Kontakt
OMV webstránky
OMV webstránky
OMV Websites
Skupina OMV www.omv.com Rakúsko www.omv.at Bulharsko www.omv.bg Česká republika www.omv.cz Nemecko www.omv.de Maďarsko www.omv.hu Nórsko www.omv.no Nový Zéland www.omv.nz Rumunsko www.omv.ro Srbsko www.omv.co.rs
Borealis Websites
Borealis Group www.borealisgroup.com
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com Rakúsko www.omv-gas.at Nemecko www.omv-gas.de Maďarsko www.omv-gas.hu Holandsko www.omv-gas.nl
Zavrieť

Bezhotovostne cez všetky mýtne brány

S OMV Card s funkciou ROUTEX môžete cestovať cez mýtne brány, mosty a tunely bez použitia hotovosti. Jednoducho si vyberte svoj preferovaný spôsob úhrady:

 • pre-pay - platba vopred,
 • post-pay - následná platba.

S platbou post-pay prostredníctvom palubnej jednotky sa môžete vyhnúť zdržaniam, čím ušetríte čas a budete mať pod kontrolou každú jednu platbu mýta. Naše mýtne služby pokrývajú celú kontinentálnu Európu – od Atlantického oceánu až po Čierne more.

Vo svojej faktúre za OMV Card dostanete zoznam všetkých mýtnych platieb. Tie budú rozdelené podľa jednotlivých krajín a služieb. Registrácia, platba a tarify za mýto sa v jednotlivých krajinách líšia.

S naším jednotným mýtnym riešením – OMV Smart Toll Europe – sme zjednodušili administratívu rôznych mýtnych systémov niektorých európskych krajín. OMV Smart Toll Europe je prepojený na Vašu palivovú kartu OMV Card a nahrádza viacero palubných jednotiek iba jedným zariadením. S OMV Smart Toll Europe sú dlhé prestoje na mýtnych bránach, platba v hotovosti a komplikované zmluvy minulosťou. Viac informácií nájdete tu.

Na vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony sa v Belgicku mýtne nevzťahuje.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony

Pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony sa v Belgicku na vyberanie mýta využíva satelitom podporovaný mýtny systém Viapass so samostatnou palubnou jednotkou pre všetky vozidlá a EČV.

Tarifa za kilometer závisí od hmotnosti vozidla, typu cesty a emisnej triedy.

Existujú tri regionálne mýtne oblasti v Belgicku: Flámsky región, Bruselský región a Valónsky región. Každý z týchto regiónov si stanovuje výšku mýta samostatne.

Prehľad všetkých mýtnych produktov pre západnú a strednú Európu

Relevantné linky:

Vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony

Všetky vozidlá do 3,5 tony, ktoré používajú spoplatnené diaľnice a cestné úseky, musia mať zakúpenú e-známku. K dispozícii sú ročné, štvrťročné, mesačné, týždňové a víkendové e-známky.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony

Systém elektronického výberu mýta na základe prejazdenej vzdialenosti sa vzťahuje na vozidlá nad 3,5 tony (na ťažké nákladné vozidlá a autobusy) a je možné ho uhradiť prostredníctvom tzv. „route pass“ tiketu - jednorazový lístok platný pre určitú trasu alebo automaticky prostredníctvom palubnej jednotky. Držitelia palivovej karty OMV Card si môžu zakúpiť route pass na všetkých čerpacích staniciach OMV v Bulharsku a na niektorých čerpacích staniciach v Srbsku. Route pass je platný 24 hodín od okamihu jeho aktivácie. Cena závisí od typu vozidla, najväčšej povolenej hmotnosti, emisnej triedy (EURO), celkového počtu náprav a kategórie cestnej komunikácie. Dobiť svoje palubné jednotky na všetkých čerpacích staniciach OMV v Bulharsku a na niektorých čerpacích staniciach v Srbsku si môžu držitelia palivovej karty iba so sídlom v Bulharsku. 

Relevantné linky:

V Českej republike sa vyžaduje e-známka pre všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, ktoré prechádzajú po diaľniciach a rýchlostných komunikáciách. Žiaľ, e-známky sa momentálne nedajú zakúpiť na čerpacích staniciach OMV a ani na iných predajných miestach s použitím palivovej karty OMV Card.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony

Český mýtny systém spoplatňuje vozidlá nad 3,5 tony prechádzajúce diaľnicami a rýchlostnými komunikáciami automaticky využitím palubnej jednotky v pre-pay aj post-pay režime.

Tarifa za mýto sa určuje na základe hmotnosti vozidla, počtu náprav a emisnej triedy.

Ako sa zaregistrovať?  

 • Kontaktujte nás, prosím, mailom na info.omvcardsales@omv.com.
 • Poskytnite nám informácie a dokumenty o vašej spoločnosti a vozidlách, ktoré požaduje prevádzkovateľ mýta.

Relevantné linky:

Eurovignette je e-známka pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 ton (okrem autobusov) požadovaná v Dánsku, v Luxembursku, v Holandsku a vo Švédsku. Preto budete potrebovať iba jednu platnú Eurovignette známku, aj keď budete prechádzať viacerými týmito krajinami.

Relevantné linky:

Vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a výškou menšou ako 3 metre platia mýto na mýtniciach buď pred vstupom na diaľnicu, alebo po tom, čo ju opustia, alebo prostredníctvom palubnej jednotky, zvanej Liber-t.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony

Pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony a výškou viac ako 3 metre sa mýto vo Francúzsku zúčtuje prostredníctvom palubnej jednotky zvanej TIS PL. Túto palubnú jednotku tiež možno použiť pre tunel Liefkenshoek v Belgicku a diaľnicu A4 v Poľsku.

Tarifa za mýto závisí od výšky vozidla, jeho hmotnosti a počtu náprav.

Telepass EU

 Telepass EU vám dáva možnosť jednoduchého platenia mýta iba s jedným mýtnym zariadením pre Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, časť Belgicka (tunel Liefkenshoek) a Poľsko (úsek diaľnice A4 medzi Krakovom a Katovicami). Hlavne vodiči, ktorí často prechádzajú hranicami v juhozápadnej Európe, budú s Telepassom EU benefitovať zo zníženia nákladov a jednoduchšej administratívy.

Pre viac informácií alebo registráciu Telepassu EU navštívte https://omv.tolltickets.com

Prehľad všetkých mýtnych produktov pre západnú a strednú Európu

Relevantné linky:

V Chorvátsku platí povinnosť platby mýta pre všetky motorové vozidlá prechádzajúce cez spoplatnené diaľnice a rýchlostné komunikácie. Tarifa za mýto závisí od kategórie vozidla, počtu náprav, výšky vozidla a maximálnej prípustnej hmotnosti vozidla. Mýto môže byť hradené použitím palubnej jednotky.

Úhrada mýta použitím OMV Card

Chorvátska palubná jednotka On Board Unit (zariadenie ETC) ponúka zákazníkom s OMV Card možnosť bezhotovostne platiť mýto za osobné autá a nákladné vozidlá. Transakcia sa vykonáva vopred (pre-pay) tak, že na čerpacích staniciach CRODUX prostredníctvom SMS možno dobiť kredit. Zariadenie ETC nie je viazané na konkrétne vozidlo. Zariadenie je možné zakúpiť vo všetkých predajných miestach chorvátskeho poskytovateľa mýta.

Relevantné linky:

V Maďarsku sú dostupné dva rozličné typy elektronických diaľničných známok pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony rovnako ako pre autobusy:

 • Regionálna e-známka - platná na jeden kalendárny rok a pre daný región.
 • Národná e-známka - platná jeden kalendárny rok, jeden mesiac a 10 dní.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony

Všetky vozidlá nad 3,5 tony (okrem autobusov) podliehajú v Maďarsku mýtu, ktoré môže byť uhradené:

 • zakúpením jednorázového úsekového lístka,
 • zakúpením a nabitím palubnej jednotky.

Držiteľ palivovej karty OMV Card môže využiť oba tieto spôsoby. Kredit na palubnú jednotku je možné si nabiť na všetkých čerpacích staniciach OMV v Maďarsku alebo ostatných predajných miestach NUSZ v Maďarsku, Rakúsku, Slovensku a Rumunsku. (Zoznam čerpacích staníc OMV a predajných miest NUSZ nájdete na odkaze nižšie.)

Tarifa za mýto závisí od prejdenej vzdialenosti, typu vozidla, počtu náprav a emisnej triedy.

Relevantné linky:

Všetky vozidlá prechádzajúce touto krajinou, ktoré nie sú registrované v Moldavsku, vrátane osobných áut, autobusov a nákladných áut, musia mať e-známku. E-známku je možné uhradiť palivovou kartou OMV Card na čerpacích staniciach Petrom v Moldavsku. V závislosti od typu vozidla sú k dispozícii nasledujúce obdobia platnosti e-známky: 7-, 14-, 30-, 90-, 180-dňová a jednoročná. 

Pri vozidlách s celkovou hmotnosťou do 7,5 tony sa v Nemecku mýto neplatí.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 tony

Poskytovateľ nemeckého mýtneho systému Toll Collect vyberá mýto na základe vzdialenosti pre všetky nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 tony. Platenie mýta je jednoduché s použitím palubnej jednotky s registráciou alebo bez registrácie manuálne na mýtnom termináli.

Tarifa za mýto sa v Nemecku určuje na základe hmotnosti vozidla, emisnej triedy, počtu náprav a dĺžky spoplatneného úseku. 

Úhrada neregistrovaných užívateľov:

 • prostredníctvom mýtnych terminálov,
 • online alebo prostredníctvom aplikácie.

Úhrada mýta registrovaných užívateľov:

 • automaticky prostredníctvom palubnej jednotky.

Po zaregistrovaní Vám môžeme sprostredkovať nainštalovanie palubnej jednotky od partnerov Toll Collect.

Relevantné linky:

Úhrada mýta za prejazd diaľnicami v Poľsku sa líši v závislosti od konktrétneho úseku, ale aj celkovej hmotnosti vozidla.

Ako držiteľ palivovej karty OMV Card môžete mať prístup k nasledujúcemu:

viaTOLL

 • viaBOX - elektronický mýtny systém viaTOLL je platný pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony a tiež aj autobusy s najmenej deviatimi sedadlami (vrátane vodiča). Mýto sa uhrádza prostredníctvom palubnej jednotky viaBOX. Pre každú registrovanú palubnú jednotku viaBOX sa požaduje depozit. Tarifa za mýto sa určuje na základe typu vozidla, jeho hmotnosti a emisnej triedy.
 • Ľahké motorové vozidlá - platby sa zabezpečujú cez viaAUTO box.

Diaľnica A4 (úsek medzi Krakovom a Katovicami)

 • Pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony možno na prejazd spoplatnenej časti diaľnice použiť palubné jednotky TIS-PL1, TIS-PL2 a Telepass EU. Tieto palubné jednotky sa dajú použiť aj na platbu mýta v ostatných krajinách. Ich prehľad nájdete v tabuľke nižšie.

Prehľad všetkých mýtnych produktov pre západnú a strednú Európu

Relevantné linky:

V Portugalsku podliehajú platbe mýta všetky vozidlá. Tarifa za mýto závisí od typu vozidla, počtu náprav a výšky prvej nápravy vozidla.

Mýto možno platiť buď ručne, alebo automaticky prostredníctvom palubnej jednotky ViaVerde.

Telepass EU

Telepass EU vám dáva možnosť jednoduchého platenia mýta iba s jedným mýtnym zariadením pre Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, časť Belgicka (tunel Liefkenshoek) a Poľsko (úsek diaľnice A4 medzi Krakovom a Katovicami). Hlavne vodiči, ktorí často prechádzajú hranicami v juhozápadnej Európe, budú s Telepassom EU benefitovať zo zníženia nákladov a jednoduchšej administratívy.

Pre viac informácií alebo registráciu Telepassu EU navštívte https://omv.tolltickets.com

Prehľad všetkých mýtnych produktov pre západnú a strednú Európu

Relevantné linky:

V Rakúsku musia mať všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, ktoré prechádzajú po diaľniciach a rýchlostných komunikáciách, diaľničnú známku. Papierovú alebo elektronickú diaľničnú známku si môžete zakúpiť pomocou palivovej karty OMV Card s funkciou ROUTEX na všetkých čerpacích staniciach OMV.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony

Pre nákladné vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony platí na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách systém platenia mýtneho GO Maut s palubnou jednotkou GO-Box, ktorého výška závisí od počtu prejdených kilometrov.

Tarifa za mýto pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony závisí od prejdenej vzdialenosti, počtu náprav a emisnej triedy.

Okrem toho sa na nasledujúcich cestných úsekoch platí špeciálne mýto, ktoré sa vzťahuje na všetky vozidlá:

 • A9 - Pyhrnská diaľnica: Bosrucký tunel, Gleinalmský tunel
 • A10 - Tauernská diaľnica: Tauernský tunel, Katschberský tunel
 • A11 - Karawankenská diaľnica: Karawankenský tunel
 • A13 - Brennerská diaľnica: Celá trasa
 • A13 - Brennerská diaľnica: Exit Stubai
 • S16 - Arlberská diaľnica: Arlberský tunel

Relevantné linky:

Diaľničná známka je v Rumunsku povinná nielen na diaľničných úsekoch, ale aj na iných štátnych cestách mimo obcí. 

Pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony sú v predaji diaľničné známky (tzv. „ro-vignettes“) s obdobím platnosti 7 dní, 30 dní, 90 dní a 12 mesiacov a je možné ich zakúpiť ako e-známky na ktorejkoľvek čerpacej stanici OMV alebo Petrom v Rumunsku. 

Výber mýta pre ťažké vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony prebieha rovnako ako pre osobné automobily prostredníctvom elektronickej diaľničnej známky. Okrem elektronických diaľničných známok môžu držitelia palivovej karty OMV Card platiť aj poplatky za prechod cez most Fetești Cernavodă.

Relevantné linky:

Na Slovensku si treba zakúpiť pre všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony (okrem motocyklov) elektronickú diaľničnú známku (e-známku) na prejazd všetkých ciest s označením diaľnica alebo cesta prvej triedy. E-známku si s použitím palivovej karty OMV Card môžete zakúpiť na každej čerpacej stanici OMV na Slovensku.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony

Slovenský mýtny systém sa nazýva MÝTO a platí pre všetky vozidlá a autobusy (ako aj karavany) s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony za používanie diaľnic a ciest prvej triedy. Mýto zúčtuje automaticky poskytovateľ služby SkyToll prostredníctvom palubných jednotiek.

Tarifa za mýto sa určuje na základe hmotnosti vozidla, počtu náprav a emisnej triedy.

Relevantné linky:

Mýtne sa vzťahuje na všetky vozidlá, ktoré využívajú diaľnice a Karawankenský tunel.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony musia mať v Slovinsku diaľničnú známku.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony

Vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 3,5 tony musia byť vybavené palubnou jednotkou DarsGo, ktorá automaticky vyrátava výšku mýtnych poplatkov v závislosti od prejdenej vzdialenosti, typu vozidla alebo kategórie mýtnych poplatkov a emisnej triedy EURO.

Užívatelia DarsGo systému s palivovou kartou OMV Card sa môžu rozhodnúť na vybraných čerpacích staniciach OMV v Slovinsku medzi systémom platby vopred pre-pay alebo následnou platbou post-pay.

Relevantné linky:

V Srbsku platí povinnosť platby mýta pre všetky motorové vozidlá prechádzajúce cez spoplatnené diaľnice a rýchlostné komunikácie. Tarifa za mýto závisí od kategórie vozidla, počtu náprav, výšky vozidla a maximálnej prípustnej hmotnosti vozidla. Mýto môže byť hradené použitím palubnej jednotky.

Palubná jednotka (zariadenie TAG) je určená pre osobné autá aj pre nákladné vozidlá. Zariadenie je možné zakúpiť na 62 vybraných čerpacích staniciach v Srbsku a dobitie kreditu spôsobom platby vopred (pre-pay) na 15 čerpacích staniciach OMV. Na komerčné využitie zariadenia TAG musí byť so srbským poskytovateľom mýta uzavretá zmluva.

Relevantné linky:

Na španielskych diaľniciach platia mýto všetky vozidlá. Hradí sa na mýtniciach pred vstupom na diaľnicu alebo po jej opustení, alebo prostredníctvom palubnej jednotky Via-T. Tarifa závisí od prejdenej vzdialenosti a typu vozidla.

Telepass EU

Telepass EU vám dáva možnosť jednoduchého platenia mýta iba s jedným mýtnym zariadením pre Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, časť Belgicka (tunel Liefkenshoek) a Poľsko (úsek diaľnice A4 medzi Krakovom a Katovicami). Hlavne vodiči, ktorí často prechádzajú hranicami v juhozápadnej Európe, budú s Telepassom EU benefitovať zo zníženia nákladov a jednoduchšej administratívy. 

Pre viac informácií alebo registráciu Telepassu EU navštívte https://omv.tolltickets.com

Prehľad všetkých mýtnych produktov pre západnú a strednú Európu

Relevantné linky:

V Taliansku je možné uhrádzať mýto za všetky typy vozidiel prostredníctvom palubných jednotiek Telepass.

Držiteľ palivovej karty môže za mýtne zaplatiť týmito spôsobmi

 • Telepass Low End – toto malé zariadenie možno využiť na elektronickú úhradu talianského mýta pre všetky typy vozidiel. Systém Telepass Low End je viazaný na jedno auto, preto na registráciu potrebujete EČV. Na mýtniciach existujú špeciálne Telepass pruhy, cez ktoré môžete prejsť bez zastavenia.
 • Telepass EU - túto palubnú jednotku môžete jednoducho použiť na úhradu mýta v Taliansku, vo Francúzsku, v Španielsku, Portugalsku, na diaľnici A4 v Poľsku na úseku medzi Krakovom a Katovicami a na prejazd tunelom Liefkenshoek v Belgicku. Najmä tí vodiči, ktorí často prechádzajú hranicami v juhozápadnej Európe, môžu s Telepassom EU čerpať výhody zníženia nákladov a jednoduchšej administratívy.

Telepass EU si môžete objednať aj bez využívania mýta v Španielsku a Portugalsku.

Viac informácií o palubných jednotkách Telepass a ich registrácii sa dozviete na https://omv.tolltickets.com

Od 1. 2. 2021 VIAcards už nie sú v platnosti ani k dispozícii.
 

 • myConsorzio - ako člen myConsorzio môžete získať refundáciu až do výšky 13 %* z vašich mýtnych poplatkov v Taliansku. Každá komerčná spoločnosť zabezpečujúca diaľničnú prepravu a vlastniaca povolenie na medzinárodnú cestnú dopravu sa môže stať členom a automaticky tak profitovať z poskytovaných refundačných sadzieb.

* Refundácia sa prepočítava na základe celkových mýtnych obratov všetkých členov myConsorzio za kalendárny rok a na základe rozhodnutia talianskeho ministerstva dopravy. Aktuálne sadzby refundácie podľa emisných tried sú nasledujúce: EURO III do 9 %, EURO IV do 11 % a EURO V, VI alebo EEV: do 13 %.

Prehľad všetkých mýtnych produktov pre západnú a strednú Európu

Relevantné linky:

Vyhľadávač čerpacích staníc

Motorové oleje