OMV webstránky
Zavrieť
Image Veľkoobchod OMV Card FOS ČS dvaja muži s monitorom

Maximálna kontrola s minimálnou námahou

Palivovou kartou OMV Card môžete na svojich cestách zaplatiť za všetko potrebné a spoľahnúť sa na najvyššiu mieru presnosti a bezpečnosti – ako pri vlastnej faktúre, tak aj pri elektronickom prenose dát. Dôležité sú pre nás jednoduchosť používania, vyhodnocovanie a nízke administratívne náklady.

Služba OMV Fleet Online Services (FOS) umožňuje v reálnom čase kontrolu nad každodennou organizáciou vášho vozového parku a všetkými realizovanými transakciami. Ako držiteľ OMV Card máte prístup k informáciám o všetkých Vašich palivových kartách v reálnom čase, pričom nezáleží, kde sa práve používajú.

Prehľad vašich výhod

 • Blokovanie kariet v reálnom čase, nonstop.
 • Objednávanie nových alebo náhradných kariet.
 • Prehľad všetkých palivových transakcií v rámci OMV a partnerov ROUTEX po celej Európe v reálnom čase.
 • Možnosť flexibilne nastavovať akékoľvek funkcie karty v reálnom čase.
 • Identifikovať chyby alebo odchýlky v analýze nákladov na vozidlá.
 • Zobrazovanie celkových alebo detailných údajov o nákladoch na celý vozový park alebo na každé jednotlivé vozidlo alebo kartu.

Formulár pre získanie prístupu do FOS
Prístup do FOS

Raz alebo na základe dohody dvakrát mesačne vám pošleme prehľadnú faktúru s kompletným zoznamom vašich transakcií, ktoré boli hradené palivovými kartami OMV. Elektronické faktúry sú rýchle, jednoduché a šetrné k životnému prostrediu. Znamenajú výraznú úsporu vášho času a nákladov.*

Vybrať si môžte z dvoch možností

 • OMV Fleet Online Services: e-faktúry môžete jednoducho a bezpečne sťahovať z vášho OMV Fleet Online Services účtu. Keď bude vaša elektronická faktúra k dispozícii, pošleme vám e-mail s priamou linkou na jej stiahnutie.
 • E-mailová služba: vaše e-faktúry vám budú jednoducho a bezpečne posielané e-mailom na Vašu preferovanú e-mailovú adresu.

Prehľad vašich výhod

 • Rýchla: e-faktúry sa môžu jednoducho zasielať e-mailom. Budú doručené skôr a môžu byť rýchlejšie spracované.
 • Bezpečná: naše e-faktúry sú zabezpečené elektronickým podpisom a spĺňajú najvyššie štandardy bezpečnosti, takže ich sfalšovanie nie je možné.
 • Šetrná k životnému prostrediu: keďže neexistuje dôvod, prečo by sa mali e-faktúry tlačiť alebo posielať poštou, pomáhame tým šetriť naše životné prostredie.
 • Jednoduchá: nevyžaduje žiadny nový softvér na prezeranie vašich faktúr. Zúčtovanie prebehne tak ako vždy, faktúra je rozčlenená podľa krajín, aby refundácia DPH a spotrebnej dane bola čo najjednoduchšia.
 • Praktická: e-faktúry sú archivované v digitálnej forme, čo znamená, že fyzická archivácia a komplexné úložné systémy už nie sú potrebné.

Výhody viacdielneho vyúčtovania

 • Súhrnná faktúra  obsahuje služby podľa krajiny. Celková suma za krajinu je prepočítaná do meny krajiny, v ktorej sú karty vystavené.
 • Národná faktúra  sa skladá zo všetkých transakcií realizovaných v danej krajine, t. j. v krajine, kde bola karta vystavená. 
 • Medzinárodný prehľad  sa skladá z dodávok jednej krajiny na jednej faktúre alebo dobropise v mene dodávateľskej krajiny – dôležité pre navrátenie DPH. 
 • "Reverse charge" faktúra  je vystavená v prípade úhrady služieb podliehajúcich EU direktíve 2008/8/EC ("reverse charge" služby), ktoré boli uhradené OMV kartou. Môže obsahovať transakcie z niekoľkých krajín. 
 • Prehľad transakcií za každú palivovú kartu zvlášť 

Návod na overovanie digitálne podpísanej elektronickej faktúry (PDF, 1,6 MB)

*Za zasielanie papierových faktúr poštou sa účtuje poplatok podľa platného cenníka .

OMV karta podporuje proces vrátenia DPH zo zahraničia. Pri použití netto vratky DPH cez OMV sa môžete spoľahnúť na bezpečný prevod peňazí na váš účet – a to ešte pred termínom splatnosti faktúry za palivo.

Spoločne s naším partnerom, ktorý sa špecializuje na vrátenie DPH a dane z pohonných hmôt, vám ponúkame komplexný súbor na mieru šitých riešení. Dosiahnete tak vo svojej spoločnosti efektívnejší tok finančných tokov a vyššiu likviditu.

Ponúkame vám tri rôzne druhy refundácie

 • Štandardná vratka DPH: vaša spätná platba sa spracuje po tom, čo daňové úrady prevedú DPH vo váš prospech.
 • Net invoicing: DPH je pripísaná vo váš prospech do šiestich pracovných dní od prijatia originálu faktúry.
 • Refundácia spotrebnej dane: možnosť refundácie časti spotrebnej dane zo zakúpenej nafty v Belgicku, Francúzsku, Maďarsku, Taliansku a Slovinsku (pre členské krajiny EÚ).

Smernica rady 2008/8/ES, ktorá sa týka zúčtovania DPH pri poskytovaní služieb spojených s hnuteľnými objektmi medzi obchodnými subjektmi a niektorými ďalšími službami poukazuje na skutočnosť, že služby sú zdaniteľné v mieste sídla zákazníka. Príslušnosť k DPH (v členskom štáte zákazníka) sa teda prenáša z dodávateľa na zákazníka, a to v prípade, ak má dodávateľ sídlo v inej krajine ako zákazník. Reverse charge je termín, ktorý označuje tento presun v príslušnosti v rámci DPH, tzv. prenesenie daňovej povinnosti.

Reverse charge služby

 • umývanie a čistenie vozidla/ostatné služby spojené s umývaním vozidla,
 • výmena motorového a prevodového oleja,
 • údržba a kontrola vozidla,
 • služby spojené s použitím vozidla/poplatky,
 • kombinovaná doprava (ROLA),
 • odťahová služba/oprava vozidla/výmena pneumatík,
 • trajektová preprava vozidla,
 • poplatky za použitie tunelov.

Všetky vyššie vymenované služby platené OMV kartou, ktoré boli realizované v zahraničí alebo na domácom území v sieti čerpacích staníc Routex, sú predmetom reverse charge a sú vyúčtované na samostatnej faktúre.

Prosím, prekontrolujte si faktúry a kontaktujte naše kartové oddelenie v prípade, ak

 • DPH identifikačné číslo na vašej faktúre nie je správne,
 • vaša spoločnosť má platné DPH identifikačné číslo, ktoré nie je uvedené vo faktúre.

Otázky a odpovede týkajúce sa reverse charge (PDF, 66,3 KB)

U nás si môžete vybrať typ PIN kódu, ktorý je pre vás najlepší

 • skupinový PIN: rovnaký PIN pre všetky karty,
 • skupinový PIN podľa vašho výberu: jeden PIN definovaný pre všetky OMV karty,
 • samostatný PIN: každá karta má vlastný PIN kód.

PIN kód podľa želania

 • Na vytvorenie a zadanie vlastného PIN kódu použite pole „Zákazníkom zvolený PIN kód“.
 • Potvrďte PIN kód jeho opätovným zadaním do poľa „Zopakujte PIN kód“.
 • Pre ukončenie kliknite na tlačidlo „Potvrdiť“.

Zmenou svojho PIN kódu zároveň vyjadrujete svoj súhlas s tým, že svoj nový PIN kód budete uchovávať v prísnej tajnosti a túto zodpovednosť prenesiete aj na všetkých užívateľov Vašich kariet OMV Card. Berte, prosím, na vedomie že Vami zvolený PIN kód nemožno priradiť k už existujúcim kartám OMV Cards. 

Bližšie informácie ohľadne „PIN kódu na želanie“.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Nachádzate sa na zabezpečenej webovej stránke spoločnosti OMV Downstream GmbH. Žiadny zamestnanec nebude nikdy vedieť o Vami zvolenom osobnom PIN kóde a nie je žiaden spôsob, ako by sme mohli zobraziť Váš PIN kód dekódovaný. Z dôvodu bezpečnosti údajov je mimoriadne dôležité, aby ste si sami vybrali svoj PIN kód – my ako tím OMV Cards to za Vás urobiť nemôžeme. My v OMV sme výhradne zodpovední za spracovanie údajov Vášho PIN kódu.

Image Veľkoobchod OMV Card Doplnkové 7 safety issues

7 bezpečnostných funkcií proti zneužitiu vašich kariet

Bezpečnosť držiteľov OMV Card je pre nás absolútnou prioritou. V prvom rade v rámci  celej akceptačnej siete OMV a ROUTEX je možné platiť palivovými kartami OMV Card, čo je bezpečnejšie ako platba v hotovosti  alebo poukážkami. V druhom rade pomocou PIN kódu, bezpečnostných prvkov na karte a kontrol transakcií tak, aby sa zabránilo prípadnému zneužitiu. 

Ak statíte jednu zo svojich OMV kariet, ihneď nám zavolajte na telefónne číslo +421 268 720 744. Sme vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Motorové oleje