Kontakt
OMV webstránky
OMV webstránky
OMV Websites
Skupina OMV www.omv.com Rakúsko www.omv.at Bulharsko www.omv.bg Česká republika www.omv.cz Nemecko www.omv.de Maďarsko www.omv.hu Nórsko www.omv.no Nový Zéland www.omv.nz Rumunsko www.omv.ro Srbsko www.omv.co.rs
Borealis Websites
Borealis Group www.borealisgroup.com
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com Rakúsko www.omv-gas.at Nemecko www.omv-gas.de Maďarsko www.omv-gas.hu Holandsko www.omv-gas.nl
Zavrieť
OMV Climate Neutral Card
Máte záujem jazdiť bez uhlíkovej stopy?
Vyhľadať viac

OMV Climate Neutral Card

Kompenzovanie emisií CO2 je popri zamedzovaní a redukcii skleníkových plynov ďalší dôležitý krok pri celkovej ochrane klímy. Vaša karta OMV Climate Neutral Card v tomto ohľade ponúka dva rôzne spôsoby: úplné vyrovnanie všetkých načerpaných litrov alebo individuálnu kompenzáciu požadovaného množstva paliva, ktoré sú flexibilne prispôsobené požiadavkám zákazníkov či zvolených trás.

CO2 je skleníkový plyn, ktorý absorbuje slnečné žiarenie odrazené zo zemského povrchu a reflektuje ho späť na zem. Aby sa zabránilo vzniku skleníkového plynu a tým ďalšiemu zvyšovaniu teploty za posledné roky, je nevyhnutné využiť všetky možnosti ochrany klímy. Jednou z možností je kompenzácia CO2 investovaním do projektov na ochranu klímy.

OMV sa rozhodlo pre spoločnosť ClimatePartner, jedného z popredných poskytovateľov riešení na ochranu klímy pre podniky. Vybrali sme si teda renomovaného a skúseného partnera. Spoločnosť ClimatePartner bola založená v r. 2006 v Mníchove a dnes má 50 pracovníkov v Mníchove, Berlíne, vo Viedni, v Zürichu a Jerevane a spolupracuje s 1 500 podnikmi v 30 rôznych krajinách. Rozhodujúce pre OMV boli dlhoročné skúsenosti a zo strany ClimatePartner zaručovaná transparentnosť všetkých procesov a projektov, ako aj individuálne poradenstvo a podpora.

Spolupráca OMV s ClimatePartner Vám otvára možnosť, ako litre natankované cez Vaše karty OMV Climate Neutral Card deklarovať ako klimaticky neutrálne, čiže kompenzovať príslušné emisie, ktoré spôsobujete prevádzkovaním dopravy. V rámci tejto kompenzácie podporujete projekty zamerané na ochranu klímy, pri ktorých sa dosahujú úspory emisií CO2. Pri výpočte vznikajúcich emisií CO2 v súvislosti s pohonnými hmotami sa OMV opiera o výpočty IPCC (Medzivládny panel pre zmenu klímy). IPCC je inštitúcia Spojených národov  s vysokou mierou legitímnosti, ktorá z vedeckého pohľadu vyhodnocuje výsledky výskumu klimatických zmien.

 • Profitujete z vybraného portfólia certifikovaných projektov ochrany klímy.
 • Zvýšená dôveryhodnosť Vašej stratégie trvalej udržateľnosti: Za Vašu kompenzáciu emisií CO2 dostanete certifikát CO2 ako potvrdenie, ktoré je úplne transparentné a zrozumiteľné.
 • ClimatePartner ako renomovaný a skúsený partner zaručuje bezpečnosť a transparentnosť všetkých procesov a projektov.
 • Aktívny prínos z Vašej strany v prospech globálnej ochrany klímy
 • Podpora uznaných a overených projektov ochrany klímy garantovanú kartou OMV Climate Neutral Card za pevnú cenu*

 * OMV garantuje zákazníkom pevnú cenu za kompenzáciu emisií CO2 do 31. 12. 2021. 

OMV Climate Neutral Card Vám ponúka dve možnosti kompenzovania CO2

 1. Tankujte na svoju kartu OMV Climate Neutral Card každý liter klimaticky neutrálne!
 2. Príslušný poplatok sa jednoducho a bez administratívnych nákladov pripíše k sume fakturovanej cez Vašu OMV Card.
 3. Litre, ktoré natankujete, sa cez OMV portfólio projektov ochrany klímy automaticky nastavia ako klimaticky neutrálne.
 4. Ako potvrdenie dostanete od spoločnosti ClimatePartner certifikát CO2, ktorý Vám poskytuje prehľad o Vašich kompenzovaných množstvách CO2.

 1. Pomocou riešenia „Flex“ môžete litre, ktoré natankujete, neutralizovať individuálne.
 2. Cez platformu spoločnosti ClimatePartner môžete vybrať svoje individuálne množstvá a priradiť ich k svojim zákazkám.
 3. Litre, ktoré natankujete, sa cez OMV portfólio projektov ochrany klímy automaticky nastavia ako klimaticky neutrálne.
 4. Ako potvrdenie dostanete od spoločnosti ClimatePartner certifikát CO2, ktorý Vám poskytuje prehľad o Vašich kompenzovaných množstvách CO2.

Vyhľadávač čerpacích staníc

Motorové oleje