OMV webstránky
Zavrieť
Image Veľkoobchod Kompenzácia CO2 Vaše emisie

Prístup na zákaznícky portál spoločnosti ClimatePartner

Transparentnosť a prehľadnosť majú v celostnej ochrane klímy pre nás i spoločnosť ClimatePartner najvyššiu prioritu. Ako náš zákazník sa preto môžete spoľahnúť na maximálny stupeň bezpečnosti pri spracovaní, ako aj na transparentnosť všetkých procesov a projektov. Aby ste mali prehľad o objeme svojich emisií CO2, máte k dispozícii váš personalizovaný zákaznícky portál spoločnosti ClimatePartner.

Na zákazníckom portáli ClimatePartner nájdete

  • vaše kompenzované emisie CO2 (na celkovej úrovni i na úrovni zákaziek),
  • projekty zamerané na ochranu klímy, ktoré podporujete,
  • váš certifikát na stiahnutie.
     

Ako to funguje

  1. Do dole uvedeného políčka zadajte svoje číslo  SAP (nájdete ho na svojej faktúre).
  2. Kliknite na „Potvrdiť“.
  3. Hotovo: Teraz máte prístup na svoj osobný zákaznícky portál spoločnosti ClimatePartner a svoje aktivity môžete sledovať naživo.
     

Zákaznícky portál spoločnosti ClimatePartner

Prístup pre držiteľov palivových kariet OMV Card s možnosťou kompenzácie CO2

 


Prístup pre veľkoobchodných partnerov

 

Motorové oleje