OMV webstránky
Zavrieť

Dodávka transformátorových staníc pre Rumunsko, Slovensko a Maďarsko

VÝZVA NA VYJADRENIE ZÁUJMU

zverejnená 2. novembra 2023 a opätovne zverejnená 22. novembra 2023 na webových stránkach OMV Petrom, OMV Slovensko a OMV Maďarsko  

Názov zmluvy: "Dodávka transformátorových staníc pre Rumunsko, Slovensko a Maďarsko"

img_eu co-funded

Referenčné číslo: Žiadosť o vyjadrenie záujmu č. 2141/ 30.10.2023

Rozsah

Spoločnosť OMV Petrom Marketing SRL. má záujem uzavrieť zmluvu na dodávku transformátorových staníc, plne vybavených (elektrické zariadenia stredného a nízkeho napätia vrátane zariadení na ochranu pomocou relé, meranie činnej a jalovej elektriny, diaľkové ovládanie siete, ako aj zahrnuté servisné obvody) alebo čiastočne vybavených podľa podrobného opisu prác, s cieľom zabezpečenia výstupného výkonu potrebného na napájanie ultrarýchlych elektrických nabíjacích staníc, a to na koridoroch Transeurópskej dopravnej siete  TEN-T na existujúcich čerpacích staniciach v Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku.

Kontext

Súčasná ponuka je realizovaná v rámci projektu s názvom „Accelerate the Central and East European Ultra-Fast Charging“, ktorý bol schválený na financovanie z európskych zdrojov prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (CEF) s podporou Ministerstva dopravy a Ministerstva investícií a európskych projektov Rumunska, a ktorý získal súhlas na zmluvu o financovaní s Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA).

Cieľom projektu je prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov a zároveň umožniť jazdu elektrickými vozidlami na dlhé vzdialenosti. Špecifickým cieľom projektu je obstaranie transformačných staníc na zásobovanie nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá elektrickou energiou. Tie budú prístupné verejnosti s 2 nabíjacími bodmi s minimálnym výkonom 150 kW, pozdĺž siete TEN-T v Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku. Viac informácií je k dispozícii na stránke: https://www.omvpetrom.com/en/our-business/low-and-zero-carbon-projects/e-mobility-cef-project .

Celá žiadosť v priloženej správe v dokumente:

VÝZVA NA VYJADRENIE ZÁUJMU - Dodávka transformátorových staníc pre Rumunsko, Slovensko a Maďarsko (PDF, 285,8 KB)

"Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo CINEA (Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie). Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nenesú zodpovednosť."

Motorové oleje