OMV webstránky
Zavrieť

Kontakt

OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova č.25
851 01 Bratislava
info.sk@omv.com

Infolinka OMV SMILE & DRIVE

V prípade otázok týkajúcich sa OMV Smile & Drive kontaktujte  kolegov zo OMV Smile & Drive centra na čísle 0850 900 668 v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod. 

Ďalšie informácie

OMV Slovensko, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 777/B

IČO: 00604381
DIČ: 2020491407
IČ DPH: SK2020491407

Bankové spojenie:
VÚB banka, a.s., Bratislava
IBAN SK53 0200 0000 0016 7484 1054
SWIFT SUBASKBX

Kontakt pre médiá

Ľubica Slabejová

Marketing manager

 lubica.slabejova@omv.com

Napíšte nám Váš názor, ďakujeme!

Spätná väzba

Vyhľadávač čerpacích staníc

Motorové oleje