Kontakt
OMV webstránky
OMV webstránky
OMV Websites
OMV www.omv.com/en Rakúsko www.omv.at/de-at Bulharsko www.omv.bg/bg-bg Česká republika www.omv.cz/cs-cz Nemecko www.omv.de/de-de Maďarsko www.omv.hu/hu-hu Nový Zéland www.omv.nz/en-nz Nórsko www.omv.no/no-no Rumunsko www.omv.ro/ro-ro Srbsko www.omv.co.rs/sr-rs Slovinsko www.omv.si/sl-si Tunisko www.omv.tn/ar-tn Turecko www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae/en-ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com/de
Zavrieť

Bezhotovostne cez všetky mýtne brány

S OMV Card s funkciou ROUTEX môžete cestovať cez mýtne brány, mosty a tunely bez použitia hotovosti. Jednoducho si vyberte svoj preferovaný spôsob úhrady:

 • Pre-Pay: platba vopred
 • Post-Pay: následná platba

S platbou post-pay prostredníctvom palubnej jednotky (OBU) sa môžete vyhnúť zdržaniam, čím ušetríte čas a budete mať pod kontrolou každú jednu platbu mýta. Naše mýtne služby pokrývajú celú kontinentálnu Európu – od Atlantického oceánu až po Čierne more.

Vo svojej faktúre za OMV Card dostanete zoznam všetkých mýtnych platieb. Tie budú rozdelené podľa jednotlivých krajín a služieb. Registrácia, platba a tarify za mýto sa v jednotlivých krajinách líšia.

S palubnou jednotkou OMV Smart Toll Europe a Vašou palivovou kartou OMV Card dostanete perspektívne, Vašim potrebám prispôsobené riešenie platieb mýtnych poplatkov pre celú Európu. Naša palubná jednotka je vybavená najmodernejšou technológiou EETS (European Electronic Toll Service), predstavuje najvyspelejšiu techniku súčastnosti a v budúcnosti nahradí rôzne palubné jednotky krajín do ktorých sa bude rozširovať. Viac informácií nájdete tu.

V Rakúsku musia mať všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, ktoré prechádzajú po diaľniciach a rýchlostných komunikáciách, diaľničnú známku.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony

Pre nákladné vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony platí na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách systém platenia mýtneho GO Maut s palubnou jednotkou GO-Box, ktorého výška závisí od počtu prejdených kilometrov.

Tarifa za mýto pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony závisí od prejdenej vzdialenosti, počtu náprav a emisnej triedy.

Okrem toho sa na nasledujúcich cestných úsekoch platí špeciálne mýto, ktoré sa vzťahuje na všetky vozidlá:

 • A9 - Pyhrnská diaľnica: Bosrucký tunel, Gleinalmský tunel
 • A10 - Tauernská diaľnica: Tauernský tunel, Katschberský tunel
 • A11 - Karawankenská diaľnica: Karawankenský tunel
 • A13 - Brennerská diaľnica: Celá trasa
 • A13 - Brennerská diaľnica: Exit Stubai
 • S16 - Arlberská diaľnica: Arlberský tunel

Relevantné linky:

Pri vozidlách s celkovou hmotnosťou do 7,5 tony sa v Nemecku mýto neplatí.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 tony

V Nemecku všetky domáce a zahraničné nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 tony musia na vybraných spolkových cestách platiť mýto. Platenie mýta je možné s použitím palubnej jednotky, manuálnou úhradou na mýtnom termináli alebo online s registráciou alebo bez registrácie.

Tarifa za mýto sa v Nemecku určuje na základe hmotnosti vozidla, emisnej triedy, počtu náprav a dĺžky spoplatneného úseku.

Od 1. júla 2018 sú všetky spolkové cesty spoplatnené. Ide spolu o 52 000 km ciest.

Zákazníci s OMV Card, ktorí sú už zaregistrovaní v Toll Collect a ktorých vozidlá sú vybavené palubnou jednotkou v post-pay systéme, už nemusia robiť žiadne ďalšie úkony. Platba nemeckého mýta bude vyúčtovaná vo faktúrach za OMV Card.

Manuálna úhrada neregistrovaných užívateľov

 • Registrácia na mýtnom termináli: už je k dispozícii iba 1 100 terminálov.
 • Online registrácia: Akékoľvek zariadenie podporujúce webové pripojenie je možné použiť na online rezerváciu trasy 24 hodín denne 7 dní v týždni buď prostredníctvom webovej stránky, alebo aplikácie.

Automatické zúčtovanie je možné iba cez palubnú jednotku. Po zaregistrovaní Vám môžeme sprostredkovať nainštalovanie palubnej jednotky od partnerov Toll Collect.

Relevantné linky:

Na Slovensku si treba zakúpiť pre všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony (okrem motocyklov) elektronickú diaľničnú známku (e-známku) na prejazd všetkých ciest s označením diaľnica alebo cesta prvej triedy. E-známku si s použitím OMV Card môžete zakúpiť na každej OMV čerpacej stanici na Slovensku.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony

Slovenský mýtny systém sa nazýva MÝTO a platí pre všetky vozidlá a autobusy (ako aj karavany) s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony za používanie diaľnic a ciest prvej triedy. Mýto zúčtuje automaticky poskytovateľ služby SkyToll prostredníctvom palubných jednotiek.

Tarifa za mýto sa určuje na základe hmotnosti vozidla, počtu náprav a emisnej triedy.

Relevantné linky:

V Českej republike si treba zakúpiť diaľničnú známku pre všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony na používanie ciest označených ako diaľnice alebo rýchlostné komunikácie.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony

Český mýtny systém nazývaný MYTO CZ platí pre všetky vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony. Výška mýta závisí od prejdenej vzdialenosti a zúčtuje ju palubná jednotka zvaná Premid-Box. Mýto môžete uhradiť svojou OMV Card s funkciou ROUTEX buď platbou vopred (pre-pay), alebo následnou platbou (post-pay).

Relevantné linky:

V Maďarsku sú dostupné dva rozličné typy elektronických diaľničných známok pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony rovnako ako pre autobusy:

 • Regionálna e-známka: platná na jeden kalendárny rok a pre daný región
 • Národná e-známka: platná jeden kalendárny rok, jeden mesiac a 10 dní

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony

Všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony (okrem autobusov) podliehajú v Maďarsku mýtu. Okrem Relational Ticket (relačného lístka) môže byť mýto uhradené použitím palubnej jednotky, a to iba vopred, systémom platby pre-pay. Kredit na palubnú jednotku si môžete nabiť Vašou kartou OMV Card na všetkých čerpacích staniciach OMV v Maďarsku.

Tarifa za mýto závisí od prejdenej vzdialenosti, typu vozidla, počtu náprav a emisnej triedy.

Relevantné linky:

Od 1. 1. 2019 platí pre všetky motorové vozidlá na bulharských spoplatnených cestách a diaľniciach elektronická diaľničná známka. Mýto je nutné platiť prakticky na všetkých celoštátnych cestách. Elektronickú diaľničnú známku možno získať na všetkých čerpacích staniciach OMV v Bulharsku. Ich aktuálny zoznam jednoducho nájdete vo vyhľadávači čerpacích staníc siete Routex.

Pre autobusy a motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony sú k dispozícii denné, týždenné a mesačné diaľničné známky. Cena známky závisí od kategórie vozidla (K1 alebo K2) a príslušnej emisnej triedy. Elektronická diaľničná známka pre vozidlá kategórií 1 a 2 platí do 15. 8. 2019, po tomto dátume bude nahradená elektronickým mýtnym systémom prostredníctvom palubných jednotiek.

Pre motorové vozidlá do 3,5 tony možno kúpiť ročnú, štvrťročnú, mesačnú, týždennú alebo víkendovú elektronickú diaľničnú známku.

Tu nájdete cenník bulharských diaľničných známok pre všetky kategórie vozidiel:

Relevantné linky:

Mýtne sa vzťahuje na všetky vozidlá, ktoré využívajú diaľnice a Karawankenský tunel.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony musia mať v Slovinsku diaľničnú známku.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony

Vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 3,5 tony budú musieť byť vybavené od 1. apríla 2018 novou palubnou jednotkou DarsGo. Nová palubná jednotka DarsGo automaticky vyrátava výšku mýtnych poplatkov v závislosti od prejdenej vzdialenosti, typu vozidla alebo kategórie mýtnych poplatkov a emisnej triedy EURO.

Užívatelia nového DarsGo systému s kartou OMV Card s funkciou ROUTEX sa môžu rozhodnúť na vybraných čerpacích staniciach OMV v Slovinsku medzi systémom platby vopred pre-pay alebo následnou platbou post-pay.

S Vašou OMV Card máte celý proces pod kontrolou – jednoducho a pohodlne.  

Relevantné linky:

V Srbsku platí povinnosť platby mýta pre všetky motorové vozidlá prechádzajúce cez spoplatnené diaľnice a rýchlostné komunikácie. Tarifa za mýto závisí od kategórie vozidla, počtu náprav, výšky vozidla a maximálnej prípustnej hmotnosti vozidla. Mýto môže byť hradené použitím palubnej jednotky (OBU).

Palubná jednotka (zariadenie TAG) je určená pre osobné autá aj pre nákladné vozidlá. Zariadenie je možné zakúpiť na 62 vybraných čerpacích staniciach v Srbsku a dobitie kreditu spôsobom platby vopred (pre-pay) na 15 čerpacích staniciach OMV. Na komerčné využitie zariadenia TAG musí byť so srbským poskytovateľom mýta uzavretá zmluva.

Relevantné linky:

V Taliansku je možné platiť mýto za všetky typy vozidiel prostredníctvom VIAcard alebo kombináciou VIAcard a Telepassu. Vaša OMV Card vám ponúka dva rozličné spôsoby platenia mýta:

 • VIAcard – táto karta nie je spojená s vaším EČV a možno ju využiť na bezhotovostnú úhradu na mýtnici.
 • TELEPASS – toto malé zariadenie možno využiť na rozdiel od VIAcard na elektronickú úhradu pre všetky typy vozidiel. Systém TELEPASS je viazaný na jedno auto, preto na registráciu potrebujete EČV. Na mýtniciach existujú špeciálne TELEPASS pruhy, cez ktoré môžete prejsť bez zastavenia.
 • Telepass DUAL – túto palubnú jednotku môžete okrem Talianska používať aj vo Francúzsku, v Španielsku, Portugalsku, po diaľnici A4 v Poľsku na úseku medzi Krakovom a Katovicami a na prejazd tunelom Liefkenshoek v Belgicku. S Telepassom DUAL benefitujte zo zníženia nákladov a jednoduchšej administratívy – na prejazd Talianskom už nebudete potrebovať kartu VIAcard. Zaregistrujte sa teraz, aby ste mohli používať už iba jednu palubnú jednotku na prejazd viacerými krajinami.
 • myConsorzio – vďaka tejto novej ponuke môžete talianske mýtne poplatky hradiť v rámci jednej faktúry za OMV Card a nie separátne. Táto faktúra slúži zároveň ako doklad pre vrátenie DPH. S myConsorzio môžete získať až 13 % refundáciu z vašich mýtnych poplatkov v Taliansku. Členom sa môže stať každá komerčná spoločnosť zabezpečujúca diaľničnú prepravu a vlastniaca povolenie na medzinárodnú cestnú dopravu a automaticky tak profitovať z poskytovaných refundačných sadzieb.

* Platí pre všetkých členov myConsorzio. Refundácia sa prepočítava na základe počtu kilometrov prejdených za kalendárny rok na spoplatnených talianskych diaľniciach, prípadne podľa emisných tried vozidiel využívaných na komerčnú prepravu zaradených do kategórií vozidiel N1, N2 alebo N3 a na základe rozhodnutia talianskeho ministerstva dopravy. Aktuálne sadzby refundácie podľa emisných tried z r. 2016: EURO III do 9 %, EURO IV do 11 % a EURO V, VI alebo EEV: do 13 %. Refundácia sa uskutočňuje približne po 18 mesiacoch, platí od 1. januára 2017. Výsledná suma bude pripísaná k vašej faktúre za OMV Card.

Prehľad všetkých mýtnych produktov pre západnú a strednú Európu:

Relevantné linky:

Vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a výškou menšou ako 3 metre platia mýto na mýtniciach buď pred vstupom na diaľnicu, alebo po tom, čo ju opustia, alebo prostredníctvom palubnej jednotky, zvanej TIS-PL/Liber-t.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony

Pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony a výškou viac ako 3 metre sa mýto vo Francúzsku zúčtuje prostredníctvom palubnej jednotky zvanej TIS PL. Túto palubnú jednotku tiež možno použiť pre tunel Liefkenshoek v Belgicku a diaľnicu A4 v Poľsku.

Tarifa za mýto závisí od výšky vozidla, jeho hmotnosti a počtu náprav.

Telepass DUAL

Prípadne nový Telepass DUAL vám dáva možnosť jednoduchého platenia mýta iba s jedným mýtnym zariadením pre Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, časť Belgicka (tunel Liefkenshoek) a Poľsko (úsek diaľnice A4 medzi Krakovom a Katovicami). Hlavne vodiči, ktorí často prechádzajú hranicami v juhozápadnej Európe, budú s Telepassom DUAL benefitovať zo zníženia nákladov a jednoduchšej administratívy. Okrem výhody, že už viac nebudete potrebovať VIAcard na prejazd Talianskom.

Pre viac informácií alebo registráciu Telepassu DUAL navštívte  

 https://omv.tolltickets.com

Prehľad všetkých mýtnych produktov pre západnú a strednú Európu:

Relevantné linky:

Na španielskych diaľniciach platia mýto všetky vozidlá. Hradí sa na mýtniciach pred vstupom na diaľnicu alebo po jej opustení, alebo prostredníctvom palubnej jednotky Via-T. Tarifa závisí od prejdenej vzdialenosti a typu vozidla.

Telepass DUAL

Prípadne nový Telepass DUAL vám dáva možnosť jednoduchého platenia mýta iba s jedným mýtnym zariadením pre Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, časť Belgicka (tunel Liefkenshoek) a Poľsko (úsek diaľnice A4 medzi Krakovom a Katovicami). Hlavne vodiči, ktorí často prechádzajú hranicami v juhozápadnej Európe, budú s Telepassom DUAL benefitovať zo zníženia nákladov a jednoduchšej administratívy. Okrem výhody, že už viac nebudete potrebovať VIAcard na prejazd Talianskom.

Pre viac informácií alebo registráciu Telepassu DUAL navštívte

https://omv.tolltickets.com

Prehľad všetkých mýtnych produktov pre západnú a strednú Európu:

Relevantné linky:

V Portugalsku podliehajú platbe mýta všetky vozidlá. Tarifa za mýto závisí od typu vozidla, počtu náprav a výšky prvej nápravy vozidla.

Mýto možno platiť buď ručne, alebo automaticky prostredníctvom palubnej jednotky ViaVerde.

Telepass DUAL

Prípadne nový Telepass DUAL vám dáva možnosť jednoduchého platenia mýta iba s jedným mýtnym zariadením pre Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, časť Belgicka (tunel Liefkenshoek) a Poľsko (úsek diaľnice A4 medzi Krakovom a Katovicami). Hlavne vodiči, ktorí často prechádzajú hranicami v juhozápadnej Európe, budú s Telepassom DUAL benefitovať zo zníženia nákladov a jednoduchšej administratívy. Okrem výhody, že už viac nebudete potrebovať VIAcard na prejazd Talianskom.

Pre viac informácií alebo registráciu Telepassu DUAL navštívte

https://omv.tolltickets.com

Prehľad všetkých mýtnych produktov pre západnú a strednú Európu:

Relevantné linky:

Na vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony sa v Belgicku mýtne nevzťahuje.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony

Pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony sa v Belgicku na vyberanie mýta využíva satelitom podporovaný mýtny systém Viapass so samostatnou palubnou jednotkou pre všetky vozidlá a EČV. Tarifa za kilometer závisí od hmotnosti vozidla, typu cesty a emisnej triedy.

Existujú tri regionálne mýtne oblasti v Belgicku: Flámsky región, Bruselský región a Valónsky región. Každý z týchto regiónov si stanovuje výšku mýta samostatne.

Relevantné linky:

Eurovignette je služba na zúčtovanie mýtneho pre používateľov ciest. Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 ton musia mať eurovignette ešte pred vstupom na diaľnicu a cesty prvej triedy v krajinách, kde sa Eurovignette vyžaduje.

Eurovignette je platná v Dánsku, Luxembursku, Holandsku a vo Švédsku. Pri prejazde viacerými z týchto krajín budete potrebovať iba jednu platnú Eurovignette.

Relevantné linky:

Vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a motocykle platia mýto v závislosti od prejdenej vzdialenosti a výšky tarify konkrétnej cesty.

Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony

V Poľsku sa využíva elektronický mýtny systém viaTOLL, ktorý platí pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony a autobusy s najmenej 9 miestami (vrátane vodiča). Mýto je spoplatnené prostredníctvom palubnej jednotky viaBOX.

Pre každý registrovaný viaBOX sa požaduje počiatočný depozit. Tarifa za mýto závisí od typu vozidla, hmotnosti a emisnej triedy.

Relevantné linky:

V Chorvátsku platí povinnosť platby mýta pre všetky motorové vozidlá prechádzajúce cez spoplatnené diaľnice a rýchlostné komunikácie. Tarifa za mýto závisí od kategórie vozidla, počtu náprav, výšky vozidla a maximálnej prípustnej hmotnosti vozidla. Mýto môže byť hradené použitím palubnej jednotky (OBU).

Úhrada mýta použitím OMV Card

Chorvátska palubná jednotka On Board Unit (zariadenie ETC) ponúka OMV zákazníkom s OMV Card možnosť platiť mýto za osobné autá a nákladné vozidlá bezhotovostne. Transakcia prebieha vopred (pre-pay) tak, že na čerpacích staniciach CRODUX prostredníctvom SMS možno dobiť kredit. Zariadenie ETC nie je viazané na konkrétne vozidlo. Zariadenie je možné zakúpiť vo všetkých predajných miestach chorvátskeho poskytovateľa mýta.

Relevantné linky:

Vyhľadávač čerpacích staníc

Motorové oleje