OMV webstránky
Zavrieť

Označovanie palív podľa EÚ smernice

Za účelom pomôcť spotrebiteľom pri výbere vhodného paliva pre svoje vozidlá po celej Európe, sa Európska únia dohodla na nových požiadavkách na označovanie novovyrobených vozidiel a čerpacích staníc.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ďalej len ako „Smernica“) č.2014/94/EÚ stanovuje povinnosť označovania nádrží nových motorových vozidiel a výdajných stojanov a pištolí na všetkých čerpacích staniciach. Toto označenie má zabezpečiť ľahšiu rozpoznateľnosť vhodnosti paliva pre motorové vozidlá.

Označovanie palív

Označenie pre DIESEL (naftu) sa skladá z písmena B (bio palivo (FAME)) a maximálneho percentuálneho obsahu biopaliva v štvorci. Symbol B7 označuje Diesel (naftu) s maximálne 7 % obsahom biopaliva. Symbol B0 označuje Diesel (naftu) s 0 % obsahom biopaliva (FAME) a spĺňa parametre používania pre autá označené symbolom B7.

Označenie pre BENZÍN sa skladá z písmena E (bioEtanol) a maximálneho percentuálneho obsahu bioetanolu v kruhu. Symbol E5 označuje Benzín s maximálne 5% objemom biopaliva. Príklad: OMV MaxxMotion 100plus. Symbol E10 označuje Benzín, ktorý obsahuje od 5 % do 10 % objemu biopaliva. Príklad: OMV Super 95, OMV MaxxMotion 95.

Označenie pre LPG sa skladá z písmen LPG v kosoštvorci. Symbol LPG označuje Skvapalnený propán bután (Liquefied petroleum gas).

Toto označenie je jednoduchým vizuálnym nástrojom, ktorý zákazníkovi pomôže vybrať kompatibilné palivo pre svoje vozidlo. Zákazník musí len spárovať označenie na svojom vozidle s príslušným označením na výdajnom stojane. Zodpovednosť za načerpanie nesprávneho paliva (benzín alebo nafta) do svojho vozidla nesie spotrebiteľ. Preto odporúčame, ak potrebujete poradiť, aké palivo sa odporúča pre vaše vozidlo, obráťte sa prosím na vášho predajcu automobilu.

Ktorých vozidiel sa to týka

Označenie bude použité a viditeľné na novovyrobených motorových vozidlách, pokiaľ sa takéto motorové vozidlá uvádzajú na trhu po 11. októbri 2018. Ide o tieto typy vozidiel: mopedy, motocykle, trojkolky a štvorkolky, osobné vozidlá, ľahké a ťažké úžitkové vozidlá, autobusy a autokary.

Kde sa dajú nájsť označenia na vozidlách

V prípade novovyrobených vozidiel je označenie uvedené na plniacich uzáveroch všetkých palivových nádrží alebo v ich bezprostrednej blízkosti, ako aj v návodoch na používanie motorového vozidla. Informácie o tom, aký typ paliva sa môže vo vozidle pravidelne používať, sa musia uviesť s použitím príslušného identifikačného štítka aj v predajniach vozidiel spôsobom, ktorý je ľahko prístupný a zrozumiteľný pre používateľa vozidla.

Kde sa dajú nájsť označenia na čerpacích staniciach

Označenia sú umiestnené na plniacej hlavici (výdajná pištoľ) a na telese výdajného stojana. Označenia na plniacej hlavici a na výdajnom stojane by mali mať rovnaký dizajn ako označenia umiestnené na vozidlách a v návode na použitie motorového vozidla - s výnimkou odlišnej minimálnej veľkosti. Pri označení na čerpacích staniciach môž u byť uvedené aj dodatočné informácie v súlade s národnými požiadavkami. Tieto informácie musia byť uvedené vždy v lokálnom jazyku.

Viac informácií nájdete aj v letáku na stiahnutie:

Označovanie palív podľa EÚ smernice_OMV_SK (PDF, 679,2 KB)

Predaj benzínu 95 s vyšším podielom biozložky

Na Slovensku sa bude od januára 2020 predávať benzín s oktánovým číslom 95 s vyšším podielom biozložky. V súčasnosti môže byť obsahovosť najpoužívanejšieho benzínu s označením E5 od 5 % do 7,4 % objemových bioetanolovej zložky. Od budúceho roka sa bude predávať benzín s označením E10, ktorý bude obsahovať od 5 do 10 % objemu biopaliva. Zmení sa preto aj medzinárodné označenie 95-oktánového paliva na výdajných stojanoch na čerpacích staniciach z E5 na E10.

O zavedení nového benzínu s vyšším podielom biozložky rozhodli poslanci parlamentu v polovici októbra 2019. Nová legislatíva je v súlade so stratégiou EÚ o znižovaní uhlíkovej stopy v segmente dopravy, ku ktorej sa Slovensko hlási. Krajina musí splniť svoje záväzky v súlade s touto stratégiou inak jej hrozia sankcie.

Kompatibilita vozidiel s benzínom E10

Motorový benzín E10 je možné používať v automobiloch, ktoré sú konštrukčne kompatibilné a prispôsobené na používanie motorového benzínu s maximálnym objemom bioetanolu do 10 %.  Informácie o druhu paliva, ktoré možno používať, by mali byť uvedené v návode na obsluhu každého vozidla. Ak návod na obsluhu neobsahuje túto informáciu, mal by ju poskytnúť predajca. Prevažná väčšina vozidiel s benzínovým motorom na Slovensku je podľa dostupných štatistík kompatibilná s novým palivom.

Viac informácií týkajúcich sa kompatibility vozidiel s motorovým benzínom E10 je k dispozícii aj na webovej stránke Asociácie európskych konštruktérov vozidiel (The European Automobile Manufacturers’ Association ) alebo tu:

Zoznam E10 – Schválené modely s benzínovými motormi (PDF, 282,3 KB)

Používanie paliva E10 v motocykloch, člnoch či záhradnej technike odporúčame overiť  v návode na obsluhu či u predajcu alebo distribútora.

Pre spotrebiteľov, ktorí chcú i naďalej používať palivo s nižším podielom biozložky, ostane k dispozícii prémiové palivo MaxxMotion Super100plus s označením E5.

*časť textu je prevzatá z oficiálnej tlačovej správy vydanej SAPPO, 2019

Motorové oleje