OMV webstránky
Zavrieť
Image Veľkoobchod Klimaticky Kompenzácia emisií truck

V záujme redukcie skleníkových plynov

Kompenzovanie emisií CO2 je popri zamedzovaní a redukcii skleníkových plynov ďalší dôležitý krok pri celkovej ochrane klímy. Podpora certifikovaných projektov je významným prínosom v boji proti globálnemu otepľovaniu.

Je to naozaj jednoduché
 

  1. Stačí sa rozhodnúť, či chcete kompenzovať emisie z každého litra konkrétnej objednávky palív, alebo zo všetkych svojich objednávok a zaslať nám túto informáciu e-mailom.
  2. Objem emisií CO2 zo zakúpeného množstva palív bude kompenzovaný cez portfólio projektov na ochranu klímy.
  3. Príslušný poplatok za kompenzáciu za príslušný mesiac vyúčtuje OMV vo faktúre bez dodatočných administratívnych nákladov. 
  4. Certifikát od spoločnosti ClimatePartner vám poskytne prehľad o vašich kompenzovaných množstvách CO2.

CO2 je skleníkový plyn, ktorý absorbuje slnečné žiarenie odrazené zo zemského povrchu a reflektuje ho späť na zem. Aby sa zabránilo vzniku skleníkového plynu a tým ďalšiemu zvyšovaniu teploty v nasledujúcich rokoch, je nevyhnutné využiť všetky možnosti ochrany klímy. 

Okrem predchádzania a znižovania emisií je dobrovoľná kompenzácia emisií CO2 ďalším dôležitým krokom, keď predošlé dve možnosti nie sú možné. Používaním emisných certifikátov z uznávaných medzinárodných projektov na ochranu klímy je možné kompenzovať nevyhnutné emisie z palív a tak prispieť k ochrane klímy.

Projekty uhlíkovej kompenzácie zapájajú ľudí, stimulujú miestny rozvoj a podporujú ciele trvalo udržateľného rozvoja stanovené OSN, navyše ochraňujú životné prostredie tým, že pomáhajú vyvažovať vypúšťanie emisií skleníkových plynov.

OMV sa rozhodlo pre spoločnosť ClimatePartner, jedného z popredných poskytovateľov riešení na ochranu klímy pre podniky. Vybrali sme si teda renomovaného a skúseného partnera. Spoločnosť ClimatePartner bola založená v r. 2006 v Mníchove a spolupracuje s 1 500 podnikmi v 30 rôznych krajinách. Rozhodujúce pre OMV boli dlhoročné skúsenosti a zo strany ClimatePartner zaručovaná transparentnosť všetkých procesov a projektov, ako aj individuálne poradenstvo a podpora. Spolupráca OMV s ClimatePartner vám otvára možnosť, ako zakúpené litre deklarovať ako klimaticky neutrálne, čiže kompenzovať príslušné emisie, ktoré spôsobujete prevádzkovaním strojov a vozidiel. V rámci tejto kompenzácie podporujete projekty zamerané na ochranu klímy, pri ktorých sa dosahujú úspory emisií. Za to dostanete certifikát ako dôkaz o vašich kompenzovaných množstvách CO2.

  • Aktívny a vedomý prínos k ochrane klímy a životného prostredia, ako aj k miestnemu rozvoju kompenzovaním emisií CO2.
  • Zvýšená dôveryhodnosť vašej stratégie trvalej udržateľnosti: dostanete certifikát – transparentné a zrozumiteľné potvrdenie vašej kompenzácie emisií CO2
  • Kvalifikujete sa na výberové konania s požiadavkami na ochranu klímy alebo urobíte krok k naplneniu požiadaviek svojich zákazníkov.
  • Bezpečnosť a transparentnosť všetkých procesov a projektov zaručuje renomovaný a skúsený partner ClimatePartner.
  • Podporovanie uznaných a overených projektov ochrany klímy za pevnú cenu garantovanú OMV.*

*OMV v spolupráci so spoločnosťou ClimatePatner nemôže garantovať cenu kompenzácie emisií CO2 neobmedzené obdobie, ale zaviazala sa, že nebude týmto spôsobom generovať zisk a všetky prostriedky spojené s touto službou sú alokované na certifikované projekty. OMV písomne oznámi zákazníkovi zmenu poplatku za kompenzáciu emisií CO2 najmenej 3 mesiace vopred.

Motorové oleje