Kontakt
OMV webstránky
OMV webstránky
OMV Websites
OMV www.omv.com Rakúsko www.omv.at Bulharsko www.omv.bg Česká republika www.omv.cz Nemecko www.omv.de Maďarsko www.omv.hu Nový Zéland www.omv.nz Nórsko www.omv.no Rumunsko www.omv.ro Srbsko www.omv.rs Slovinsko www.omv.si Tunisko www.omv.tn Turecko www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com/
Zavrieť

Otázky a odpovede

Bitúmen je vysoko viskózna, ťažko prchavá, tmavo sfarbená zmes niekoľkých miliónov rôznych organických zlúčenín, ktorá sa získava ako zvyšok zo spracovania vhodných typov surovej ropy.

Asfalt je zmes bitúmenu a minerálneho kameniva a používa sa predovšetkým pri výstavbe ciest. Asfalt obsahuje 5–1 0 hmotnostných % bitúmenu podľa oblasti použitia.
 Aby sa optimalizovali vlastnosti asfaltu, môže sa pridávať     kamenie s jemnou zrnitosťou, plnivá a vlákna. Prirodzene vznikajúce zmesi bitúmenu a minerálneho kameniva sa označujú ako prírodné asfalty.

Dechty sú zvyškové produkty, ktoré vznikajú pri tepelnej úprave prírodných produktov (napríklad hnedého uhlia, antracitu alebo dreva). Ale pri teplotách nad 1 000 °C sa prostredníctvom rozkladu vytvárajú karcinogénne zlúčeniny.
Bitúmen sa v porovnaní s tým získava zo surovej ropy, všeobecne prostredníctvom vákuovej destilácie alebo vysokovákuovej destilácie. Teplota počas týchto procesov sotva dosahuje hodnoty vyššie než 400 °C. Chemické zlúčeniny v bitúmene sa preto počas výroby nemenia a zachovávajú si svoj prírodný pôvod. Už veľa rokov je na používanie pri výstavbe vozoviek v Európe schválený iba bitúmen, pretože na rozdiel od dechtu je absolútne bezpečný.

Najčastejšie používanými bitúmenmi sú destilačné bitúmeny. Vyrábajú sa prostredníctvom vákuovej destilácie surovej ropy pri tlaku 15 torrov a teplote 370 °C. Ak sa použije nižší tlak, nazýva sa produkt tohto procesu vysokovákuový bitúmen. Veľmi tvrdé typy bitúmenu sa získavajú prostredníctvom oxidácie kyslíkom zo vzduchu pri zvýšenej teplote. Význam vyzrážaného bitúmenu, ktorý sa získava extrakciou pomocou rozpúšťadla, klesá.

Bitúmeny modifikované polymérmi sú spojivá, do ktorých sa pridal plast. To významne zlepšuje vlastnosti bitúmenu. Bitúmeny modifikované polymérmi sa vyvinuli špeciálne na používanie pri výstavbe vozoviek s intenzívnou premávkou a nadobúdajú čoraz väčší význam.

Nie. Surová ropa, ktorá sa používa na výrobu bitúmenu, musí vykazovať mimoriadne vlastnosti: dostatočné množstvo vákuového zvyšku, priemerné úrovne obsahu asfalténov, nízky podiel makroparafínov a vyvážený pomer medzi asfalténmi a malténmi vo vákuovom zvyšku. V rafinérii OMV vo Schwechate sa na výrobu bitúmenu používajú výhradne typy surovej ropy s nafténovým základom. Pochádzajú zo Stredného východu.

Bitúmeny sú zmesi termoplastických materiálov, ktoré sú charakteristické afinitou k minerálnemu kamenivu. Rozlišujú sa podľa konzistencie, ktorá sa meria prostredníctvom penetrácie ihly a bodu mäknutia stanoveného pomocou metódy krúžku a guľôčky. Tvrdšie bitúmeny vykazujú nižšiu hodnotu penetrácie a vyšší bod mäknutia, zatiaľ čo pre mäkšie spojivá platí opak. Medzi ďalšie dôležité vlastnosti patria vlastnosti pri starnutí (predovšetkým prostredníctvom RTFOT) a rozpustnosť (napríklad v toluéne). Význam nadobúdajú aj reologické vlastnosti, ktoré opisujú tokové charakteristiky.

85 % bitúmenu používaného v Rakúsku sa využíva pri výstavbe asfaltových vozoviek. Tu existuje rozdiel medzi bitúmenom triedy akosti na výstavbu vozoviek podľa normy ÖNORM EN 12591 na štandardné aplikácie, ako je napríklad asfaltový betón alebo emulzia, a bitúmenom modifikovaným elastomérom podľa normy ÖNORM EN 14023 na asfalty so špeciálnymi vlastnosťami. Zvyšok vyrábaného bitúmenu sa používa na priemyselné účely, ktorých veľký podiel predstavuje strešná lepenka a izolačné pásy. Priemyselné bitúmeny sa používajú aj na izolačné nátery alebo ako spojovacie zmesi.

Teploty skladovania a spracovávania bitúmenu závisia v značnej miere od výrobného procesu a hodnoty penetrácie alebo bodu mäknutia. Bitúmen by sa v zásade nemal nikdy zahrievať na teplotu presahujúcu 200 °C, pretože – najmä v prípade bitúmenov modifikovaných polymérmi – by to mohlo viesť k tepelnému poškodeniu, predovšetkým v prípade bitúmenových zmesí. Bitúmen ba sa navyše nemal spracovávať pri teplotách nižších než 150 °C, pretože to by to mohlo viesť k problémom najmä pri následnom zhutňovaní asfaltovej zmesi. Informácie o presných podmienkach skladovania sú k dispozícii v príslušných informáciách o výrobku alebo u našich aplikačných technikov.

Bitúmen, ktorý sa používa predovšetkým na výstavbu vozoviek a tvorí v priemere 5 % asfaltu, sa dá recyklovať. V tomto prípade sa asfalt buď melie (mletím za studena alebo za tepla), alebo drví. Starý asfalt sa musí kondicionovať a dá sa recyklovať na mieste. V prípade procesu miešania za tepla sa môže pridávať do čerstvej asfaltovej zmesi v množstve až do 50 % (recyklácia v prevádzkovom zariadení).

Vyhľadávač čerpacích staníc

Motorové oleje