OMV webstránky
Zavrieť

OMV Petrom sa pripravuje na rozvoj siete viac ako 400 ultrarýchlych nabíjacích staníc pre elektromobily, ktorá prepojí východnú Európu

  • Celková hodnota investície sa odhaduje na približne 39 miliónov eur
  • Viac ako 15 miliónov eur z celkovej investície prefinancuje Európska únia
  • Projekt v Rumunsku zastreší OMV Petrom Marketing, ktorý bude koordinovať aj rozvoj siete na Slovensku a v Maďarsku, v spolupráci s OMV Slovensko, s. r. o. (OMV SK) a OMV Hungária Ásványolj Kft/ OMV Hungária Kft. (OMV HU)

img_eu co-funded

OMV Petrom, najväčšia integrovaná energetická spoločnosť v juhovýchodnej Európe, prispeje k rozvoju regionálnej siete ultrarýchleho nabíjania elektrických áut vybudovaním viac ako 400 bodov v rámci Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).

Skupina spoločností, ktorú tvoria OMV Petrom Marketing, OMV SK a OMV HU, s podporou ministerstva dopravy a ministerstva investícií a európskych projektov úspešne predložila žiadosť o európsku dotáciu na projekt „Accelerate the Central and East European Ultra-Fast Charging“. Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie zmluvu o financovaní schválila.

Celková hodnota investície do tohto projektu sa odhaduje na približne 39 miliónov eur, z ktorých približne 15 miliónov eur poskytne Európska únia prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility, CEF); takmer päť miliónov z celkovej sumy predstavuje bankový úver. Zvyšok financovania je zabezpečený z vlastných zdrojov.

Christina Verchere, CEO OMV Petrom: „V rámci Stratégie 2030 sme sa zaviazali aktívne prispievať k energetickej transformácii v Rumunsku i v celom regióne. Začali sme vyvíjať riešenia s nízkymi emisiami a nulovým uhlíkom, na ktoré navrhujeme vyčleniť približne 35 % z odhadovaných investícií do roku 2030, čiže približne 11 miliárd eur. Rozvoj týchto riešení prináša príležitosti na ekonomický rast v Rumunsku i v regióne prilákaním európskych fondov.“

Radu Căprău, člen predstavenstva OMV Petrom, zodpovedný za segment rafinácie a marketingu: „Podporujeme našich zákazníkov v procese dekarbonizácie dopravy a chceme im ponúknuť čo najviac možností mobility. Súčasťou podpory je aj rozvoj infraštruktúry, nevyhnutnej pre alternatívnu mobilitu. V ostatných troch rokoch sme nabíjacie stanice budovali prostredníctvom partnerstiev. Dnes sme spravili krok k vlastnej sieti elektrických nabíjacích staníc.“

Richard Ferrer, vedúci Oddelenia alternatívnych palív v Európskej výkonnej agentúre pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA): „Tento projekt ešte viac podporí prechod na dekarbonizovanú mobilitu v celej Európe. Bude prínosom pre občanov a hospodárske subjekty, ktorým poskytne bezproblémovú a navzájom prepojenú sieť pre elektrické vozidlá. Prispeje tak dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody.“

OMV Petrom Marketing je koordinátorom projektu, ktorého cieľom je do konca roka 2025 vybudovať viac ako 400 ultrarýchlych nabíjacích bodov. Každý z nich bude mať výkon 150 kW. Z toho 328 bude nainštalovaných na 80 miestach v Rumunsku, 52 nabíjacích bodov pribudne v 11 lokalitách na Slovensku a 28 nabíjacích bodov v 7 lokalitách v Maďarsku. Všetky stanice umožnia ultrarýchle nabíjanie elektrických áut, čiže dobitie za približne 10-15 minút v závislosti od kapacity vozidiel na prevádzkový dojazd 200 km.

Na konci roka 2022 spoločnosť OMV Petrom oznámila, že sa stane prvou energetickou spoločnosťou v regióne so sieťou nabíjacích staníc v štyroch krajinách juhovýchodnej Európy, ktorú vybuduje v spolupráci s partnermi v sektore elektromobility. V súčasnosti má OMV Petrom 78 nabíjacích miest na čerpacích staniciach Petrom a OMV v Rumunsku. Okrem toho má 54 nabíjacích staníc na čerpacích staniciach OMV v Bulharsku a Srbsku.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené pohľady a názory sú však výhradne autorove a nemusia zodpovedať pohľadom a názorom Európskej únie alebo CINEA. Európska únia ani CINEA za ne nenesú zodpovednosť.

Motorové oleje