OMV webstránky
Zavrieť

OMV na Slovensku spustilo nový bonusový klub Smile&Drive pre verných zákazníkov

  • Členovia klubu môžu uplatniť svoje nazbierané body za širokú škálu odmien vrátane dobrodružných zážitkov, akým je napríklad let helikoptérou pre „zákazníkov v pohybe“
  • Už za načerpanie 50l sa dajú priamo na čerpacej stanici získať okamžité odmeny ako čokoláda alebo VIVA káva

Od 10. októbra 2011 sa zákazníci OMV, ktorí majú záujem o členstvo v klube SMILE&DRIVE, môžu bezplatne zaregistrovať na všetkých čerpacích staniciach OMV, alebo prostredníctvom promotímov vo vybraných nákupných centrách. Členovia klubu môžu uplatniť svoje nazbierané body za širokú škálu odmien, od kávy na čerpacej stanici OMV až po dobrodružné zážitky, akým je napríklad let helikoptérou. Už za 50 bodov, čiže iba za jednu plnú nádrž (50l), sa dajú priamo na čerpacej stanici získať okamžité odmeny ako čokoláda, káva či fľaša minerálnej vody.

"OMV je prémiová značka a tak sa očakáva, že prinesie zákazníkom vždy niečo viac, než len štandard. Preto sme vytvorili OMV SMILE & DRIVE bonusový klub ako najinovatívnejší v mnohých aspektoch, s cieľom odmeniť našich lojálnych zákazníkov a uspokojiť ich meniace sa potreby. Chceli sme ponúknuť také odmeny, ktoré sú atraktívne pre aktívnych zákazníkov, ktorí často cestujú, ale tiež sa k nám vracajú, aby si užili chvíľky odpočinku na VIVA " uviedol Zsolt Müller, riaditeľ OMV Retail oddelenia pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko.

Zákazníci si môžu vybrať pre zbieranie bodov za každý nákup buď klasickú vernostnú kartu alebo moderný čip, ktorý je možné pripevniť ku kľúčom. Použitie technológie RFID čipu je unikátne na trhu čerpacích staníc v Slovenskej republike.

Členovia bonusového klubu môžu získať body za každé natankovanie, nákup v Shope či Gastre, alebo za umytie svojho auta. Obmedzenie platí len pre alkohol, tabak, noviny / časopisy a diaľničné známky.

Zákazníci si môžu vybrať svoje odmeny z katalógu odmien, rozdeleného do 4 rôznych svetov odmien (Šport & pohyb, Zábava & voľný čas, Rodina a životný štýl, Cestovanie). Všetky odmeny z katalógu sú k dispozícii buď len za body, alebo s možnosťou kombinovanej platby (body + doplatok), ktorá pomôže zákazníkom rýchlejšie získať požadovanú odmenu.

Záujemcovia o členstvo v OMV SMILE & DRIVE bonusovom klube nájdu viac informácií a môžu sa priamo zaregistrovať na všetkých zapojených čerpacích staniciach OMV. 

Bližšie informácie nájdete na www.omv.sk/smile-and-drive

Doplňujúce informácie:

OMV Slovensko, s.r.o.

OMV pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991. OMV Slovensko, s.r.o. má sídlo v Bratislave a medzi hlavné oblasti jeho podnikania patrí predaj ropných produktov prostredníctvom 93 čerpacích staníc na celom Slovensku, s trhovým podielom 18%. OMV Slovensko zamestnáva priamo 117 pracovníkov a nepriamo 1,100 pracovníkov v rámci siete svojich čerpacích staníc.

Okrem poskytovania vysokokvalitných pohonných hmôt a kompletnej ponuky OMV olejov a mazív sú všetky čerpacie stanici multifunkčnými servisnými centrami, vrátane umývacích služieb. 58 obchodov VIVA ponúka v súčasnosti zákazníkom svoju prehľadne usporiadanú ponuku výrobkov pre dennú potrebu vrátane čerstvých výrobkov, sendvičov a občerstvenia.

OMV Group má vedúcu pozíciu v oblasti podnikania s ropou a plynom v strednej Európe a pôsobí v 12 stredoeurópskych krajinách.

OMV Aktiengesellschaft

OMV Aktiengesellschaft je jedna z najväčších kótovaných priemyselných spoločností v Rakúsku, s celkovými tržbami 23,32 miliardy EUR a 31 398 zamestnancami v roku 2010.V oblasti prieskumu a ťažby (OMV Exploration&Production) má spoločnosť vyvážené medzinárodné portfólio a aktivity v dvoch kľúčových krajinách  - Rumunsku a Rakúsku. Potvrdené zásoby ropy a zemného plynu boli na konci roka 2010 na úrovni zhruba 1,15 miliardy barelov ropného ekvivalentu (boe), priemerná denná produkcia v prvom polroku 2011 dosiahla 290 000 boe. V oblasti plynárenstva a energetiky (OMV Gas&Power) spoločnosť OMV v roku 2010 predala približne 18 miliárd kubických metrov plynu. V oblasti rafinácie a predaja(OMV Refining&Marketing) má OMV ročnú spracovateľskú kapacitu na úrovni 22,3 milióna ton a ku koncu júna 2011 vlastnila 4 700 čerpacích staníc v 13 krajinách vrátane Turecka. OMV má v Rakúsku 2 000 kilometrov plynovodných potrubí, čo v roku 2010 predstavovalo kapacitu 89 miliárd kubických metrov. Stredoeurópsky plynový uzol (Central European Gas Hub) dosahuje ročné objemy obchodu na úrovni 34 miliárd kubických metrov, čo z neho robí jednu z najväčších obchodných platforiem v kontinentálnej Európe. Získanie 97% podielu v Petrol Ofisi, najväčšej tureckej siete čerpacích staníc, ďalej posilnilo pozíciu spoločnosti OMV.

Trvalo udržateľný rozvoj

OMV je signatárom iniciatívy OSN pod názvom UN Global Compact pričom sa riadi a podporuje hodnoty zakotvené  v jeho Kódexe správania. Týka sa predovšetkým zodpovednosti voči svojmu sociálnemu a prírodnému prostrediu, a to najmä v ekonomicky slabých regiónoch. OMV sa nepretržite a zodpovedne zaoberá ekonomickými a sociálnymi záležitosťami ako i ochranou životného prostredia. O svojich aktivitách v týchto oblastiach OMV informuje v pravidelnej správe Sustainability report v súlade s princípmi Global Reporting Initiative Guidelines. Túto správu uverejňuje zároveň s výročnou správou.

Motorové oleje