OMV webstránky
Zavrieť
Image Veľkoobchod Klimaticky Kompenzácia emisií truck

V záujme redukcie skleníkových plynov

Kompenzovanie emisií CO2 je popri zamedzovaní a redukcii skleníkových plynov ďalší dôležitý krok pri celkovej ochrane klímy. Podpora certifikovaných projektov je významným prínosom v boji proti globálnemu otepľovaniu.

Je to naozaj jednoduché
 

  1. Stačí sa rozhodnúť, či chcete kompenzovať emisie z každého litra konkrétnej objednávky palív, alebo zo všetkych svojich objednávok a zaslať nám túto informáciu e-mailom.
  2. Objem emisií CO2 zo zakúpeného množstva palív bude kompenzovaný cez portfólio projektov na ochranu klímy.
  3. Ako potvrdenie dostanete od spoločnosti ClimatePartner certifikát, ktorý vám poskytne prehľad o vašich kompenzovaných množstvách CO2.

CO2 je skleníkový plyn, ktorý absorbuje slnečné žiarenie odrazené zo zemského povrchu a reflektuje ho späť na zem. Aby sa zabránilo vzniku skleníkového plynu a tým ďalšiemu zvyšovaniu teploty za posledné roky, je nevyhnutné využiť všetky možnosti ochrany klímy. 

Okrem predchádzania a znižovania emisií je dobrovoľná kompenzácia emisií CO2 ďalším dôležitým krokom, keď predošlé dve možnosti nie sú možné. Používaním emisných certifikátov z uznávaných medzinárodných projektov na ochranu klímy je možné kompenzovať nevyhnutné emisie z palív a tak prispieť k ochrane klímy.

Projekty uhlíkovej kompenzácie zapájajú ľudí, stimulujú miestny rozvoj a podporujú ciele trvalo udržateľného rozvoja stanovené OSN, navyše ochraňujú životné prostredie tým, že pomáhajú vyvažovať vypúšťanie emisií skleníkových plynov.

OMV sa rozhodlo pre spoločnosť ClimatePartner, jedného z popredných poskytovateľov riešení na ochranu klímy pre podniky. Vybrali sme si teda renomovaného a skúseného partnera. Spoločnosť ClimatePartner bola založená v r. 2006 v Mníchove a spolupracuje s 1 500 podnikmi v 30 rôznych krajinách. Rozhodujúce pre OMV boli dlhoročné skúsenosti a zo strany ClimatePartner zaručovaná transparentnosť všetkých procesov a projektov, ako aj individuálne poradenstvo a podpora. Spolupráca OMV s ClimatePartner vám otvára možnosť, ako zakúpené litre deklarovať ako klimaticky neutrálne, čiže kompenzovať príslušné emisie, ktoré spôsobujete prevádzkovaním strojov a vozidiel. V rámci tejto kompenzácie podporujete projekty zamerané na ochranu klímy, pri ktorých sa dosahujú úspory emisií. Za to dostanete certifikát ako dôkaz o vašich kompenzovaných množstvách CO2.

  • Aktívny a vedomý prínos k ochrane klímy a životného prostredia, ako aj k miestnemu rozvoju kompenzovaním emisií CO2.
  • Zvýšená dôveryhodnosť vašej stratégie trvalej udržateľnosti: dostanete certifikát – transparentné a zrozumiteľné potvrdenie vašej kompenzácie emisií CO2
  • Kvalifikujete sa na výberové konania s požiadavkami na ochranu klímy alebo urobíte krok k naplneniu požiadaviek svojich zákazníkov.
  • Bezpečnosť a transparentnosť všetkých procesov a projektov zaručuje renomovaný a skúsený partner ClimatePartner.
  • Podporovanie uznaných a overených projektov ochrany klímy za pevnú cenu garantovanú OMV.*

*OMV v spolupráci so spoločnosťou ClimatePatner nemôže garantovať cenu kompenzácie emisií CO2 neobmedzené obdobie, ale zaviazala sa, že nebude týmto spôsobom generovať zisk a všetky prostriedky spojené s touto službou sú alokované na certifikované projekty. OMV písomne oznámi zákazníkovi zmenu poplatku za kompenzáciu emisií CO2 najmenej 3 mesiace vopred.

Motorové oleje