OMV webstránky
Zavrieť

Pri neustálom vylepšovaní motorov je nevyhnutné inovovať aj palivá

Od paliva, ktoré do auta tankujete, záleží nielen výkon, ale i miera opotrebovania motora. Tento rok prišla spoločnosť OMV na trh s inovovaným palivom OMV MaxxMotion 100plus pre benzínové motory, ktoré obsahuje aditíva znižujúce trenie v motore.

Prečo je dôležité zvažovať, aké palivo používate

V každom motore, novom či staršom, dochádza počas chodu k neželaným javom ako:

  • trenie pohyblivých kovových súčastí motora, ako sú piestne krúžky na stenách valcov;
  • detonačné spaľovanie;
  • tvorba karbónových častíc v systéme vstrekovania;
  • korózia a mechanické opotrebenie.

Tieto javy permanentne znižujú výkon motora a taktiež zvyšujú jeho opotrebenie.

Uvedené problémy pozitívne zmierňuje OMV MaxxMotion 100plus

Laboratórne testy potvrdili:

  • zníženie povrchového trenia;
  • až do 100 % ochranu pred koróziou;
  • zníženie karbónových usadenín až o 99 %;
  • odstránenie existujúcich usadenín až o 84 %.

Efekt je okamžitý, čo znamená, že funguje už pri prvom natankovaní paliva OMV MaxxMotion 100plus, a to aj pri najmodernejších motoroch s technológiou priameho vstrekovania.

Vyšší výkon, menšie opotrebenie

Nižšie vnútorné trenie znamená pre motor nielen menšie opotrebenie, ale aj optimalizáciu výkonu. Testy ukázali, že OMV MaxxMotion 100plus umožňuje zlepšenie výkonu motora až do 5 %* v akceleračnej fáze a výkon zrýchlenia až do 14 %**.

Palivo OMV MaxxMotion 100plus, ktoré OMV dováža na Slovensko priamo z rafinérie v Rakúsku, má oktánové číslo 100. To  v praxi znamená, že v motore nedochádza k nechcenému detonačnému spaľovaniu a motor môže pracovať v optimálnom režime pri akejkoľvek záťaži. Dnešné moderné motory dokážu predchádzať detonačnému spaľovaniu. Po prvom prípade detonačného spaľovania sa motor tejto situácii prispôsobí tým, že zníži svoj výkon a prestane pracovať v optimálnom režime.

valce motora

Valce motora: oproti bežnému palivu OMV MaxxMotion 100plus aktívne znižuje povrchové trenie kovových častí.

Čistý motor sa menej opotrebováva a pracuje lepšie

Nikoho neprekvapí tvrdenie, že odstraňovanie usadenín má priamy vplyv na výkon motora a v konečnom dôsledku aj na jeho životnosť. Vylepšená receptúra paliva OMV MaxxMotion 100plus aktívne zabraňuje vzniku karbónových usadenín v palivových tryskách a sacích ventiloch s účinnosťou až do 99 %.

usadeniny n vstupnom ventile

Usadeniny na vstupnom ventile (štandardné palivo) / Čistý vstupový ventil pri používaní paliva OMV MaxxMotion 100plus

znecisteny vstrekovac

Znečistený vstrekovač s narušeným rozstrekovaním (štandardné palivo) / Čistý vstrekovač s vynikajúcim fungovaním pri použití OMV MaxxMotion 100plus

 

Primiešavanie väčšieho množstva bioetanolu do pohonných zmesí je predmetom diskusií. Zákon však túto povinnosť  výrobcom pohonných hmôt ukladá, nakoľko vyplýva zo záväzkov SR voči Európskej únii, týkajúcich sa kvót na zníženie emisii. Mnohých preto možno poteší informácia, že podiel bioetanolu v OMV MaxxMotion 100plus je iba 5 % a preto ho stále nájdete pod označením E5.

OMV MaxxMotion 100plus aktívne vyčisti motor a docieli jeho optimálne fungovanie.

Vysvetlenie niektorých pojmov

Detonačné spaľovanie paliva je jav, pri ktorom dochádza v motore k výbuchu skôr, než sviečka zapáli zmes. Tento jav poškodzuje motor, pretože práve vo fáze, keď piest ide nahor a stláča zmes v motore, sila predčasného výbuchu tlačí proti nemu ešte skôr, než sa piest dostane do fázy, kedy sa vracia späť. Piest je takto viac namáhaný, rýchlejšie sa opotrebuje a môže dôjsť k jeho poškodeniu.

Karbónové usadeniny vznikajú pri spaľovaní paliva v motore a usádzajú sa na jeho súčastiach.

Tankovať bežné palivo sa naoko zdá ekonomickejšie. Z dlhodobého hľadiska však trenie a karbónové usadeniny opotrebovávajú motor rýchlejšie a prestáva optimálne pracovať.

*V najviac používaných prevádzkových otáčkach motora počas zrýchľovania. Efektívnosť spaľovania je vylepšená vďaka vysokému oktánovému číslu. Merania na motoroch bežných vozidiel strednej veľkosti ukázali vylepšenia výkonu motora až do 5 % v krútiacom momente z nízkych otáčok, dôležitom pre pružné zrýchlenie. Ďalšie prieskumy Technickej univerzity vo Viedni potvrdili tento technický potenciál.

**Efektívnosť spaľovania je vylepšená vďaka vysokému oktánovému číslu (RON). Merania vo valcovej skúšobni v špecifikovanom testovacom prostredí na bežných vozidlách strednej veľkosti s moderným benzínovým motorom s priamym vstrekovaním došlo k zlepšeniu akceleračného výkonu až do 14 % .

Jednotlivé výhody závisia od typu vozidla, spôsobu jazdy a technického stavu motora a vzťahujú sa na porovnania palív podľa normy EN 228.

Motorové oleje