Kontakt
OMV webstránky
OMV webstránky
OMV Websites
Skupina OMV www.omv.com Rakúsko www.omv.at Bulharsko www.omv.bg Česká republika www.omv.cz Nemecko www.omv.de Maďarsko www.omv.hu Nórsko www.omv.no Nový Zéland www.omv.nz Rumunsko www.omv.ro Srbsko www.omv.co.rs
Borealis Websites
Borealis Group www.borealisgroup.com
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com Rakúsko www.omv-gas.at Nemecko www.omv-gas.de Maďarsko www.omv-gas.hu Holandsko www.omv-gas.nl
Zavrieť

Kódex správania

Naša spoločnosť požaduje od každého, kto koná v našom mene, aby dodržiaval naše hodnoty a pravidlá správania. Tieto sú jasne stanovené v Kódexe správania spoločnosti OMV, ktorý potvrdzuje spoločenskú a environmentálnu zodpovednosť firmy v rámci našej sféry vplyvu.

UN Global Compact
Podpísaním iniciatívy UN Global Compact (UNGC) sa spoločnosť OMV zaviazala k plneniu desiatich zásad tejto iniciatívy v oblasti ľudských práv, práv zamestnancov, životného prostredia a boja proti korupcii. Kódex správania spoločnosti OMV stanovuje jasné pravidlá správania v súlade s UNGC. Zásady tejto iniciatívy riadia správanie spoločnosti OMV voči jej interným aj externým partnerom a slúžia ako základ pre množstvo našich ďalších politík a smerníc, ako je napr. smernica obchodnej etiky.

Zásada č. 1: Podniky by mali podporovať a rešpektovať ochranu medzinárodných ľudských práv; a

Zásada č. 2: uistiť sa, že sa nepodieľajú na ich porušovaní.

Zásada č. 3:  Podniky by mali podporovať slobodu zhromažďovania a uznanie práva na kolektívne vyjednávanie;

Zásada č. 4: vylúčenie všetkých foriem nútenej a nedobrovoľnej práce;

Zásada č. 5: účinne bojovať proti zneužívaniu detskej práce; a

Zásada č. 6: vylúčenie diskriminácie spojenej so zamestnaním a povolaním.

Zásada č. 7: Podniky by mali podporovať rozvážny prístup k otázkam životného prostredia;

Zásada č. 8: organizovať iniciatívy na podporu väčšej zodpovednosti voči životného prostrediu; a

Zásada č. 9: podporovať rozvoj a šírenie technológií šetrných k životnému prostrediu.

Zásada č. 10: Podniky by mali bojovať proti všetkým formám korupcie, vrátane vydierania a podplácania.

Predpisy a smernice
Skupina okrem Kódexu správania spoločnosti OMV taktiež dobrovoľne dodržiava povinnosti vyplývajúce z interných a externých noriem. Predpisy spoločnosti OMV pre riadenie trvalo udržateľného rozvoja a obchodnej etiky v rámci celej skupiny sú obsiahnuté v celom rade smerníc a noriem. Niektoré obchodné segmenty a pracoviská si ešte navyše vytvorili svoje vlastné špecifické doplnkové usmernenia a postupy.

OMV Code of Conduct 2021 (PDF, 8,0 MB)

Vyhľadávač čerpacích staníc

Motorové oleje