OMV webstránky
Zavrieť

OMV ponúka firmám možnosť kompenzovať ich uhlíkovú stopu

  • Iniciatíva Klimaticky neutrálne tankovanie ponúka možnosť kompenzovať emisie oxidu uhličitého v spolupráci so spoločnosťou ClimatePartner.
  • OMV ponúka Klimaticky neutrálne tankovanie firemným zákazníkom už v 8 krajinách: v Českej republike a na Slovensku, v Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Slovinsku, Rumunsku a v Bulharsku.
  • OMV ide príkladom a do iniciatívy zapojila aj svoj vlastný vozový park.
  • Prispieť v boji proti globálnemu otepľovaniu môžu teraz jednotliví vodiči, držitelia palivových kariet, ale aj veľkoodberatelia pohonných hmôt.

Po úspešných pilotných fázach pre spoločnosti s vozovým parkom na rakúskom a slovinskom trhu počiatkom roka 2020 zaviedla spoločnosť OMV službu, ktorá ponúka zákazníkom možnosť kompenzovať emisie CO2 na ich vlastné náklady aj v ostatných krajinách vrátane Slovenska. Túto neziskovú iniciatívu, ktorá zhromažďuje prostriedky do finančných projektov na ochranu klímy, môžu podporiť členovia klubu OMV SMILE & DRIVE, firemní zákazníci OMV vlastniaci veľkokapacitnú nádrž na pohonné hmoty a zákazníci používajúci palivové karty OMV. Zákazníci si sami môžu zvoliť, akú časť uhlíkovej stopy vytvorenej svojím vozovým parkom chcú kompenzovať.

„OMV pomáha ľuďom v oblasti mobility už 30 rokov. V rámci našej obchodnej zodpovednosti zabezpečujeme spoľahlivosť dodávok a teraz chceme ponúknuť našim zákazníkom možnosť kompenzovať ich emisie oxidu uhličitého, ktoré vznikajú pri spaľovaní nafty alebo benzínu a nedá sa im vyhnúť. Takto ponúkame našim zákazníkom možnosť tankovať klimaticky neutrálnym spôsobom na ich vlastné náklady,“ hovorí Peter Vyšný, konateľ spoločnosti OMV Slovensko.

Natankovať a jazdiť klimaticky neutrálne
Natankovať a jazdiť klimaticky neutrálne

Dobrovoľné kompenzovanie emisií CO2 je spolu s redukovaním množstva uhlíka prevenciou a neoddeliteľnou súčasťou celistvého prístupu k ochrane klímy. Investovaním do medzinárodne uznávaných a certifikovaných projektov na kompenzovanie uhlíka dochádza k vyvažovaniu ušetrených emisií tými, ktoré sú generované fosílnymi produktami OMV. To zaručuje klimatickú neutralitu používaných produktov. OMV spolupracuje so spoločnosťou ClimatePartner, ktorá je lídrom v poskytovaní riešenia klimatických opatrení, pretože ponúka zákazníkom možnosť podporovať projekty ako napríklad opätovné zalesňovanie alebo využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Globálne otepľovanie nie je lokálnou záležitosťou, emitovaný CO2 nezostáva na jednom mieste, ale rozptyľuje sa v atmosfére s dĺžkou života až 120 rokov. Projekty na ochranu klímy v rámci boja proti globálnemu otepľovaniu znižujú množstvo CO2 v atmosfére.

V rámci služby Klimaticky neutrálne tankovanie OMV ponúka firmám a ich zamestnancom možnosť kompenzovať ich uhlíkovú stopu podporovaním projektov na ochranu klímy pri každom tankovaní palív na všetkých čerpacích staniciach OMV na Slovensku.

Natankujte si klimaticky neutrálne palivo na každej čerpacej stanici OMV

Členovia klubu OMV SMILE & DRIVE získavajú za každé tankovanie alebo nákup vernostné body, ktoré môžu výhodne využiť v rámci klubu OMV SMILE & DRIVE. Odteraz môžu byť tieto vernostné body použité aj na zníženie emisií CO₂, čím spoločne pomôžeme životnému prostrediu. Už s 30 vernostnými bodmi OMV SMILE & DRIVE môžete vyvážiť rovnaký objem emisií, aký sa do atmosféry uvoľní pri spaľovaní 32 litrov paliva, resp. jednej priemernej nádrže vozidla. Body na tento účel môžete využiť priamo na čerpacej stanici, na webe alebo v mobilnej aplikácii. OMV premení tieto body na peniaze, ktorými podporí certifikovaný projekt vo východnej časti Uruguaja, ktorého cieľom je premena trávnatých porastov znehodnotených pasením na úžitkové lesy. 

Kompenzácia emisií CO2 pre firmy s vlastným vozovým parkom

S palivovou kartou OMV Climate Neutral Card ponúka OMV všetkým spoločnostiam možnosť kompenzovať emisie CO2 buď za každý zakúpený liter paliva, alebo za množstvo, ktoré si zákazník sám individuálne zvolí. Prostredníctvom zákazníckeho portálu ClimatePartner môžu zákazníci OMV sledovať objem neutralizovaného CO2 a získať certifikát preukazujúci vykompenzované množstvá. 

OMV zabezpečuje klimaticky neutrálne tankovanie aj pre svojich zamestnancov

OMV neutralizuje uhlíkovú stopu svojho vlastného vozového parku.
„Všetci naši zamestnanci prešli na klimaticky neutrálne palivové karty. Týmto spôsobom sa aj my podieľame na boji proti klimatickým zmenám, pretože ochrana klímy sa týka každého z nás,“ hovorí Country Card sales manager SK/HU Ján Hrivňák.

Aktívne a vedome prispievať k ochrane životného prostredia môžu aj všetky ekologicky zmýšľajúce spoločnosti, ktoré disponujú vlastnou nádržou na naftu alebo benzín.
Kompenzovať môžu všetky zakúpené množstvá palív alebo len ich časť.

Spoločnosť OMV sa navyše zaviazala, že touto iniciatívou „Klimaticky neutrálne tankovanie“ nebude nijakým spôsobom generovať zisk. To znamená, že všetky prostriedky spojené s touto službou sú alokované na certifikované projekty po celom svete.

Motorové oleje