OMV webstránky
Zavrieť

Slovensko môže byť kráľovstvom lesa

  • OMV ponúkne zákazníkom možnosť prispieť k ochrane prírodného bohatstva Slovenska
  • Cieľom kampane Kúp si svoj strom je vytvorenie bezzásahových lesných rezervácií
  • Pre OMV je ochrana životného prostredia prioritou

V zalesnenosti patrí Slovensko medzi európsku špičku. Tmavozelená farba pri pohľade na mapu zaberá 41 % percent územia, čo je viac ako európsky priemer. Podľa štatistík táto plocha dokonca postupne rastie a mohlo by sa zdať, že Slovensko je skutočným kráľovstvom lesa. Nie vždy je však skutočnosť taká zelená ako na papieri.

Spoločnosť OMV už dnes ponúka svojim zákazníkom viacero možností, ako prispieť k ochrane životného prostredia. Po iniciatíve klimaticky neutrálneho tankovania, ktorého cieľom je prostredníctvom znižovania uhlíkovej stopy zmierniť následky klimatických zmien, teraz preto umožňuje vodičom zapojiť sa aj do programu „Kúp si svoj strom“ a prispieť tak k ešte efektívnejšiemu chráneniu prírodného bohatstva.

Lesy sú so Slovenskom spájané odjakživa - od ľudovej slovesnosti až po architektúru. Záleží nám na tom, naďalej zostali jedným zo symbolov našej krajiny - no najmä aby zostali zdravé a plnili svoju nenahraditeľnú úlohu v prírode,“ vysvetľuje Ľubica Slabejová, marketingová manažérka OMV Slovensko, prečo sa spoločnosť rozhodla podporiť efektívnejšiu ochranu existujúcich lesov a ponúknuť svojim zákazníkom možnosť zapojiť sa.. "Uvedomujeme si našu zodpovednosť a našou filozofiou je neustále inovovať nielen v oblasti palív, ale aj pri ochrane životného prostredia,“ dodáva.

Európska špička?

Na Slovensku sa nachádzajú viac ako 2 milióny hektárov lesných pozemkov, z toho lesné porasty tvoria takmer 1,95 milióna hektárov. S podielom 41,3 % na celkovej rozlohe je Slovensko podľa štatistických údajov v Dohode o biologickej rozmanitosti na trinástom mieste v Európe - za Kosovom a pred Severným Macedónskom, pričom rebríčku kraľujú Fínsko (vyše 70 %), Švédsko (takmer 70 %) a Estónsko (vyše 60 %). Za optimistickými číslami sa však nie vždy skrýva les, ako si ho ľudia predstavujú. 

Problémom nie je výmera lesov, ale ich chápanie. Za lesy sú považované aj vyrúbané holiny, obhospodarované monokultúry či plantáže rýchlorastúcich drevín. Tieto človekom výrazne pozmenené biotopy sú, čo sa týka rozmanitosti, zložitosti a kolobehu látok a informácií omnoho chudobnejšie ako prirodzené, prísne chránené lesy,“ hovorí Juraj Lukáč, náčelník lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

Nenahraditeľná úloha

Lesy v životnom prostredí plnia mnohé úlohy - od ukladania atmosférického uhlíka cez zadržiavanie vody v krajine až po poskytovanie útočiska plejáde druhov zvierat, vtákov, hmyzu i iným rastlinám. Hektár lesa navyše ročne zachytí až 32 ton prachu; celkovo lesné porasty ročne zadržia a postupne do prírody vrátia štvornásobný objem vody než je ten vo všetkých vodných nádržiach Slovenska.

Les však hrá aj dôležitú hospodársku úlohu - a preto treba dbať na udržateľnú ťažbu. „Tá pritom na Slovensku vyzerá inak na papieri a inak v realite. Národné parky, rezervácie i rôzne lesnícke kategórie ochranných lesov v skutočnosti okrem prísne chránených území nijako chránené nie sú a ani ťažba v nich neprebieha inak. V súčasnosti sa na Slovensku ťaží približne 9 miliónov kubíkov ročne, pričom udržateľná by bola ťažba piatich miliónov,“ upozorňuje Lukáč.

Riešením by preto mohlo byť vytvorenie väčších súvislých lesných plôch bez hospodárskych zásahov. Takáto úprava dokáže ochrániť prirodzené procesy a les, ktorý netvoria len stromy, ale celý komplexný ekosystém vytváraný živou i neživou prírodou, dokáže pomôcť pri nastoľovaní prírodnej rovnováhy. Zároveň by sa tak vytvoril aj priestor pre udržateľnú ťažbu v hospodárskych lesoch.

Kúp si svoj strom

Pomôcť priblížiť sa k tomu ideálu môžu aj zákazníci OMV. Prostredníctvom akcie „Kúp si svoj strom“ môžu prispieť na reálne odkúpenie častí lesa a vytvorenie bezzásahových rezervácií. Aj vďaka tomu pribudne na Slovensku miest, kde sa príroda bude môcť postarať sama o seba.

Ochrana životného prostredia patrí medzi priority OMV. Spoločnosť sa zapája do viacerých konkrétnych projektov, či už ide o technológiu chemickej recyklácie, patentovanú OMV, ktorá mení plastový odpad na syntetickú ropu, vývoj pokročilých palív s vyšším obsahom biozložky alebo celkovo vývoj nových palív, ktorých používanie je priaznivejšie voči životnému prostrediu.


OMV znižuje aj vlastnú uhlíkovú stopu, cieľom spoločnosti je dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovo neutrálnu výrobu.

Tipy na najkrajšie lesy Slovenska

  • Badínsky prales

je prísnou rezerváciou a prírodnou pamiatkou už od uhorských čias. Časť zmiešaného lesa v Kremnických vrchoch je zaradená do najvyššieho stupňa ochrany.

  • Stužica

súčasť Svetového dedičstva UNESCO na trojmedzí Slovenska, Poľska a Ukrajiny ponúka divočinu s vlkmi či zubrami

  • Bielovodská dolina

jediná tatranská dolina alpského rázu bola dlho pre ľudí neprístupná a aj preto sa v nej zachovali pôvodné lesy

  • rezervácia Vlčia

súkromná prírodná rezervácia v pohorí Čergov ukazuje, ako môže vyzerať ochrana prírody: v odkúpenom lese človek nezasahuje a tak vidno, ako sa príroda dokáže sama regenerovať

  • Šúrsky prales

prírodná rezervácia v okolí Bratislavy je najväčším pozostatkom vysokokmenného barinato-slatinného jelšového lesa a jedinečným pralesom v celej strednej Európe

Motorové oleje