Kontakt
OMV webstránky
OMV webstránky
OMV Websites
Skupina OMV www.omv.com Rakúsko www.omv.at Bulharsko www.omv.bg Česká republika www.omv.cz Nemecko www.omv.de Maďarsko www.omv.hu Nórsko www.omv.no Nový Zéland www.omv.nz Rumunsko www.omv.ro Srbsko www.omv.co.rs
Borealis Websites
Borealis Group www.borealisgroup.com
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com Rakúsko www.omv-gas.at Nemecko www.omv-gas.de Maďarsko www.omv-gas.hu Holandsko www.omv-gas.nl
Zavrieť

Ochrana údajov je pre nás dôležitá

Týmto sa zaväzujeme sa rešpektovať vaše súkromie a ochranu osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR").

Dňom 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Všeobecné nariadenie (EÚ) o ochrane údajov. Keďže našim úmyslom je chrániť vaše osobné údaje, aktualizovali sme Zásady ochrany osobných údajov v súlade s požiadavkami GDPR. V nich nájdete aktualizované pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov v príslušnom kontexte.

Na tomto odkaze nájdete dôležité informácie v súvislosti s právami, na ktoré máte nárok, vrátane práva prístupu k svojim osobným údajom, práva žiadať o ich opravu, práva na vymazanie svojich osobných údajov ("právo byť zabudnutý"), právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, práva súhlas kedykoľvek odvolať, práva vznášať námietky voči ich spracúvaniu, práva nepodliehať automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, práva na prenositeľnosť svojich osobných údajov a práva podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru.

Vyhľadávač čerpacích staníc

Motorové oleje