OMV webstránky
Zavrieť
Image Veľkoobchod OMV Card FOS ČS dvaja muži s počítačom

Maximálna kontrola s minimálnou námahou

Palivovou kartou OMV Card môžete na svojich cestách zaplatiť za všetko potrebné a spoľahnúť sa na najvyššiu mieru presnosti a bezpečnosti – ako pri vlastnej faktúre, tak aj pri elektronickom prenose dát. Dôležité sú pre nás jednoduchosť používania, vyhodnocovanie a nízke administratívne náklady.

Služba OMV Fleet Online Services (FOS) umožňuje v reálnom čase kontrolu nad každodennou organizáciou vášho vozového parku a všetkými realizovanými transakciami. Ako držiteľ OMV Card máte prístup k informáciám o všetkých vašich palivových kartách v reálnom čase, pričom nezáleží, kde sa práve používajú.

Prehľad vašich výhod

 • Blokovanie kariet v reálnom čase, nonstop.
 • Objednávanie nových alebo náhradných kariet.
 • Prehľad všetkých palivových transakcií v rámci OMV a partnerov ROUTEX po celej Európe v reálnom čase.
 • Možnosť flexibilne nastavovať akékoľvek funkcie karty v reálnom čase.
 • Identifikovať chyby alebo odchýlky v analýze nákladov na vozidlá.
 • Zobrazovanie celkových alebo detailných údajov o nákladoch na celý vozový park alebo na každé jednotlivé vozidlo alebo kartu.

Raz alebo na základe dohody dvakrát mesačne vám pošleme prehľadnú faktúru s kompletným zoznamom vašich transakcií, ktoré boli hradené palivovými kartami OMV. Elektronické faktúry sú rýchle, jednoduché a šetrné k životnému prostrediu. Znamenajú výraznú úsporu vášho času a nákladov.*

Vybrať si môžte z dvoch možností

 • OMV Fleet Online Services: e-faktúry môžete jednoducho a bezpečne sťahovať z vášho OMV Fleet Online Services účtu. Keď bude vaša elektronická faktúra k dispozícii, pošleme vám e-mail s priamou linkou na jej stiahnutie.
 • E-mailová služba: vaše e-faktúry vám budú jednoducho a bezpečne posielané e-mailom na Vašu preferovanú e-mailovú adresu.

Prehľad vašich výhod

 • Rýchla: e-faktúry sa môžu jednoducho zasielať e-mailom. Budú doručené skôr a môžu byť rýchlejšie spracované.
 • Bezpečná: naše e-faktúry sú zabezpečené elektronickým podpisom a spĺňajú najvyššie štandardy bezpečnosti, takže ich sfalšovanie nie je možné.
 • Šetrná k životnému prostrediu: keďže neexistuje dôvod, prečo by sa mali e-faktúry tlačiť alebo posielať poštou, pomáhame tým šetriť naše životné prostredie.
 • Jednoduchá: nevyžaduje žiadny nový softvér na prezeranie vašich faktúr. Zúčtovanie prebehne tak ako vždy, faktúra je rozčlenená podľa krajín, aby refundácia DPH a spotrebnej dane bola čo najjednoduchšia.
 • Praktická: e-faktúry sú archivované v digitálnej forme, čo znamená, že fyzická archivácia a komplexné úložné systémy už nie sú potrebné.

Výhody viacdielneho vyúčtovania

 • Súhrnná faktúra  obsahuje služby podľa krajiny. Celková suma za krajinu je prepočítaná do meny krajiny, v ktorej sú karty vystavené.
 • Národná faktúra  sa skladá zo všetkých transakcií realizovaných v danej krajine, t. j. v krajine, kde bola karta vystavená. 
 • Medzinárodný prehľad  sa skladá z dodávok jednej krajiny na jednej faktúre alebo dobropise v mene dodávateľskej krajiny – dôležité pre navrátenie DPH. 
 • "Reverse charge" faktúra  je vystavená v prípade úhrady služieb podliehajúcich EU direktíve 2008/8/EC ("reverse charge" služby), ktoré boli uhradené OMV kartou. Môže obsahovať transakcie z niekoľkých krajín. 
 • Prehľad transakcií za každú palivovú kartu zvlášť 

Návod na overovanie digitálne elektronickej faktúry

*Za zasielanie papierových faktúr poštou sa účtuje poplatok podľa platného cenníka .

OMV karta podporuje proces vrátenia DPH zo zahraničia. Pri použití netto vratky DPH cez OMV sa môžete spoľahnúť na bezpečný prevod peňazí na váš účet – a to ešte pred termínom splatnosti faktúry za palivo.

Spoločne s naším partnerom, ktorý sa špecializuje na vrátenie DPH a dane z pohonných hmôt, vám ponúkame komplexný súbor na mieru šitých riešení. Dosiahnete tak vo svojej spoločnosti efektívnejší tok finančných tokov a vyššiu likviditu.

Ponúkame vám tri rôzne druhy refundácie

 • Štandardná vratka DPH: vaša spätná platba sa spracuje po tom, čo daňové úrady prevedú DPH vo váš prospech.
 • Net invoicing: DPH je pripísaná vo váš prospech do šiestich pracovných dní od prijatia originálu faktúry.
 • Refundácia spotrebnej dane: možnosť refundácie časti spotrebnej dane zo zakúpenej nafty v Belgicku, Francúzsku, Maďarsku, Taliansku a Slovinsku (pre členské krajiny EÚ).

Smernica rady 2008/8/ES, ktorá sa týka zúčtovania DPH pri poskytovaní služieb spojených s hnuteľnými objektmi medzi obchodnými subjektmi a niektorými ďalšími službami poukazuje na skutočnosť, že služby sú zdaniteľné v mieste sídla zákazníka. Príslušnosť k DPH (v členskom štáte zákazníka) sa teda prenáša z dodávateľa na zákazníka, a to v prípade, ak má dodávateľ sídlo v inej krajine ako zákazník. Reverse charge je termín, ktorý označuje tento presun v príslušnosti v rámci DPH, tzv. prenesenie daňovej povinnosti.

Reverse charge služby

 • umývanie a čistenie vozidla/ostatné služby spojené s umývaním vozidla,
 • výmena motorového a prevodového oleja,
 • údržba a kontrola vozidla,
 • služby spojené s použitím vozidla/poplatky,
 • kombinovaná doprava (ROLA),
 • odťahová služba/oprava vozidla/výmena pneumatík,
 • trajektová preprava vozidla,
 • poplatky za použitie tunelov.

Všetky vyššie vymenované služby platené OMV kartou, ktoré boli realizované v zahraničí alebo na domácom území v sieti čerpacích staníc Routex, sú predmetom reverse charge a sú vyúčtované na samostatnej faktúre.

Prosím, prekontrolujte si faktúry a kontaktujte naše kartové oddelenie v prípade, ak

 • DPH identifikačné číslo na vašej faktúre nie je správne,
 • vaša spoločnosť má platné DPH identifikačné číslo, ktoré nie je uvedené vo faktúre.

Otázky a odpovede týkajúce sa reverse charge

U nás si môžete vybrať typ PIN kódu, ktorý je pre vás najlepší

 • skupinový PIN: rovnaký PIN pre všetky karty,
 • skupinový PIN podľa vašho výberu: jeden PIN definovaný pre všetky OMV karty,
 • samostatný PIN: každá karta má vlastný PIN kód.

PIN kód podľa želania

 • Na vytvorenie a zadanie vlastného PIN kódu použite pole „Zákazníkom zvolený PIN kód“.
 • Potvrďte PIN kód jeho opätovným zadaním do poľa „Zopakujte PIN kód“.
 • Pre ukončenie kliknite na tlačidlo „Potvrdiť“.

Zmenou svojho PIN kódu zároveň vyjadrujete svoj súhlas s tým, že svoj nový PIN kód budete uchovávať v prísnej tajnosti a túto zodpovednosť prenesiete aj na všetkých užívateľov vašich kariet OMV Card. Berte, prosím, na vedomie že vami zvolený PIN kód nemožno priradiť k už existujúcim kartám OMV Cards. 

Bližšie informácie ohľadne „PIN kódu na želanie“.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Nachádzate sa na zabezpečenej webovej stránke spoločnosti OMV Downstream GmbH. Žiadny zamestnanec nebude nikdy vedieť o vami zvolenom osobnom PIN kóde a nie je žiaden spôsob, ako by sme mohli zobraziť váš PIN kód dekódovaný. Z dôvodu bezpečnosti údajov je mimoriadne dôležité, aby ste si sami vybrali svoj PIN kód – my ako tím OMV Cards to za vás urobiť nemôžeme. My v OMV sme výhradne zodpovední za spracovanie údajov vášho PIN kódu.

Image Veľkoobchod OMV Card Doplnkové 7 safety issues

7 bezpečnostných funkcií proti zneužitiu vašich kariet

Bezpečnosť držiteľov OMV Card je pre nás absolútnou prioritou. V prvom rade v rámci  celej akceptačnej siete OMV a ROUTEX je možné platiť palivovými kartami OMV Card, čo je bezpečnejšie ako platba v hotovosti  alebo poukážkami. V druhom rade pomocou PIN kódu, bezpečnostných prvkov na karte a kontrol transakcií tak, aby sa zabránilo prípadnému zneužitiu. 

Ak statíte jednu zo svojich OMV kariet, ihneď nám zavolajte na telefónne číslo +421 268 720 744. Sme vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Motorové oleje