Kontakt
OMV webstránky
OMV webstránky
OMV Websites
OMV www.omv.com Rakúsko www.omv.at Bulharsko www.omv.bg Česká republika www.omv.cz Nemecko www.omv.de Maďarsko www.omv.hu Nórsko www.omv.no Nový Zéland www.omv.nz Rumunsko www.omv.ro Srbsko www.omv.co.rs Rusko www.omv.ru Slovinsko www.omv.si Tunisko www.omv.tn Turecko www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com Rakúsko www.omv-gas.at Nemecko www.omv-gas.de Maďarsko www.omv-gas.hu Holandsko www.omv-gas.nl Borealis Group www.borealisgroup.com
Zavrieť

Identifikácia spoločnosti, právne oznamy, ochrana údajov a sprístupnenie

V záujme lepšieho chápania a plynulosti textu je na všetkých našich webových stránkach použitá rodovo neutrálna terminológia: termíny ako „zamestnanec“ alebo „partner“ nemajú konkrétny rod.

1. Identifikácia spoločnosti
Obchodné meno: OMV Slovensko, s.r.o.
Sídlo: Einsteinova 25, 85101 Bratislava
IČO: 00604381
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.., Sro, vložka č.: 777/B

(ďalej tiež aj ako "spoločnosť")

Telefón: +421 2 687 20 500
E-mail: info.sk@omv.com
Webstránka: www.omv.sk

2. Všeobecné
Návštevou tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste právne viazaný nasledovným:

Termín OMV zahŕňa OMV Slovensko, s.r.o., ako aj všetky spoločnosti a subjekty, v ktorých OMV vlastní, priamo alebo nepriamo, aspoň 50 % podiel na spoločnosti, resp. riadení spoločnosti. Ak sa informácie/skutočnosti týkajú len určitých spoločností alebo subjektov, takéto spoločnosti alebo subjekty budú výslovne vymenované.

3. Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti
OMV vyvinula všetku primeranú snahu na zabezpečenie správnosti a úplnosti informácií na tejto webovej stránke v čase ich zverejnenia. Môžu sa však vyskytnúť neúmyselné alebo náhodné chyby, za čo sa ospravedlňujeme.

OMV neposkytuje žiadnu záruku alebo ručenie ohľadom informácií zverejnených na tejto webovej stránke vrátane externých (hypertextových) odkazov alebo akéhokoľvek iného obsahu, ktorý môže byť priamo alebo nepriamo použitý prostredníctvom webovej stránky OMV. OMV si tiež vyhradzuje právo túto stránku meniť alebo upravovať bez predchádzajúceho oznámenia. OMV vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za chyby alebo vynechania na webovej stránke OMV. Akékoľvek rozhodnutia na základe informácií zverejnených na webovej stránke OMV sú teda výlučnou zodpovednosťou príslušného používateľa. OMV vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za priame, nepriame alebo iné straty, ktoré vznikli z akéhokoľvek dôvodu pri priamom alebo nepriamom používaní informácií zverejnených na webovej stránke OMV.

OMV nezaručuje, že funkcie alebo služby obsiahnuté na webovej stránke OMV nebudú prerušené alebo bez chýb, a nezaručuje tiež, že závady budú napravené, alebo že webová stránka OMV alebo server, vďaka ktorému je k dispozícii neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé komponenty. V rozsahu povolenom zákonom OMV nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli či už pri správnom alebo nesprávnom fungovaní webovej stránky OMV alebo akejkoľvek súvisiacej služby alebo technického zariadenia.

4. Vlastnícke práva
Pokiaľ nie je uvedené inak, akékoľvek autorské práva na stránky alebo obsah zverejnený na tejto webovej stránke OMV alebo na materiály použité pre tento účel vlastní výlučne OMV. Žiadnej tretej strane nebude udelená licencia alebo akékoľvek iné práva (napr. vlastníctvo, práva priemyselného vlastníctva alebo autorské práva). Reprodukcia stránok alebo obsahu tejto stránky je povolená len pre osobné, informačné účely. Akákoľvek iná reprodukcia alebo použitie je prísne zakázané. Následné použitie charakteristických znakov OMV (napr. značky a logá) je výslovne zakázané bez ohľadu na to, či sa použije symbol ® alebo ™, registrovaná je hlavne obchodná značka OMV.

Tieto ustanovenia platia aj pre priame alebo nepriame sťahovanie softvéru alebo jeho použitie prostredníctvom webovej stránky OMV. V prípade, že externé hypertextové odkazy poskytujú prístup k softvéru tretej strany, prednosť majú podmienky vlastníkov takéhoto produktu a ich práva sa musia dodržiavať.

6. Zásady používania cookies

6.1. Čo sú cookies?

Cookie je malý kúsok údajov, pri ktorom webová stránka žiada váš prehliadač, aby ho uložil vo vašom počítači, mobilnom termináli alebo iných elektronických zariadeniach, na ktorých používateľ prehliada internet, aby mohol na webovej stránke navigovať efektívnejšie, vykonať rôzne funkcie, a aby webovej stránke postupne umožnil „zapamätať si“ používateľove úkony alebo voľby.

6.2. Ako používame Cookies?

Naša webová stránka používa cookies na nasledujúce účely:

  • aby si zapamätala používateľove úkony a osobné voľby;
  • aby zaistila správne fungovanie webovej stránky a zlepšila jej výkonnosť;
  • aby používateľom pomohla vykonať úlohy bez opätovného zadania informácií pri prechádzaní z jednej stránky na druhú, alebo pri neskoršej návšteve stránky;
  • na online behaviorálnu reklamu, a aby sa zobrazovala reklama, ktorá súvisí s tým, čo používateľ vyhľadával v minulosti.

Cookies nebudeme používať na iné, než tu uvedené účely.

6.3. Ako kontrolujeme Cookies?

Väčšina prehliadačov podporuje cookies, avšak používatelia svoje prehliadače môžu nastaviť tak, aby ich zamietali a môžu ich kedykoľvek vymazať. Cookies môžete kontrolovať a/alebo vymazať podľa potreby. Môžete vymazať všetky cookies, ktoré už vo vašom počítači sú a nastaviť väčšinu prehliadačov tak, aby zamedzili ich umiestneniu. Ak tak však urobíte, je možné, že budete musieť manuálne nastaviť voľby vždy, keď stránku navštívite a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

Cookies môžete blokovať / deaktivovať v nastaveniach vášho webového prehliadača. Ak však nastavenia vášho prehliadača použijete na blokovanie všetkých cookies (vrátane podstatných cookies), je možné, že stratíte prístup k všetkým častiam našej webovej stránky, keďže môžu byť striktne nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky.

6.4. Aké cookies používame na tejto webovej stránke?

6.4.1. Striktne nevyhnutné cookies, ktoré sú potrebné na správne fungovanie a prevádzku našej webovej stránky. Zahŕňajú napríklad cookies, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do zabezpečených častí našej webovej stránky potrebných na správu systému alebo na zamedzenie podvodných činností.

6.4.2. Analytické / výkonnostné cookies, ktoré nám umožňujú rozpoznať a spočítať počet návštevníkov a vidieť spôsoby, akými návštevníci navigujú na našej stránke. Tieto druhy cookies nám pomáhajú vylepšiť dojem používateľov pri navigovaní na našej webovej stránke, aby mohli ľahšie nájsť informácie, ktoré hľadajú.

6.4.3. Funkčné cookies, pomocou ktorých rozpoznávame používateľov, keď sa na našu stránku vracajú. Tieto cookies prispievajú k personalizácii obsahu našej webovej stránky pre vás a pamätajú si vaše voľby (napríklad, vašu voľbu jazyka alebo regiónu).

6.4.4. Cookies na cielenie a reklamu, ktoré zaznamenajú vašu návštevu našej webovej stránky, strany, ktoré ste navštívili, články, ktoré ste nahliadli a externé odkazy, na ktoré ste klikli. Tieto cookies slúžia na to, aby boli reklamy zobrazované na našej webovej stránke relevantnejšie vašim záujmom, ktoré sme identifikovali na základe navštívených stránok/odkazov a prečítaných článkov.

6.4.5. Webové majáky, ktoré sa zvyčajne používajú spolu s cookies na sledovanie emailov a tagovanie stránky pre webovú analytiku.

Názov cookie

Popis účelu, na ktorý sa cookie používa

Deaktivácia cookies
Striktne nevyhnutné cookies
JSESSIONID Táto cookie je pre našu stránku podstatná a pomáha nám:
a) Odhadnúť veľkosť nášho publika;
b) Zrýchliť vyhľadávanie;
c) Rozpoznať, keď sa na našu stránku vrátite.    
Tieto cookies nie je možné deaktivovať.
JSESSIONIDFW
Analytické / výkonnostné cookies
_ga     Cookies (alebo žiadosti) tretích strán sú nastavené tretími stranami, ktoré môžu byť sledovacími alebo marketingovými spoločnosťami (napr. reklamné siete). Tieto cookies sa opätovne prečítajú počas návštevy iných stránok, ak s týmito spoločnosťami uskutočňujú obchodnú činnosť. Opätovné cielenie je dobrým príkladom aplikácie.     Tieto cookies môžete deaktivovať, ak si to želáte. Deaktivácia týchto cookies môže viesť k zníženiu kvality dojmu pri navigácii na našej webovej stránke.
_gid     Táto cookie nám pomáha:
a) Odhadnúť veľkosť nášho publika;
b) Zrýchliť vyhľadávanie;
Funkčné cookies. Cookies aktuálnej návštevy
JSESSIONID     Cookies prvých strán sú cookies, ktoré sú nastavené samotnou stránkou a môžu sa čítať len touto stránkou. Bežne sa používajú na funkcionalitu stránky.     Tieto cookies môžete deaktivovať, ak si to želáte. Deaktivácia týchto cookies môže spôsobiť nesprávne fungovanie častí stránky.
Ak deaktivujete cookies aktuálnej návštevy, vždy keď navštívite stranu tejto webovej stránky, budete považovaný za nového návštevníka.
JSESSIONIDFW   Táto cookie je pre našu stránku podstatná a pomáha nám:a) Rozpoznať, keď sa na našu stránku vrátite;
Cookies na cielenie a reklamu
IDE (doubleclick.net)     Táto cookie nám pomáha:
a) ukladať informácie o vašich voľbách, čím nám umožňuje našu stránku prispôsobiť a poskytnúť vám ponuky, ktoré sú cielené na vaše individuálne záujmy;    
Tieto cookies môžete deaktivovať, ak si to želáte. Deaktivovaním týchto cookies nebudete vystavený reklamným správam od nás a teda nebudete mať prínos z personalizovanej marketingovej reklamy.
 
DSID (doubleclick.net)
 
Upozorňujeme vás, že tretie strany (vrátane napríklad reklamných sietí a poskytovateľov externých služieb ako napríklad služby analýzy webovej premávky) môžu tiež používať cookies a/alebo mať prístup k údajom zozbieraným prostredníctvom cookies na webovej stránke. Aktuálne platné údaje o cookies tretích strán a/alebo o prístupe tretích strán k údajom zozbieraným pomocou cookies na našej webovej stránke sú nasledovné: V prípade, že webové stránky v súčasnosti obsahujú cookies, ktoré sú riadené tretími stranami/umožňujú tretím stranám prístup k údajom, musia sa uviesť v tabuľke podobnej tej hore, s uvedením údajov o tretej strane, typov cookies/názvu, účelu, deaktivácie alebo technických informácií, ak ide o takýto prípad.
visid_incap_###, nlbi_###, incap_ses_###_### from INVESTIS FLIFE     Cookies tretích strán sú nastavené tretími stranami, ktoré môžu byť sledovacími alebo marketingovými spoločnosťami (napr. reklamné siete). Tieto cookies sa opätovne prečítajú počas návštevy iných stránok, ak s týmito spoločnosťami uskutočňujú obchodnú činnosť. Opätovné cielenie je dobrým príkladom aplikácie.     Platí pre poskytovateľa tretej strany (získať politiku ohľadom cookies z tohto koncového bodu).
VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, PREF from YOUTUBE
_ga,eu_cn, guest_id, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp from TWITTER
c_user, datr, fr, sb, xs from FACEBOOK
 
Vždy keď naša webová stránka uvedie novú cookie, ktorá je riadená buď našou spoločnosťou alebo treťou stranou, na webovej stránke obdržíte oznam vrátane odkazu na túto politiku, kde vám bude zároveň ponúknutá možnosť príslušnú cookie deaktivovať s výnimkou podstatných cookies, pričom sa platnosť všetkých cookies ukončí po zadaní dátumu ukončenia platnosti.

Vyhľadávač čerpacích staníc

Motorové oleje