OMV webstránky
Zavrieť
2023_udrzatelnost1_img_sk

Udržateľné kroky na prevádzkach čerpacích staníc OMV

Životné prostredie sa týka nás všetkých. Uvedomujeme si, že len spoločnosť, ktorá sa správa zodpovedne, si dokáže získať dôveru zákazníkov, partnerov, investorov ale i zamestnancov.

V súlade s korporátnou stratégiou OMV Strategy 2030 sme sa  zaviazali stať sa poprednou integrovanou udržateľnou spoločnosťou v oblasti palív, chemikálií a materiálov so silným zameraním na riešenia obehového hospodárstva. 

Najmodernejšie technologické znalosti a naše patentované technológie v oblasti chemickej recyklácie, ako i štandardnej a pokročilej mechanickej recyklácie, nám pomáhajú minimalizovať znečistenie i odpad, znova využívať materiály, prejsť na nízkouhlíkovú energiu či pomáhať životnému prostrediu.

Postupne meníme i celkové zameranie spoločnosti; utlmujeme orientáciu na fosílne palivá a zameriavame sa na udržateľné produkty. Chceme využiť naše skúsenosti a zdroje a rozširovať sa v oblastiach geotermálnej, slnečnej i veternej energie ako i zachytávania a uskladňovania uhlíka.

Okrem veľkých globálnych cieľov nezabúdame na detaily. Transformáciou prechádzajú aj čerpacie stanice OMV na Slovensku. Znižujeme ich energetickú náročnosť a prijímame cielené opatrenia na zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie.

img__udr_ energiu cerpame zo slnky._sk

Energiu čerpáme zo slnka

Stavili sme na čistú energiu. Na čerpacie stanice inštalujeme fotovoltické panely, ktoré nám pomôžu pokryť až 20 % ročnej spotreby. Už len pri jednej čerpacej stanici dokážeme ušetriť toľko energie, koľko v priemere minie za rok viac ako desať slovenských domácností. Do roku 2024 plánujeme panely  umiestniť na strechy väčšiny našich čerpacích staníc – takže nimi navyše nezaberieme žiadne zelené plochy.

img_udr_ kurime prirodne_sk

Kúrime prírodne

Tepelné čerpadlá využívajú dostupné teplo zo vzduchu, zeme alebo vody. Ide o riešenie, ktoré je nielen energeticky efektívne, ale i ohľaduplnejšie voči životnému prostrediu ako bežné spôsoby vykurovania. Aj preto na čerpacích staniciach postupne meníme elektrické kotly a namiesto nich inštalujeme tepelné čerpadlá. Ročne tak znížime energiu spotrebovanú na vykurovanie až na jednu tretinu.

img_udr_ svietime setrne_sk

Svietime šetrne

LED svietidlá využívajú v porovnaní s bežnými svetelnými zdrojmi až o 90 % menej energie a vydržia svietiť až 25-krát dlhšie. Všetko osvetlenie v interiéroch i exteriéroch čerpacích staníc OMV postupne nahrádzame úspornými LED svietidlami.

img_udr_ menime spotrebice_sk

Meníme spotrebiče

Na čerpacích staniciach postupne nahrádzame všetky staršie elektrické zariadenia novými, ktoré sú energeticky efektívnejšie a šetrnejšie k prírode.

img_udr_Modernizujeme umyvarky_sk

Modernizujeme umyvárky

Naše moderné TOP Wash umývacie linky sú nastavené tak, aby v čo najväčšej miere znižovali dopad na životné prostredie. Najmodernejšie kanalizačné a separačné zariadenia zaručujú, že zvyškové látky po ošetrení vozidiel budú ekologicky zlikvidované. Nečistoty z cesty alebo zvyšky asfaltu odstraňujeme v zmysle platných predpisov. Vďaka recyklácii spotrebujeme na našich umyvárkach až o 90 % menej čerstvej vody, na jedno umytie je to len približne 20 litrov. Používame šetrné a nezávadné čistiace prostriedky. Umývacie programy boli nastavené tak, aby pri zachovaní výnimočných výsledkov optimalizovali a redukovali spotrebu elektrickej energie.

img__udr_detaily.jpg_sk

Myslíme na detaily

Pre všetky čerpacie stanice OMV sme vypracovali súbor desiatok opatrení, ktoré im pomôžu šetriť energie a znižovať záťaž na životné prostredie – od správnej regulácie vykurovania a klimatizácie, cez využívanie prírodného tepla zo slnka, starostlivosť o spotrebiče, šetrenie pri osvetlení, úpravu vetrania až po pravidelné kontroly tesnení – sa zameriavajú na detaily, no v konečnom súčte prinesú veľké výsledky.

img_udr_ Zbierame kuchynsky olej_sk

Zbierame kuchynský olej

Už malé množstvo použitého kuchynského oleja, ktorý skončí vo výlevke, môže znečistiť hektolitre vody. Zákazníci OMV sa teraz oleja, ale i ostatných tukov z domácnosti, môžu zbaviť ekologicky a odovzdať ho na ktorejkoľvek čerpacej stanici OMV na Slovensku. Zozbieraný olej a tuky získajú po recyklácii nové využitie a môžu poslúžiť napríklad ako zložka biopalív.

img_udr_Chranime lesy_sk

Chránime lesy

Lesy hrajú v životnom prostredí dôležitú úlohu – od ukladania atmosférického uhlíka cez zadržiavanie vody v krajine až po poskytovanie útočiska rozmanitým druhom zvierat, vtákov, hmyzu či rastlín. Najlepšie ju dokážu plniť vo svojom prirodzenom stave – ako jedinečný ekosystém, ktorý sa roky vyvíja. OMV  v spolupráci s Lesoochranárskym zoskupením VLK umožňuje zákazníkom prispieť na ochranu pôvodného prírodného spoločenstva Vlčia vďaka čomu sa táto rezervácia pomaly zväčšuje.

Motorové oleje