokov, je úplne irelevantné, kde vo svete emisie vznikajú a kde im predchádzame. Môžete tak kompenzovať emisie, ktoré sa vyskytujú počas vašej jazdy, podporou projektov, ako sú vývoj a využitie obnoviteľných zdrojov energie, ochrana lesov, zalesňovanie a podobne kdekoľvek na svete.

Projekt, na ktorý prispievate:

Projekt vo východnej časti Uruguaja pokrýva asi 22 000 hektárov pôdy. Cieľom projektu je premena trávnatých porastov znehodnotených pasením na úžitkové lesy. To umožňuje regeneráciu predtým intenzívne využívanej pôdy. V budúcnosti bude schopný ukladať viac vody a živín a bude menej ohrozený pôdnou eróziou.

Výsledné lesné oblasti budú obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom podľa smerníc FSC. Vyrábajú vysoko kvalitné a trvanlivé výrobky z dreva a zároveň viažu z atmosféry veľké množstvo oxidu uhličitého. Zalesňovanie projektu overeného VCS uloží počas životnosti projektu asi 7 miliónov ton CO2.

Ako pomáha zalesňovanie v boji proti globálnemu otepľovaniu?

Lesy patria nielen medzi najdôležitejšie zásobníky uhlíka na planéte. Sú tiež domovom obrovskej rozmanitosti druhov a sú obživou všetkých ľudí. Globálne lesné oblasti však v posledných desaťročiach prudko poklesli v dôsledku narastajúceho osídlenia, poľnohospodárskeho využívania, nelegálnej ťažby a ťažby.

***

Často kladené otázky

Chcete vedieť viac? Pripravili sme pre vás odpovede na vaše otázky, ako môžete svoje body venovať uhlíkovej neutralizácii, ako vôbec funguje uhlíkový offset a čo konkrétne urobíme s vašimi vernostnými bodmi.

1. Koľko bodov môžem darovať pre zníženie uhlíkovej stopy?

Na vyrovnanie emisií spôsobených spaľovaním 32 litrov paliva stačí 30 bodov. Ak máte na svojom účte dostatok bodov, môžete samozrejme prispieť aj väčším počtom bodov a tým kompenzovať väčšie množstvo emisií - tie, ktoré ste už svojim vozidlom vytvorili v minulosti alebo vytvoríte v budúcnosť.

Ak natankujete napríklad 64 litrov, vyrovnáte alebo neutralizujete emisie vznikajúce pri jazde do nasledujúceho tankovania so 60 bodmi. 

2. Čo urobí OMV s mojimi bodmi?

Body, ktoré členovia klubu OMV SMILE & DRIVE použijú na zníženie uhlíkovej stopy, sa prevedú na finančné zdroje. Ktorými následne podporíme projekty zalesňovania.

3. Ako funguje uhlíkový ofset?

Okrem opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov, ktoré prijímajú jednotlivci a spoločnosti na zníženie globálneho otepľovania, sú uhlíkové vyrovnania veľmi dôležité a môžu významne prispieť k integrovanej ochrane atmosféry.

Aby sme pochopili, ako funguje uhlíkový ofset, je dôležité vedieť, že skleníkové plyny ako CO₂ sú v atmosfére distribuované rovnomerne. Pretože majú dlhú životnosť, ich koncentrácia v atmosfére na celom svete je približne rovnaká.

To, kde vo svete sú emisie a kde ich „šetríme“, je z hľadiska globálnej koncentrácie skleníkových plynov a vplyvu skleníka úplne irelevantné. Emisie skleníkových plynov, ktorým sa na Slovensku nedá vyhnúť, je preto možné vyvážiť investíciami do starostlivo otestovaných projektov, ktoré zahŕňajú rozvoj a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ochranu lesov, zalesňovanie atď. Presné množstvo emisií kompenzovaných týmito projektmi je overené a potvrdené nezávislými organizáciami.

Každý projekt kompenzácie uhlíka musí spĺňať medzinárodne uznávané kritériá. Na splnenie týchto kritérií a na pozitívne účinky na ochranu podnebia sa vzťahujú rôzne normy, podľa ktorých sa projekty auditujú a overujú. Jednou z kľúčových požiadaviek je samozrejme to, aby bol príspevok projektu k redukcii uhlíka v atmosfére jasne merateľný.

Najlepšie projekty tohto druhu v domácich krajinách navyše podporujú udržateľný rozvoj, napríklad zlepšením prístupu k pitnej vode alebo kvalite miestnej infraštruktúry, vytváraním nových pracovných miest alebo ochranou biodiverzity. Na meranie týchto pozitívnych účinkov existujú globálne akceptované kritériá kombinované v 17 cieľoch trvalo udržateľného rozvoja OSN. Zahŕňajú vzdelávanie aj boj proti chudobe a hladu, ako aj využívanie čistej a dostupnej energie.

4. Ako môžem ovplyvniť svoju (automobilovú) mobilitu tak, aby výsledkom bola čo najmenšia uhlíková stopa?

Pri kúpe nového automobilu venujte pozornosť údajom o hodnotách emisií. Jazdite hospodárne a hlavne jazdite čo najmenej svojpomocne - samozrejme za predpokladu, že vy a vaši potenciálni cestujúci ste zdraví. Ak sa v aute nachádzajú štyria ľudia, je to dokonca jeden z najekologickejších spôsobov dopravy. V opačnom prípade si na kratšie vzdialenosti zvoľte alternatívny spôsob dopravy (verejná doprava, bicykel atď.) Alebo choďte do cieľa pešo.

Motorové oleje