OMV webstránky
Zavrieť
Image Veľkoobchod Vykurovací olej truck cisterna

Vykurovacie oleje

Našim zákazníkom ponúkame vysoko kvalitný produkt pre spoľahlivé vykurovanie a našich priemyselných a obchodných klientov zásobujeme vykurovacími olejmi rôznych akostných stupňov.

Ťažký vykurovací olej sa využíva najmä vo veľkých priemyselných spaľovacích zariadeniach s teplotným výkonom nad 10 MW. Kvalitatívne parametre ťažkého vykurovacieho oleja sú stanovené rakúskou normou ÖNORM C1108. Vyšší podiel rezíduí/zvyškov pri tomto vykurovacom oleji sa prejavuje v hodnotách, ako je hustota (15°C), viskozita (pri 100°C), obsah síry, karbonizačné zvyšky a podiel usadenín.

Neustále vyvíjanie produktov a sústavné kontroly kvality počas produkcie sú zárukou vysokej prevádzkovej istoty a maximálnej hospodárnosti pri využívaní ťažkého vykurovacieho oleja OMV.

Je veľa dôvodov, prečo si vybrať ľahký vykurovací olej od OMV "Schwechat 2000":

  • je cenovo výhodný,
  • pochádza z rakúskych skladov, 
  • zaručuje bezpečné dodávky a
  • vzhľadom na vysoké energetické hodnoty vyžaduje len nízke skladové priestory.

Schwechat 2000 je hospodárne, výkonné a spoľahlivé palivo pre zariadenia určené na spaľovanie ľahkých vykurovacích olejov.

Extra ľahký vykurovací olej (HEL) je podľa rakúskej normy ÖNORM C 1109 normované palivo, ktoré sa využíva hlavne na vykurovanie rodinných a bytových domov.
Tento výrobok sa v súlade s platnou normou ponúka na trhu v dvoch variantoch s rozdielnym obsahom síry.

Štandardná akosť sa vyznačuje maximálnym obsahom síry vo výške 0,10 % m/m, pri nízkosírnom variante nesmie obsah síry prekročiť maximálnu hodnotu 50 ppm (0,005 % m/m).

HEL sa v dobre udržovaných a moderných vykurovacích zariadeniach spaľuje s nízkym podielom emisií a bez odpadu. HEL je číry, priezračný destilačný výrobok, ktorého výhrevnosť predstavuje cca 10 kWh/liter, resp. 11,9 kWh/kg.

V súlade s platnými smernicami EÚ i národnými daňovými zákonmi sa do HEL v presne stanovených koncentráciách pridávajú chemické značkovacie látky (červené farbivo). To umožňuje rozlíšenie vykurovacieho oleja od iných porovnateľných minerálnych olejov a obdobných produktov ako vizuálnou kontrolou, tak aj formou neskoršej laboratórnej analýzy.

Ozvite sa nám jedným z nižšie uvedených spôsobov a spoločne preberieme vaše konkrétne potreby. 

Image Veľkoobchod OMV Card icon Web form
Image Veľkoobchod PH icon mail
Image Veľkoobchod PH icon phone
cez kontaktný formulár e-mailom na info.zakaznicke-centrum.sk@omv.com telefonicky na +421 (0) 850 166 668

Technické informácie

Motorové oleje