Kontakt
OMV webstránky
OMV webstránky
OMV Websites
OMV www.omv.com Rakúsko www.omv.at Bulharsko www.omv.bg Česká republika www.omv.cz Nemecko www.omv.de Maďarsko www.omv.hu Nový Zéland www.omv.nz Nórsko www.omv.no Rumunsko www.omv.ro Srbsko www.omv.rs Slovinsko www.omv.si Tunisko www.omv.tn Turecko www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com/
Zavrieť

Druhy bitúmenov

V rafinériách OMV sa spracováva ropa z celého sveta. Naše vysoko účinné bitúmeny sa spracovávajú destiláciou a ďalšími procesmi len z najstarostlivejšie vybraných druhov surovej ropy. Cestné bitúmeny OMV spĺňajú tie najvyššie požiadavky na práce na ceste a triedy akosti 20/30, 30/45, 35/50, 50/70, 70/100 a 160/220 spĺňajú a/alebo prekračujú požiadavky normy EN 12591.

Cestné bitúmeny OMV sa vyrábajú z vybraných druhov ropy pomocou účinných výrobných procesov a v súlade s normami na riadenie akosti EN ISO 9001. Stála vysoká akosť je založená na dôkladnom výbere surovín a starostlivom spracovaní. Priebežná kontrola akosti a doplnkové komplexné skúšky zabezpečujú bezproblémové používanie všetkých bitúmenov OMV určených na práce na ceste a v obaľovniach.

Názov produktu

Číslo produktu

Bitumen 20/30 885 030
Bitumen 30/45 898 157
Bitumen 35/50 885 020
Bitumen 50/70 885 000
Bitumen 70/100 812 000
Bitumen 160/220 820 000

OMV Starfalt® PmB – dlhodobo odolný asfalt na diaľnice

OMV Starfalt® PmB je bitúmen modifikovaný polymérmi, pripravený na okamžité použitie, vyrába sa v našich prevádzkach pomocou receptúr vyvinutých špeciálne na tento účel v laboratóriách OMV. OMV Starfalt® PmB ponúkame na široký rad požiadaviek v rôznych triedach akosti. Tieto triedy akosti sú v súlade s normou EN 14023 a nesú označenie CE.

OMV Starfalt® PmB je charakteristický mimoriadne vysokou pružnosťou a širokým rozsahom plasticity. Je ideálnym riešením na cesty v oblastiach s extrémnymi klimatickými podmienkami a/alebo mimoriadne hustou premávkou.

OMV Starfalt® PmB vykazuje:

  • vysoký rozsah plasticity,
  • zlepšené viskoelastické správanie,
  • vysokú regeneračnú schopnosť,
  • vynikajúcu adhéziu pri všetkých klimatických podmienkach.

Názov produktu

Číslo produktu

Starfalt® PmB 10/40-65

898 325

Starfalt® PmB 25/55-65

898 335

Starfalt® PmB 45/80-65

898 345

Starfalt® PmB 45/80-75

898 343

Starfalt® PmB 45

898 154

Starfalt® PmB 65

989 153

OMV Bitumen Plus – viac ako len bitúmen

Dobrá adhézia medzi bitúmenom a kamenivom je základným predpokladom vynikajúcej účinnosti vysokokvalitných asfaltových vrstiev. Niektoré mimoriadne odolné typy kameniva a príležitostne aj miestne dostupných materiálov môžu vykazovať slabú afinitu voči bitúmenu z dôvodu svojich "kyslých" vlastností. Riešenie tohto problému: OMV Bitumen Plus! V našom podniku vyrábame spojivo OMV Bitumen Plus pripravené na okamžité použitie. Vyvinuli sme ho špeciálne na to, aby sme zabezpečili dobrú adhéziu medzi kamenivom, ktoré obsahuje dokonca aj problematické zložky. Týmto spôsobom sa výrazne zvyšuje efektivita nákladov asfaltovej konštrukcie.

V Székesfehérvári prebieha výroba OMV Bitumen Plus prostredníctvom doplnkového procesu zahŕňajúceho vysoko spoľahlivé typy bitúmenov OMV (cestné bitúmeny, bitúmeny modifikované polymérmi alebo OMV Bitumen Special) a účinnú prísadu na zvýšenie adhézie, ktorá zostáva pri skladovaní stabilná.

OMV Bitumen Plus sa dá skladovať až jeden týždeň pri teplote 165 °C bez významnej straty účinnosti.

OMV Bitumen Plus znamená:

  • plus, pokiaľ ide o životnosť,
  • plus, pokiaľ ide o udržateľnosť,
  • plus, pokiaľ ide o spoľahlivosť,
  • plus, pokiaľ ide o efektivitu nákladov,
  • plus, pokiaľ ide o trvanlivosť,
  • plus, pokiaľ ide o bezpečnosť.

Názov produktu

Číslo produktu

Bitumen 30/45 Plus

885 060

Bitumen 50/70 Plus

885 002

Bitumen 70/100 Plus

812 001

Starfalt® PmB 45 Plus

898 164

Starfalt® PmB 65 Plus

898 163

Starfalt® PmB 45/80-65 Plus

898 346

Starfalt® PmB 10/40 NV Plus

898 162

Starfalt® PmB 45 NV Plus

898 168

Starfalt® PmB 65 NV Plus

898 169

OMV Bitumen Special
Ponúkame aj špeciálne bitúmeny ako OMV Starfalt® PmB RC na používanie pri recyklácii asfaltu, OMV Starfalt® PmB 45/80 FR so zvýšenou odolnosťou voči palivám a OMV Bitumen Special NV so zníženou viskozitou.

OMV Starfalt® PmB RC ("recyklát") je spojivo modifikované elastomérom, ktoré sa vyrába v našom podniku, pripravené na okamžité použitie, ktoré sme vyvinuli na výrobu mimoriadne stabilných spojivových vrstiev obsahujúcich až 20 % recyklovaného asfaltu.

OMV Starfalt® PmB 45/80 FR ("odolný voči palivám") je modifikované spojivo, ktoré sa vyrába v našom podniku, pripravené na okamžité použitie, ktoré je určené na výrobu materiálov na vozovky s hustou premávkou, letiská a ďalšie dopravné povrchy, od ktorých sa vyžaduje zvýšená odolnosť voči palivám.

OMV Bitumen Special NV
Nízkoviskozitný bitúmen je charakteristický zníženou viskozitou pri teplotách presahujúcich 100 °C a zvýšenou tuhosťou pri používaní pri teplotách nižších než 80 °C. Asfalty, ktoré obsahujú OMV Bitumen Special NV, možno klásť pri nižších teplotách (približne 20 °C) a vďaka ich tuhosti sa môže miesto výstavby vozovky otvoriť na premávku skôr. OMV Bitumen Special NV je k dispozícii vo všetkých štandardných špecifikáciách bitúmenov tried akosti na výstavbu vozoviek, tried akosti so zvýšenou tvrdosťou a bitúmenov modifikovaných polymérmi.

Názov produktu

Číslo produktu

Bitumen 10/20 NV

811 010

Bitumen 20/30 NV

898 540

Bitumen 30/45 NV

898 177

Bitumen 50/70 NV

885 010

Bitumen 70/100 NV

812 200

Starfalt® PmB 10/40 NV

898 161

Starfalt® PmB 25/55 NV

898 435

Starfalt® PmB 45/80 NV

898 445

Starfalt® PmB 45 NV

898 158

Starfalt® PmB 65 NV

898 159

Starfalt® PmB 45/80 FR

898 446

Starfalt® PmB 45/80 RC

898 342

 

OMV Industrial Bitumen (průmyslový asfalt) a OMV Hard Paving Grade Bitumen (tvrdý silniční asfalt)

OMV vyrába tak tvrdý cestný bitúmen (EN 13924, vyžaduje sa označenie CE), ako aj priemyselný bitúmen (EN 13304, označenie CE sa nevyžaduje).

Tvrdý cestný bitúmen OMV 10/20 je vďaka vysokej tuhosti a nízkej penetrácii mimoriadne vhodný na výrobu liateho asfaltu.

OMV Biturox®
Po celom svete – od Holandska po Indiu, od Uzbekistanu po Čínu a ešte ďalej, až po Austráliu – má tento názov rozhodne dobrú povesť. OMV Biturox® je náš patentovaný proces výroby priemyselného bitúmenu. V procese s mimoriadne nízkymi emisiami sa vyrába priemyselný bitúmen s ideálnymi vlastnosťami.

Názov produktu

Číslo produktu

Bitumen 10/20

811 000

Bitumen 90/10

802 000

Ak máte záujem o cenovú ponuku, kontaktujte nás, prosím, na telefónnom čísle +421 (0) 850 166 668, alebo mailom na info.zakaznicke-centrum.sk@omv.com a my pre Vás pripravíme individuálnu ponuku šitú na mieru Vašim požiadavkám. 

Vyhľadávač čerpacích staníc

Motorové oleje