OMV webstránky
Zavrieť
Image Veľkoobchod OMV Card FA muž žena karta v ruke

Každý mesiac kompletný prehľad

OMV Card Vás podporuje aj pri vyhodnocovaní pohonných hmôt Vášho vozového parku pomocou praktického zoznamu položiek. Zoznam je súčasťou štvordielneho vyúčtovania Vašich transakcií, ktoré dostanete raz za mesiac alebo na prianie dvakrát mesačne. Zoznam položiek uvádza všetky tovary a služby, ktoré boli hradené OMV kartou. Na prianie môže byť každá karta priradená k určitému nákladovému stredisku. Pre získanie ešte podrobnejšieho prehľadu o Vašich kartách môžeme zakódovať Vašu kartu tak, aby pri platení musel byť zadaný stav tachometra tankovaného vozidla a/alebo identifikácia vodiča.

Výhody štvordielneho vyúčtovania

 • Súhrnná faktúra obsahuje služby podľa krajiny. Celková suma za krajinu je prepočítaná do meny krajiny, v ktorej sú karty vystavené.
 • Národná faktúra sa skladá zo všetkých transakcií realizovaných v danej krajine, t. j. v krajine, kde bola karta vystavená.
 • Medzinárodný prehľad sa skladá z dodávok jednej krajiny na jednej faktúre alebo dobropise v mene dodávateľskej krajiny – dôležité pre navrátenie DPH.
 • "Reverse charge" faktúra je vystavená v prípade úhrady služieb podliehajúcich EU direktíve 2008/8/EC ("reverse charge" služby), ktoré boli uhradené OMV kartou. Môže obsahovať transakcie z niekoľkých krajín.

Na požiadanie Vám môžeme e-mailom zasielať rýchle, jednoduché a k životnému prostrediu šetrné faktúry v elektronickej forme, čo by pre Vás znamenalo výraznú úsporu času a nákladov.

Jednoducho, rýchlo a s ohľadom na životné prostredie

E-fakturácia je jednoduchý, rýchly a šetrný spôsob, ako spravovať Vaše účtovníctvo. Získate jednotný štandard pre všetky národné a medzinárodné účty. Vaše elektronické faktúry budete dostávať ako obvykle, budú spĺňať všetky právne požiadavky na medzinárodnú refundáciu DPH a spotrebnej dane, budú šetriť čas, rýchlejšie a šetriť životné prostredie.

Môžete si vybrať z dvoch možností

 • OMV Fleet Online Services: e-faktúry môžete jednoducho a bezpečne sťahovať z Vášho OMV Fleet Online Services účtu. Keď bude Vaša elektronická faktúra k dispozícii, pošleme Vám e-mail s priamou linkou na jej stiahnutie.
 • E-mailová služba: Vaše e-faktúry Vám budú jednoducho a bezpečne posielané e-mailom na Vašu preferovanú e-mailovú adresu.

Prehľad Vašich výhod

 • Rýchla: E-faktúry sa môžu jednoducho zasielať e-mailom. Budú doručené skôr a môžu byť rýchlejšie spracované.
 • Bezpečná: Naše e-faktúry sú zabezpečené elektronickým podpisom a spĺňajú najvyššie štandardy bezpečnosti, takže ich sfalšovanie nie je možné.
 • Šetrná k životnému prostrediu: Keďže neexistuje dôvod, prečo by sa mali e-faktúry tlačiť alebo posielať poštou, pomáhame tým šetriť naše životné prostredie.
 • Jednoduchá: Nevyžaduje žiadny nový softvér na prezeranie Vašich faktúr. Zúčtovanie prebehne tak ako vždy, faktúra je rozčlenená podľa krajín, aby refundácia DPH a spotrebnej dane bola čo najjednoduchšia.
 • Praktická: E-faktúry sú archivované v digitálnej forme, čo znamená, že fyzická archivácia a komplexné úložné systémy už nie sú potrebné.

Máte nejaké otázky alebo požadujete viac informácií? Kontaktujte nás na +421 268 720 744, alebo mailom na karty.zakaznickapodpora@omv.com.

Návod na overovanie digitálne podpísanej elektronickej faktúry (PDF, 1,6 MB)

Netto vratka DPH – Jednoduchá a spoľahlivá cesta k vyššej likvidite

OMV karta podporuje proces vrátenia DPH zo zahraničia. Pri použití netto vratky DPH cez OMV sa môžete spoľahnúť na bezpečný prevod peňazí na Váš účet – a to ešte pred termínom splatnosti faktúry za palivo.

Spoločne s naším partnerom, ktorý sa špecializuje na vrátenie DPH a dane z pohonných hmôt, Vám ponúkame komplexný súbor na mieru šitých riešení. Dosiahnete tak vo svojej spoločnosti efektívnejší tok finančných tokov a vyššiu likviditu.

Ponúkame vám tri rôzne druhy refundácie

 • Štandardná vratka DPH: Vaša spätná platba sa spracuje po tom, čo daňové úrady prevedú DPH vo Váš prospech.
 • Net invoicing: DPH je pripísaná vo Váš prospech do šiestich pracovných dní od prijatia originálu faktúry.
 • Refundácia spotrebnej dane: Možnosť refundácie časti spotrebnej dane zo zakúpenej nafty v Belgicku, Francúzsku, Maďarsku, Taliansku a Slovinsku (pre členské krajiny EÚ).

Reverse Charge: Vplyv EÚ direktívy 2008/8/EC

Nariadenie, ktoré sa týka zúčtovania DPH pri poskytovaní služieb spojených s hnuteľnými objektmi medzi business-to-business (B2B) subjektmi a niektorými ďalšími službami poukazuje na skutočnosť, že služby sú zdaniteľné v mieste sídla zákazníka. Príslušnosť k DPH (v členskom štáte zákazníka) sa teda prenáša z dodávateľa na zákazníka, a to v prípade, ak má dodávateľ sídlo v inej krajine ako zákazník. Reverse charge je termín, ktorý označuje tento presun v príslušnosti v rámci DPH, tzv. prenesenie daňovej povinnosti.

Zoznam služieb, ktoré sú touto zmenou dotknuté v prípade kartových transakcií a ktoré sú zároveň predmetom reverse charge (tieto služby budú ďalej nazývané "reverse charge služby"):

 • umývanie a čistenie vozidla/ostatné služby spojené s umývaním vozidla,
 • výmena motorového a prevodového oleja,
 • údržba a kontrola vozidla,
 • služby spojené s použitím vozidla/poplatky,
 • kombinovaná doprava (ROLA),
 • odťahová služba/oprava vozidla/výmena pneumatík,
 • trajektová preprava vozidla,
 • poplatky za použitie tunelov.

Všetky vyššie vymenované služby platené OMV kartou, ktoré boli realizované v zahraničí alebo na domácom území v sieti čerpacích staníc Routex, sú predmetom reverse charge a sú vyúčtované na samostatnej faktúre.

Prosím, prekontrolujte si faktúry a kontaktujte naše kartové oddelenie v prípade, ak

 • DPH identifikačné číslo na Vašej faktúre nie je správne,
 • Vaša spoločnosť má platné DPH identifikačné číslo, ktoré nie je uvedené vo faktúre.

Otázky a odpovede týkajúce sa reverse charge, (PDF, 66,3 KB)

Motorové oleje