OMV webstránky
Zavrieť
OMV_HQ_Austria_image

OMV Aktiengesellschaft

OMV zodpovedným spôsobom vyrába a prináša na trh ropu a zemný plyn, ako aj chemické produkty a riešenia, a vyvíja inovatívne riešenia pre cirkulárnu ekonomiku. S predajmi v rámci skupiny 17 miliárd eur a približne 25-tisíc zamestnancami v roku 2020 (vrátane Borealis) je OMV jednou z najväčších obchodovateľných priemyselných spoločností Rakúska. V rámci prieskumného a produkčného segmentu má OMV silné postavenie v strednej a východnej Európe ako aj vyrovnané medzinárodné portfólio s ďalšími kľúčovými oblasťami na Blízkom východe a v Afrike, v Severnom mori, v Rusku, ako aj v Ázii a Pacifiku. Denná ťažba v roku 2020 dosiahla 463-tisíc barelov denne s dôrazom na zemný plyn. V segmente rafinácie OMV prevádzkuje tri rafinérie v Európe a vlastní 15 % podiel v spoločnostiach ADNOC Refining a ADNOC Global Trading, s celkovou kapacitou spracovania viac ako 500 000 bbl denne. Okrem toho OMV prevádzkuje približne 1800 čerpacích staníc v desiatich európskych krajinách a prevádzkuje plynové zásobníky v Rakúsku a v Nemecku. V roku 2020 dosiahol objem predaja plynu približne 164 TWh. V odvetví chemikálií a materiálov patrí OMV spolu so svojou dcérskou spoločnosťou Borealis medzi popredných svetových dodávateľov pokročilých a cirkulárnych riešení v oblasti polyolefínov a je lídrom na európskom trhu základných chemikálií, hnojív a v mechanickej recyklácii plastov. Spoločnosť dodáva služby a produkty zákazníkom na celom svete cez Borealis a jej dva dôležité spoločné podniky: Borouge (spolu s Abu Dhabi National Oil Company alebo ADNOC, ktorá sídli v Spojených arabských emirátoch) a Baystar™ (spolu so spoločnosťou Total, ktorá sídli v USA). 

Udržateľnosť je kľúčovou súčasťou korporátnej stratégie OMV. Spoločnosť OMV podporuje prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku a nastavila si merateľné ciele na znižovanie uhlíkovej intenzity ako aj na implementáciu nových energetických a petrochemických riešení.

Motorové oleje