OMV webstránky
Zavrieť

Informácia o nebezpečnom výrobku na trhu

Vážení zákazníci,

na základe kontroly zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie si Vás touto cestou dovoľujeme upozorniť na nebezpečný výrobok, ktorý bol kedysi predmetom predaja aj na našich čerpacích staniciach, a to:

Plyšová hračka Hanya® - psík, identifikačné číslo HY320-1

Tento výrobok je možné na akejkoľvek čerpacej stanici OMV Slovensko vrátiť späť a to aj bez dokladu o kúpe výrobku.

OMV Slovensko najneskôr v lehote do troch pracovných dní od prevzatia výrobku vráti zákazníkovi (spotrebiteľovi) späť kúpnu cenu výrobku vrátane účelne vynaložených nákladov, ktoré je zákazník (spotrebiteľ) povinný preukázať. Spotrebiteľ nie je povinný vrátiť výrobok v jeho pôvodnom obale.

Motorové oleje