OMV webstránky
Zavrieť
img_banner CEF projekt

OMV PETROM MARKETING SRL – „Akcelerácia ultrarýchleho nabíjania v strednej a východnej Európe“

img_eu co-funded

OMV Petrom Marketing SRL (OPM RO), ako koordinátor, a prijímatelia OMV Hungária Ásványolj KFT/OMV Hungária KFT (OMV HU) a OMV Slovensko SRO (OMV SK), sa spoločne s Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) prihlásili k implementácii projektu „Akcelerácia ultrarýchleho nabíjania v strednej a východnej Európe“ financovaného z Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility) – CEF-T-2021-AFIFCOEN-UNITS – CEF 2 Transport – Infraštruktúra pre alternatívne palivá (AFIF). 

Projekt je implementovaný konzorciom. V Rumunsku na ňom bude pracovať spoločnosť OMV Petrom Marketing SRL (OPM RO), ktorá bude zároveň konzorcium koordinovať a ktorá bude riadiť aj budovanie siete v Maďarsku a na Slovensku, spoločne s OMV Hungária Ásványolj KFT/ OMV Hungária KFT (OMV HU) a OMV Slovensko SRO (OMV SK).

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť v rámci cestnej siete TEN-T na existujúcich čerpacích staniciach v Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku koridor infraštruktúry alternatívnych palív, pozostávajúci z rýchlych elektrických nabíjacích staníc.

Konkrétne ciele návrhu:

 • v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) v Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku vybudovať 408 verejne dostupných nabíjacích staníc s výkonom 300kW, pričom každá bude vybavená dvoma nabíjacími miestami s minimálnym výkonom na výstupe 150 kW;
 • montáž 98 prípojok siete s minimálnou kapacitou 600kVA.

Infraštruktúra bude predbežne geograficky rozmiestnená nasledovne:

 • V Rumunsku: 328 nabíjacích bodov s minimálnym výkonom na výstupe 150 kW v 80 lokalitách;
 • V Maďarsku: 28 nabíjacích bodov s minimálnym výkonom na výstupe 150 kW v siedmich lokalitách;
 • Na Slovensku: 52 nabíjacích bodov s minimálnym výkonom na výstupe 150 kW v jedenástich lokalitách.

Investícia, ktorú navrhla spoločnosť OMV Petrom Marketing SRL, je považovaná za projekt spoločného záujmu, keďže v Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku prispieva k rozvoju hlavných koridorov transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), medzi ktoré patria Rýn-Dunaj, Stredomorský koridor a Orient/východné Stredomorie. Celková investícia na realizáciu projektu sa odhaduje na 39 miliónov eur, z ktorých: 

 • asi 15 miliónov eur poskytne Európska únia prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (CEF);
 • takmer 5 miliónov eur z celkovej sumy predstavuje bankový úver;
 • zvyšok financovania je zabezpečený z vlastných zdrojov.

Odhaduje sa, že projekt bude trvať 36 mesiacov, od 10.11.2022 do 09.11.2025. Projekt podporuje znižovanie emisií skleníkových plynov a zároveň umožňuje používanie elektromobilov na dlhé vzdialenosti.

Informačné a propagačné činnosti k projektu:

Zatiaľ boli zrealizované nasledujúce informačné a propagačné činnosti:

 • Zverejnenie tlačovej správy na začiatku projektu 
 • Zverejnenie Výzvy na vyjadrenie záujmu o zmluvu „Dodanie nabíjačiek na elektromobily pre RO, SK a HU“ dňa 10.08.2023 na webovej stránke spoločnosti OMV Petrom, v časti „Requests for expression of interest“, ako aj v online spravodajskom magazíne (Ziarul Financiar)
 • Zverejnenie Žiadosti o prejavenie záujmu dňa 02.11.2023, znovu zverejnené 22. 11. 2023 a 2. 2.2024,  k Zmluve „Dodávka trafostaníc pre Rumunsko, Slovensko a Maďarsko“ na webovej stránke spoločnosti OMV Petrom, v časti „Requests for expression of interest | OMVPetrom.com“ ako aj na online spravodajských portáloch v 3 krajinách – Rumunsku, Slovensku a Maďarsku a odkazy na Žiadosť boli vložené do projektových stránok spoločností (viď.link na slovenský portál SITA - Výzva na vyjadrenie záujmu).

Kontaktné údaje prijímateľa:

OMV Petrom Marketing SRL, zapísaná v Obchodnom registri pod č. J40/10637/1998, fiškálny kód 11201891, so sídlom na 22 Coralilor ul. (mesto Petrom), 1. obvod, Bukurešť, PSČ 013329, tel. č. +4 (021) 40 22201, e-mail: office@petrom.com 

Financované Európskou úniou. Vyjadrené pohľady a názory sú však výhradne autorove a nemusia zodpovedať pohľadom a názorom Európskej únie alebo CINEA. Európska únia ani CINEA za ne nenesú zodpovednosť.

CEF Project (PDF, 172,7 KB)

Motorové oleje