OMV webstránky
Zavrieť
VLK_3_1_img_sk

Kúpte si strom a pomôžte chrániť lesy

Projekt „Kúp si svoj strom“ Lesoochranárskeho zoskupenia VLK je v celosvetovom meradle jedinečný a revolučný. Aj zákazníkom OMV teraz poskytuje možnosť jednoducho prispieť na stromy, ktoré v súlade so stanovami zoskupenia nebudú nikdy vyrúbané a ktoré tak prispejú k záchrane prírodného lesa. Všetky vyzbierané financie idú na výkup lesných pozemkov, nie na réžiu.

Cieľom projektu je rozšírenie plochy bezzásahových území. Hoci na Slovensku máme dva milióny hektárov lesov - od prastarých bukov v Poloninách cez smrečiny v Tatrách  až po zmiešané porasty Malých Karpát – problémom je chápanie, čo to vlastne les je.

Do štatistík sa totiž počítajú aj vyrúbané holiny, obhospodarované monokultúry či plantáže rýchlorastúcich drevín. Tieto človekom výrazne pozmenené biotopy sú však vo svojej rozmanitosti, zložitosti a kolobehu látok aj informácií oveľa chudobnejšie ako prirodzené, prísne chránené lesy.

Les totiž nie sú len stromy. Súčasťou lesa sú aj zvieratá, huby, rastliny, hmyz... Desiatky tisícov druhov s biliónmi jedincov tvoria komplexný ekosystém, ktorého zákonitostiam a prepojeniam stále nerozumieme do úplných detailov. Navyše, k lesu patrí i voda, kamene a mŕtve drevo. Len takýto les plní svoju prirodzenú úlohu a zároveň je veľmi prospešný aj pre ľudí.

Takýto les však môže vyrásť len vtedy, keď nie je narúšaný ničivými ľudskými zásahmi. Malý chránený kúsok lesa pritom nie je z dlhodobého hľadiska schopný plniť všetky svoje úlohy a čeliť vplyvom zásahov v jeho okolí. Reálna ochrana vyžaduje územia bez ťažby, poľovania a iných hospodárskych zásahov na rozlohe tisícov hektárov. Až na takto rozľahlých územiach sa procesy môžu diať naozaj nerušene a spoločenstvá i jednotlivé druhy dokážu neustále nachádzať vhodné podmienky na spoluprácu a život. K vytvoreniu takýchto rezervácií teraz môžu prispieť zapojením sa do projektu „Kúp si svoj strom“ aj zákazníci priamo na čerpacích staniciach OMV.

Ako sa môžete zapojiť

Členovia bonusového programu OMV SMILE & DRIVE majú možnosť darovať ľubovoľný počet bodov na projekt „Kúp si svoj strom  Body môžu previesť online alebo pri pokladniach čerpacích staníc. Bez ohľadu na spôsob, OMV každý príspevok automaticky zdvojnásobuje.

Zákazníci môžu nielen prispieť, ale dokonca si strom môžu symbolicky aj kúpiť. Podmienkou je jednorazový dar 4 000 bodov, ktorý bude mať po zdvojnásobení zo strany OMV hodnotu 8 000 bodov.

Zákazníci OMV SMILE & DRIVE, ktorí darujú 4 000 a viac bodov, majú možnosť požiadať Lesoochranárske zoskupenie VLK o vystavenie certifikátu symbolického majiteľa stromu. Stačí ak sa nakontaktujú e-mailom na katka@wolf.sk.

Lesoochranárske zoskupenie VLK

Filozofiou Lesoochranárskeho zoskupenia VLK je záchrana prirodzených lesov, z ktorých by bola vylúčená ľudská činnosť. VLK sa od svojho vzniku v roku 1993 podieľa na napĺňaní tejto filozofie; vytvára sieť prísne chránených „evolučných lesov“, v ktorých majú stromy, rastliny a zvieratá možnosť žiť svoj riadny a nerušený život bez zásahu človeka. Prioritou zoskupenia je kupovanie lesov a vytváranie súkromných rezervácií, odhaľovanie krádeží a nelegálnych činností v lesoch, priamo v teréne zastavovanie ťažby zvyškov najkrajších lesov, či podpora legislatívy s cieľom skutočnej ochrany lesov. Výsledky práce zoskupenia možno už dnes vidieť napríklad v prírodných rezerváciách Vlčia, Rysia, Suchá dolina, Udava, Kyjovský prales, Bisce alebo Borsukov vrch.

Motorové oleje