OMV webstránky
Zavrieť
Image Veľkoobchod OMV Card Mýto muž v aute s kartou

Bezhotovostne cez všetky mýtne brány

Palivová karta OMV Card s funkciou ROUTEX vám môže pomôcť pri uhrádzaní mýtnych poplatkov v celej Európe. Či už ide o diaľničnú známku pre osobné vozidlá, alebo palubnú jednotku pre nákladné vozidlá, palivová karta OMV Card ponúka veľa možností.

Naše mýtne služby pokrývajú väčšinu Európy – od Atlantiku po Čierne more. Fakturácia je transparentná a detailná, platby za mýto sú zahrnuté vo faktúre za OMV Card, roztriedené podľa krajín a služieb. 

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo objednania mýtnych služieb, prosím, konktaktuje naše Kartové oddelenie na čísle +421 268 720 744 alebo prostredníctvom e-mailu na karty.zakaznickapodpora@omv.com alebo kontaktujte svojho obchodného zástupcu OMV.

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto label

Dňa 1. júla 2024 sa v Nemecku zavádza povinnosť mýta pre vozidlá nad 3,5 tony
Viac informácií v časti „Mýto v Nemecku“

Zavedenie mýta založeného na emisiách CO2 v Českej republike
Viac informácií v časti „Mýto v Česku“

Prehľad mýtnych služieb OMV nájdete nižšie rozdelené podľa jednotlivých krajín.

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto EETS SmartPass truck

Vaše medzinárodné riešenie pre úhradu mýtnych poplatkov naprieč Európou pomocou technológie EETS

OMV SmartPass vám ponúka SMART riešenie pre úhradu mýta pre ťažké vozidlá s využitím technológie EETS (European Electronic Toll Service). Palubná jednotka OMV SmartPass zjednodušuje správu rôznych mýtnych systémov naprieč Európou. Je spojená s vašou OMV Card a nahrádza niekoľko mýtnych jednotiek iba jednou, čím sa znižuje náročnosť mýtnych platieb a administratívy.

Prehľad vašich výhod

 • Najmodernejšia technológia EETS pre elektronický systém výberu mýta v Európe
 • Jedna palubná jednotka pre viaceré krajiny (zahŕňa krajiny vyznačené na mape)
 • Jednoduchá inštalácia a používanie s displejom
 • Automatická aktualizácia na diaľku pre dostupné krajiny bez nutnosti výmeny palubnej jednotky
 • Mýtne služby na mieru pre každé vozidlo
 • Transparentné zúčtovanie a fakturácia prostredníctvom palivovej karty OMV Card
 • Prehľad o údajoch a transakciách na palubných jednotkách prostredníctvom zákazníckeho portálu
 • Neprestajné rozširovanie služieb a krajín

Kliknite sem, aby ste videli, pre ktoré krajiny je OMV SmartPass dostupný.

Máte záujem o OMV SmartPass? Stačí nezáväzne vyplniť tento formulár a my pre vás pripravíme individuálnu ponuku.

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto EETS truck

Palubnú jednotku OMV Smart Toll Europe s technológiou EETS (European Electronic Toll Service) je možné použiť pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony v Rakúsku, Bulharsku a Maďarsku.

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto BE

Na vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony sa v Belgicku mýtne nevzťahuje.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony

Pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony sa v Belgicku na vyberanie mýta využíva satelitom podporovaný mýtny systém Viapass so samostatnou palubnou jednotkou pre všetky vozidlá a EČV.

Tarifa za kilometer závisí od hmotnosti vozidla, typu cesty a emisnej triedy.

Existujú tri regionálne mýtne oblasti v Belgicku: Flámsky región, Bruselský región a Valónsky región. Každý z týchto regiónov si stanovuje výšku mýta samostatne.

Prehľad všetkých mýtnych produktov pre západnú a strednú Európu

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto Mýtne jednotky tabulka

Relevantné linky:

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto BG

Vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony

Všetky vozidlá do 3,5 tony, ktoré používajú spoplatnené diaľnice a cestné úseky, musia mať zakúpenú e-známku. K dispozícii sú ročné, štvrťročné, mesačné, týždňové a víkendové e-známky.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony

Systém elektronického výberu mýta na základe prejazdenej vzdialenosti sa vzťahuje na vozidlá nad 3,5 tony (na ťažké nákladné vozidlá a autobusy) a je možné ho uhradiť prostredníctvom tzv. „route pass“ tiketu - jednorazový lístok platný pre určitú trasu alebo automaticky prostredníctvom palubnej jednotky. Držitelia palivovej karty OMV Card si môžu zakúpiť route pass na všetkých čerpacích staniciach OMV v Bulharsku a na niektorých čerpacích staniciach v Srbsku. Route pass je platný 24 hodín od okamihu jeho aktivácie. Cena závisí od typu vozidla, najväčšej povolenej hmotnosti, emisnej triedy (EURO), celkového počtu náprav a kategórie cestnej komunikácie. Dobiť svoje palubné jednotky na všetkých čerpacích staniciach OMV v Bulharsku a na niektorých čerpacích staniciach v Srbsku si môžu držitelia palivovej karty iba so sídlom v Bulharsku. 

Relevantné linky:

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto CZ

V Českej republike sa vyžaduje e-známka pre všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, ktoré prechádzajú po diaľniciach a rýchlostných komunikáciách. Žiaľ, e-známky sa momentálne nedajú zakúpiť na čerpacích staniciach OMV a ani na iných predajných miestach s použitím palivovej karty OMV Card.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony

Český mýtny systém spoplatňuje vozidlá nad 3,5 tony prechádzajúce diaľnicami a rýchlostnými komunikáciami automaticky využitím palubnej jednotky v pre-pay aj post-pay režime.

Tarifa za mýto sa určuje na základe hmotnosti vozidla, počtu náprav, EURO emisnej triedy a emisnej triedy CO2.

Mýto založené na emisiách CO2 bolo zavedené v Českej republike dňa 1. marca 2024

CzechToll pôvodne zaradil všetky vozidlá do emisnej triedy CO2 1, do ktorej podľa ich odhadov patrí viac ako 90 % vozidiel. Prevádzkovateľom vozidiel s dátumom prvej registrácie vozidla po 1. júli 2019 odporúčame skontrolovať si dokumentáciu vozidla od výrobcu (COC – Osvedčenie o zhode, CIF – súbor s informáciami o zákazníkovi) a overiť si, či majú nárok na lepšiu emisnú triedu CO2 s nižšou sadzbou mýta pomocou vyhľadávača emisnej triedy CO2 na mytocz.eu/sk/kalkulace-co2.

Pokiaľ požadujete zaradenie vozidla do emisnej triedy CO2 vyššej ako 1, nachystajte si potrebné údaje o vozidle a doklady (najmä COC a CIF) a odovzdajte ich CzechToll:

Prípadne, ak je vaša palubná jednotka CzechToll zaregistrovaná prostredníctvom vašej palivovej karty OMV Card v režime post-pay, môžete zaslať požadované údaje nám a my sa postaráme o ich odovzdanie CzechToll. Na tento účel, prosím, vyplňte  priložený Excel súbor  a pošlite ho spolu s dokumentmi vozidla (COC a CIF za každé vozidlo) e-mailom na karty.zakaznickapodpora@omv.com.

Upozorňujeme, že povinnosťou prevádzkovateľa vozidla je poskytnúť správne údaje o vozidle a doklady, na základe ktorých CzechToll (MytoCZ) určí emisnú triedu CO2 konkrétneho vozidla. OMV nezodpovedá za žiadne nesprávne údaje/dokumenty alebo nesprávne určenie emisnej triedy CO2.

Ďalšie informácie o mýte založenom na emisiách CO2 nájdete na stránke českého prevádzkovateľa mýta CzechToll (MytoCZ). 

Relevantné linky:

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto DK,LU,NL,SE

Eurovignette je e-známka pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 ton (okrem autobusov) požadovaná v Dánsku, v Luxembursku, v Holandsku a vo Švédsku. Preto budete potrebovať iba jednu platnú Eurovignette známku, aj keď budete prechádzať viacerými týmito krajinami.

Relevantné linky:

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto FR

Vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a výškou menšou ako 3 metre platia mýto na mýtniciach buď pred vstupom na diaľnicu, alebo po tom, čo ju opustia, alebo prostredníctvom palubnej jednotky, zvanej Liber-t.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony

Pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony a výškou viac ako 3 metre sa mýto vo Francúzsku zúčtuje prostredníctvom palubnej jednotky zvanej TIS PL. Túto palubnú jednotku tiež možno použiť pre tunel Liefkenshoek v Belgicku a diaľnicu A4 v Poľsku.

Tarifa za mýto závisí od výšky vozidla, jeho hmotnosti a počtu náprav.

Telepass EU

 Telepass EU vám dáva možnosť jednoduchého platenia mýta iba s jedným mýtnym zariadením pre Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, časť Belgicka (tunel Liefkenshoek) a Poľsko (úsek diaľnice A4 medzi Krakovom a Katovicami). Hlavne vodiči, ktorí často prechádzajú hranicami v juhozápadnej Európe, budú s Telepassom EU benefitovať zo zníženia nákladov a jednoduchšej administratívy.

Pre viac informácií alebo registráciu Telepassu EU navštívte https://omv.tolltickets.com

Prehľad všetkých mýtnych produktov pre západnú a strednú Európu

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto Mýtne jednotky tabulka

Relevantné linky:

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto HU

V Maďarsku sú dostupné dva rozličné typy elektronických diaľničných známok pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony rovnako ako pre autobusy:

 • Regionálna e-známka - platná na jeden kalendárny rok a pre daný región.
 • Národná e-známka - platná jeden kalendárny rok, jeden mesiac a 10 dní.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony

Všetky vozidlá nad 3,5 tony (okrem autobusov) podliehajú v Maďarsku mýtu, ktoré môže byť uhradené:

 • zakúpením jednorázového úsekového lístka,
 • zakúpením a nabitím palubnej jednotky.

Držiteľ palivovej karty OMV Card môže využiť oba tieto spôsoby. Kredit na palubnú jednotku je možné si nabiť na všetkých čerpacích staniciach OMV v Maďarsku alebo ostatných predajných miestach NUSZ v Maďarsku, Rakúsku, Slovensku a Rumunsku. (Zoznam čerpacích staníc OMV a predajných miest NUSZ nájdete na odkaze nižšie.)

Tarifa za mýto závisí od prejdenej vzdialenosti, typu vozidla, počtu náprav a emisnej triedy.

Relevantné linky:

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto MD

Všetky vozidlá prechádzajúce touto krajinou, ktoré nie sú registrované v Moldavsku, vrátane osobných áut, autobusov a nákladných áut, musia mať e-známku. E-známku je možné uhradiť palivovou kartou OMV Card na čerpacích staniciach Petrom v Moldavsku. V závislosti od typu vozidla sú k dispozícii nasledujúce obdobia platnosti e-známky: 7-, 14-, 30-, 90-, 180-dňová a jednoročná. 

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto DE

Pri vozidlách s celkovou hmotnosťou do 7,5 tony sa v Nemecku do 30. 6. 2024 mýto neplatí.

Od 1. júla 2024 sa v Nemecku zavádza povinnosť mýta pre vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou (pole F.1 v osvedčení o evidencii vozidla) nad 3,5 tony, ktorá nahradí súčasnú povinnosť platby mýta, ktorá platí pre vozidlá nad 7,5 tony.

Aby ste sa pripravili na platbu mýta za vaše vozidlo, ktoré bude od 1. júla podliehať nemeckému mýtu, môžete prostredníctvom OMV zvážiť nasledujúce alternatívy:

1.a) OMV SmartPass (post-pay)
OMV SmartPass je najvhodnejším riešením, ak vaše vozidlo využíva mýtne siete v rôznych krajinách, pretože táto jediná palubná jednotka EETS (European Electronic Toll Service) sa môže použiť na platbu mýta v 14 krajinách pri vozidlách nad 3,5 tony: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko. Okrem týchto krajín sa bude služba OMV SmartPass v budúcnosti rozširovať aj do nasledujúcich krajín: Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko.

Ak vaše vozidlo používa palubnú jednotku OMV SmartPass v niektorej z vyššie uvedených krajín, dá sa jednoducho aktivovať pre Nemecko, aby sa zabezpečila aj platba nemeckého mýta, či už vozidlo jazdí do Nemecka často, alebo len príležitostne.

Ak máte záujem o správu platieb mýta prostredníctvom OMV SmartPass, kontaktujte naše Kartové oddelenie OMV alebo kontaktujte svojho obchodného zástupcu OMV.

1.b) Palubná jednotka Toll Collect (post-pay)
Ak vaše vozidlo podlieha platbe mýta iba v Nemecku, môžete sa rozhodnúť pre používanie palubnej jednotky Toll Collect. Ak ju chcete získať, musíte najprv zaregistrovať svoju spoločnosť a zvoliť si „OMV“ ako spôsob platby na portáli Toll Collect. Zaregistrujte svoje vozidlo na tomto portáli, aby ste následne mohli získať palubnú jednotku Toll Collect od servisného partnera Toll Collect. Po zaregistrovaní vám môžeme sprostredkovať nainštalovanie palubnej jednotky od partnerov Toll Collect.

Viac informácií o postupe registrácie nájdete na webovej stránke spoločnosti Toll Collect.

1.c) Manuálna platba mýta (pre-pay)
Manuálnu platbu mýta môžete uprednostniť, ak nemeckú mýtnu sieť využívate len príležitostne. Pomocou funkcie „Route log-on“ na webovej stránke Toll Collect alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Toll Collect – Mauteinbuchung môžete zadať údaje o vašom vozidle, trasu a dokončiť platbu kartou OMV Card.

Tarifa za mýto sa v Nemecku určuje na základe hmotnosti vozidla, EURO emisnej triedy, emisnej triedy CO2, počtu náprav a dĺžky spoplatneného úseku. 

Relevantné linky:

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto PL

Úhrada mýta za prejazd diaľnicami v Poľsku sa líši v závislosti od konktrétneho úseku, ale aj celkovej hmotnosti vozidla.

Diaľnica A4 (úsek medzi Krakovom a Katovicami):

Pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony možno na prejazd spoplatnenej časti diaľnice použiť palubné jednotky TIS-PL1, TIS-PL2 a Telepass EU. Tieto palubné jednotky sa dajú použiť aj na platbu mýta v ostatných krajinách. Ich prehľad nájdete v tabuľke nižšie.

Prehľad všetkých mýtnych produktov pre západnú a strednú Európu

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto Mýtne jednotky tabulka

Na diaľniciach A1 (Rusocin – Nowe Marzy), A2 (Konin – Swiecko) a A4 (Krakov – Katovice) možno palivovú kartu OMV Card použiť pre všetky vozidlá.

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto PT

V Portugalsku podliehajú platbe mýta všetky vozidlá. Tarifa za mýto závisí od typu vozidla, počtu náprav a výšky prvej nápravy vozidla.

Mýto možno platiť buď ručne, alebo automaticky prostredníctvom palubnej jednotky ViaVerde.

Telepass EU

Telepass EU vám dáva možnosť jednoduchého platenia mýta iba s jedným mýtnym zariadením pre Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, časť Belgicka (tunel Liefkenshoek) a Poľsko (úsek diaľnice A4 medzi Krakovom a Katovicami). Hlavne vodiči, ktorí často prechádzajú hranicami v juhozápadnej Európe, budú s Telepassom EU benefitovať zo zníženia nákladov a jednoduchšej administratívy.

Pre viac informácií alebo registráciu Telepassu EU navštívte https://omv.tolltickets.com

Prehľad všetkých mýtnych produktov pre západnú a strednú Európu

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto Mýtne jednotky tabulka

Relevantné linky:

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto AT

V Rakúsku musia mať všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, ktoré prechádzajú po diaľniciach a rýchlostných komunikáciách, diaľničnú známku. Papierovú alebo elektronickú diaľničnú známku si môžete zakúpiť pomocou palivovej karty OMV Card s funkciou ROUTEX na všetkých čerpacích staniciach OMV.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony

Pre nákladné vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony platí na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách systém platenia mýtneho GO Maut s palubnou jednotkou GO-Box, ktorého výška závisí od počtu prejdených kilometrov.

Tarifa za mýto pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony závisí od prejdenej vzdialenosti, počtu náprav, EURO emisnej triedy a emisnej triedy CO2.

Okrem toho sa na nasledujúcich cestných úsekoch platí špeciálne mýto, ktoré sa vzťahuje na všetky vozidlá:

 • A9 - Pyhrnská diaľnica: Bosrucký tunel, Gleinalmský tunel
 • A10 - Tauernská diaľnica: Tauernský tunel, Katschberský tunel
 • A11 - Karawankenská diaľnica: Karawankenský tunel
 • A13 - Brennerská diaľnica: Celá trasa
 • A13 - Brennerská diaľnica: Exit Stubai
 • S16 - Arlberská diaľnica: Arlberský tunel

Relevantné linky:

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto RO

Diaľničná známka je v Rumunsku povinná nielen na diaľničných úsekoch, ale aj na iných štátnych cestách mimo obcí. 

Pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony sú v predaji diaľničné známky (tzv. „ro-vignettes“) s obdobím platnosti 7 dní, 30 dní, 90 dní a 12 mesiacov a je možné ich zakúpiť ako e-známky na ktorejkoľvek čerpacej stanici OMV alebo Petrom v Rumunsku. 

Výber mýta pre ťažké vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony prebieha rovnako ako pre osobné automobily prostredníctvom elektronickej diaľničnej známky. Okrem elektronických diaľničných známok môžu držitelia palivovej karty OMV Card platiť aj poplatky za prechod cez most Fetești Cernavodă.

Relevantné linky:

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto SK

Na Slovensku si treba zakúpiť pre všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony (okrem motocyklov) elektronickú diaľničnú známku (e-známku) na prejazd všetkých ciest s označením diaľnica alebo cesta prvej triedy. E-známku si s použitím palivovej karty OMV Card môžete zakúpiť na každej čerpacej stanici OMV na Slovensku.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony

Slovenský mýtny systém sa nazýva MÝTO a platí pre všetky vozidlá a autobusy (ako aj karavany) s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony za používanie diaľnic a ciest prvej triedy. Mýto zúčtuje automaticky poskytovateľ služby SkyToll prostredníctvom palubných jednotiek.

Tarifa za mýto sa určuje na základe hmotnosti vozidla, počtu náprav a emisnej triedy.

Relevantné linky:

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto SI

Mýtne sa vzťahuje na všetky vozidlá, ktoré využívajú diaľnice a Karawankenský tunel.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony musia mať v Slovinsku e-známku.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony

Vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 3,5 tony musia byť vybavené palubnou jednotkou DarsGo, ktorá automaticky vyrátava výšku mýtnych poplatkov v závislosti od prejdenej vzdialenosti, typu vozidla alebo kategórie mýtnych poplatkov a emisnej triedy EURO.

Užívatelia DarsGo systému s palivovou kartou OMV Card sa môžu rozhodnúť na vybraných čerpacích staniciach OMV v Slovinsku medzi systémom platby vopred pre-pay alebo následnou platbou post-pay.

Relevantné linky:

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto SRB

V Srbsku platí povinnosť platby mýta pre všetky motorové vozidlá prechádzajúce cez spoplatnené diaľnice a rýchlostné komunikácie. Tarifa za mýto závisí od kategórie vozidla, počtu náprav, výšky vozidla a maximálnej prípustnej hmotnosti vozidla. Mýto môže byť hradené použitím palubnej jednotky.

Palubná jednotka (zariadenie TAG) je určená pre osobné autá aj pre nákladné vozidlá. Zariadenie je možné zakúpiť na 62 vybraných čerpacích staniciach v Srbsku a dobitie kreditu spôsobom platby vopred (pre-pay) na 15 čerpacích staniciach OMV. Na komerčné využitie zariadenia TAG musí byť so srbským poskytovateľom mýta uzavretá zmluva.

Relevantné linky:

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto ES

Na španielskych diaľniciach platia mýto všetky vozidlá. Hradí sa na mýtniciach pred vstupom na diaľnicu alebo po jej opustení, alebo prostredníctvom palubnej jednotky Via-T. Tarifa závisí od prejdenej vzdialenosti a typu vozidla.

Telepass EU

Telepass EU vám dáva možnosť jednoduchého platenia mýta iba s jedným mýtnym zariadením pre Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, časť Belgicka (tunel Liefkenshoek) a Poľsko (úsek diaľnice A4 medzi Krakovom a Katovicami). Hlavne vodiči, ktorí často prechádzajú hranicami v juhozápadnej Európe, budú s Telepassom EU benefitovať zo zníženia nákladov a jednoduchšej administratívy. 

Pre viac informácií alebo registráciu Telepassu EU navštívte https://omv.tolltickets.com

Prehľad všetkých mýtnych produktov pre západnú a strednú Európu

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto Mýtne jednotky tabulka

Relevantné linky:

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto IT

V Taliansku je možné uhrádzať mýto za všetky typy vozidiel prostredníctvom palubných jednotiek Telepass.

Držiteľ palivovej karty môže za mýtne zaplatiť týmito spôsobmi

 • Telepass Low End – toto malé zariadenie možno využiť na elektronickú úhradu talianského mýta pre všetky typy vozidiel. Systém Telepass Low End je viazaný na jedno auto, preto na registráciu potrebujete EČV. Na mýtniciach existujú špeciálne Telepass pruhy, cez ktoré môžete prejsť bez zastavenia.
 • Telepass EU - túto palubnú jednotku môžete jednoducho použiť na úhradu mýta v Taliansku, vo Francúzsku, v Španielsku, Portugalsku, na diaľnici A4 v Poľsku na úseku medzi Krakovom a Katovicami a na prejazd tunelom Liefkenshoek v Belgicku. Najmä tí vodiči, ktorí často prechádzajú hranicami v juhozápadnej Európe, môžu s Telepassom EU čerpať výhody zníženia nákladov a jednoduchšej administratívy.

Telepass EU si môžete objednať aj bez využívania mýta v Španielsku a Portugalsku.

Viac informácií o palubných jednotkách Telepass a ich registrácii sa dozviete na https://omv.tolltickets.com

Od 1. 2. 2021 VIAcards už nie sú v platnosti ani k dispozícii.

Prehľad všetkých mýtnych produktov pre západnú a strednú Európu

Image Veľkoobchod OMV Card Mýto Mýtne jednotky tabulka

Relevantné linky:

Motorové oleje