OMV webstránky
Zavrieť
Image Veľkoobchod Klimaticky Mám záujem teaser

Znižovanie uhlíkovej stopy

Oxid uhličitý vypúšťame do atmosféry každým najazdeným kilometrom. CO₂ vo svojej podstate nie je jedovatý či nebezpečný plyn. Rastliny ho spotrebúvajú pri fotosyntéze, ktorá podporuje ich rast a ktorej výsledným produktom je kyslík, nevyhnutný pre život na Zemi. Problém však nastáva v prípade, keď sa do atmosféry dostane viac CO2, než príroda dokáže prirodzene odčerpať. Jeho zvýšená koncentrácia zosilňuje skleníkový efekt a prispieva ku globálnemu otepľovaniu Zeme.

CO2 kalkulačka*

CO2 kalkulačka Vám pomôže zistiť, koľko kilogramov emisií CO2 za rok vypúšťame do ovzdušia, na základe počtu najazdených kilometrov alebo Vašej spotreby. Kalkulačka tiež vypočíta výšku dodatočných nákladov (v eurách bez DPH) na kompenzáciu týchto emisií CO2. OMV všetky získané prostriedky v plnej výške viaže na certifikované projekty na ochranu klímy v spolupráci s renomovaným partnerom ClimatePartner.

Vyvažovanie uhlíka je založené na jednoduchom princípe

  • Skleníkové plyny ako CO2 sú rovnomerne distribuované v atmosfére a majú životnosť viac ako 120 rokov. Je teda úplne nepodstatné, kde vo svete emisie vznikajú a kde im predchádzame.
  • Emisie, ktoré vzniknú počas vašej jazdy, môžete kompenzovať podporou projektov, ako je vývoj a využitie obnoviteľných zdrojov energie, ochrana lesov či zalesňovanie kdekoľvek na svete.

OMV sa v spolupráci so spoločnosťou ClimatePartner, ktorá je lídrom v poskytovaní riešení na ochranu klímy, angažuje napríklad pri ochrane pred odlesňovaním zalesňovacích projektoch v Brazílii alebo pri podpore veternej energie v Bulharsku. Nejde o aktivitu s cieľom vytvárania zisku, OMV všetky získané prostriedky v rámci iniciatívy v plnej výške viaže na certifikované projekty.

Všetci firemní partneri získajú prístup na portál ClimatePartner, kde môžu sledovať neutralizované množstvá CO2 a projekty, ktoré boli podporené. Certifikát potvrdzujúci klimatickú neutralitu využitých palív môžu využiť na svoje marketingové účely.

*Vzhľadom na vysoký stupeň legitímnosti sa OMV pri hodnotách CO2 opiera o výpočty IPCC (Medzivládny panel o zmene klímy). IPCC je inštitúciou Spojených národov so 195 členskými krajinami, ktorá z vedeckého pohľadu vyhodnocuje výsledky výskumu klimatických zmien.

Image Veľkoobchod Klimaticky Kompenzácia emisií truck

VEĽKOODBERATELIA PALÍV

Veľkoodberatelia môžu požiadať o kompenzáciu emisií CO2 zo všetkých zakúpených množstiev alebo iba z niektorých objednávok.

Čítať viac

Image Veľkoobchod Klimaticky OMV Climate Neutral Card teaser

FIRMY POUŽÍVAJÚCE PALIVOVÉ KARTY

S palivovou kartou OMV Climate Neutral Card ponúka OMV všetkým spoločnostiam možnosť kompenzovať emisie CO2 za každý zakúpený liter paliva alebo individuálne stanovené množstvo.

Čítať viac

Motorové oleje