OMV webstránky
Zavrieť
CS_OMV_img_sk

Zásadné míľniky v doterajšej histórii slovenskej pobočky OMV

OMV Slovensko, s.r.o., je dcérskou spoločnosťou rakúskej spoločnosti OMV A.G. WIEN, ktorá je známa výrobou vysokokvalitných produktov v oblasti spracovania ropy, chémie, výroby umelých hmôt a materiálov, ako aj výstavbou a prevádzkovaním moderných čerpacích staníc.

Korene firmy na Slovensku siahajú ešte do bývalej ČSFR. Začiatkom roka 1991 vznikli dva podniky - ÖMV ČSFR, spol. s r. o. a ÖMV-Benzinol, spol. s r. o. ako zahraničné olejárske spoločnosti na Slovensku. V roku 1992 vznikol další subjekt ÖMV na Slovensku - ÖMV ČSFR Čerpacie stanice, s. r. o. Po rozdelení ČSFR a vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa menia názvy spoločností: z ÖMV ČSFR, spol. s r. o. vzniká ÖMV Slovensko, s. r. o. a ÖMV ČSFR Čerpacie stanice, s. r. o. sa mení na ÖMV Slovensko Čerpacie stanice, s. r. o. Tretia spoločnosť ÖMV - Benzinol, spol. s r. o. pôsobí dalej pod pôvodným názvom.

V roku 1995 - v súlade so stratégiou celého koncernu, ktorý zmenil tvar svojho mena ÖMV na medzinárodne použitelnejší názov OMV, došlo k zmene mien spoločností aj u nás a začali pôsobiť spoločnosti  OMV Slovensko, s. r. o., OMV Slovensko Čerpacie stanice, s. r. o. a OMV - Benzinol, spol. s r. o. Od roku 1997 na Slovensku pôsobí už len jedna spoločnosť - OMV Slovensko, s. r. o.

Do histórie spoločnosti OMV Slovensko sa veľkými písmenami zapísal 3. máj 1991, keď bola v Bratislave na Hečkovej ulici otvorená prvá čerpacia stanica OMV na Slovensku. Odvtedy spoločnosť vybudovala sieť čerpacích staníc po celom území Slovenska a vytvorila viac ako 700 pracovných príležitostí.

Obchodné aktivity OMV Slovensko je možné rozdeliť do dvoch hlavných oblastí. Prvou je výstavba a prevádzka čerpacích staníc OMV a druhou je obchod so zákazníkmi, ktorý zahŕňa obchod s pohonnými hmotami, vykurovacími olejmi, mazivami a ostatnými produktmi. Zákazníkom okrem vysokokvalitných produktov a služieb poskytujeme aj odborné poradenstvo, promptné dodávky, technickú pomoc a záruky.

Pozitívne hodnotenie a vnímanie spoločnosti OMV na Slovensku je úzko späté so špičkovou kvalitou produktov aj poskytovaných služieb. Okrem kvality sa kladie dôraz aj na dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia. Čerpacie stanice OMV spĺňajú náročné ekologické, bezpečnostné, ale aj estetické kritériá.

V roku 2003 boli do siete OMV na Slovensku kompletne integrované čerpacie stanice ARAL a začiatkom roka 2024 sa súčasťou OMV Slovensko stalo aj 21 čerpacích staníc spoločnosti Benzinol. V súčasnej dobe má sieť OMV Slovensko 125 čerpacích staníc.

Spočnosť OMV má 99% podiel v spoločnosti Avanti. Značka čerpacích staníc Avanti však zostáva zachovaná a je prevádzkovaná úplne samostatne. Štruktúra a obchodná politika Avanti je taktiež úplne autonómna, rovnako ako všetky aktivity tejto značky na trhu.

Motorové oleje