OMV webstránky
Zavrieť
Image Velkoobchod PH Agri

Nafta s vysokovýkonným OMV HighTec aditívom

OMV Diesel Add ECO7

OMV EcoPro Diesel

Naša základná nafta sa vyrába a nepretržite testuje na základe vysokých kvalitatívnych štandardov OMV. V kombinácii s FAME spĺňa všetky minimálne požiadavky normy EN 590. Tak OMV Diesel Add ECO7 chráni celý palivový systém a vďaka nášmu OMV HighTec vysokovýkonnému aditívu nielen zvyšuje efektívnosť, ale aj predlžuje životnosť motorov. OMV EcoPro Diesel kombinuje vynikajúce vlastnosti nafty OMV Diesel Add ECO7 s výhodami vysokovýkonného aditíva OMV HighTec. Zásluhou špeciálnej receptúry špeciálnej nafty a prémiového dávkovania aditív patria usadeniny na vstrekových dýzach minulosti. Ale nielen motor sa vyznačuje väčšou čistotou, znížením spotreby sa zároveň znižujú i emisie škodlivín. Čistý výkon!

Dlhšia životnosť

 

Image Veľkoobchod PH EcoSmart Agri Dlhšia životnosť

Integrovaná ochrana pred koróziou v nafte OMV Diesel Add ECO7 vytvára na kovovom povrchu ochranný film, čím zamedzuje vzniku korózie v palivovom systéme až do 100 %. Tým sa predlžuje životnosť motorov a znižuje náročnosť údržby.

Zvýšený čistiaci účinok

 

Image Veľkoobchod PH EcoPro Agri Zvýšený čistiaci účino

Zvýšené množstvo čistiacich aditív odstraňuje aj prípadné nečistoty na vstrekovacích dýzach. Posilnený čistiaci účinok zvyšuje životnosť motorov, zlepšuje výkonnosť a trvalo znižuje spotrebu i emisie.

Vysoká kvalita produktu

 

Image Veľkoobchod PH EcoSmart Agri Vysoká kvalita produktu

Od prikupovania tých najkvalitnejších biozložiek cez pravidelné kontroly vo vlastnom laboratóriu až po zušľachťovanie priamo v rafinérii: vysoké požiadavky na každý jednotlivý výrobný krok sú zárukou vynikajúcej kvality nafty OMV Diesel Add ECO7.

Skladovacia stabilita

 

Image Veľkoobchod PH EcoPro Agri Skladovacia stabilita

OMV EcoPro Diesel Vás zbaví nežiaducich vedľajších účinkov pri skladovaní. Zásluhou optimálnej skladovateľnosti svoje stroje vždy naštartujete bez problémov, aj keď napríklad cez zimu už dlhší čas neboli v prevádzke.

Optimálny čistiaci účinok

 

Image Veľkoobchod PH EcoSmart Agri Optimálny čistiaci účino

Obsiahnutý balíček aditív zabezpečuje účinné a čisté spaľovanie. Povrchovo aktívne látky zabraňujú tvorbe usadenín na vstrekovacích dýzach. To umožňuje optimálne spaľovanie a znižuje tak emisie, ako aj spotrebu.

Maximálny výkon motora

 

Image Veľkoobchod PH EcoPro Agri Maximálny výkon motora

Kombinácia vyššieho cetánového čísla s jedinečným prémiovým dávkovaním balíčka výkonnostných aditív zabezpečuje ešte efektívnejšie spaľovanie a tým optimálne využitie výkonu motora – aj napriek extrémnym podmienkam.

  OMV Diesel ECO7 OMV Diesel Add ECO7 OMV EcoPro Diesel
Spĺňa EN 590, národné požiadavky, rovnako ako Euro 5 a Euro 6 + + +
Vyrobené a testované podľa kvalitatívnych štandardov OMV + + +
Zamedzuje vzniku usadenín na vstrekovacích dýzach   + +
Predlžuje životnosť motora   + +
Skracuje čas potrebný na natankovanie   + +
Nižšia spotreba   + +
Maximálny výkon motora     +
Špeciálna nafta: zlepšené základné palivo     +
Vstrekovací systém zbavuje usadenín     +

Výhody závisia od spôsobu jazdy, druhu a veku motora a vzťahujú sa na neaditivované porovnateľné palivo, ktoré spĺňa minimálne požiadavky normy EN 590.

   

Bio je prospešné!

FAME (fatty acid methyl ester), nazývané aj bionafta, sa získava esterifikáciou rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov. Tieto biozložky používané na výrobu našej nafty pochádzajú väčšinou z európskych surovín. To je síce dobré, no nie dostatočne dobré pre nás. Spoločnosť OMV preto zaviedla dodatočné opatrenia, ktoré výrazne presahujú minimálne štandardy vyžadované európskymi normami. Už pri nákupe sa spoliehame len na bionaftu od spoľahlivých a certifikovaných výrobcov.

Image Veľkoobchod PH Bio lúka

Všetko pod kontrolou.

Prísne vstupné kontroly a priebežné testy počas procesu spracovania nafty zaručujú jej optimálnu využiteľnosť a vynikajúcu skladovateľnosť. Zvýšili sa aj požiadavky na čistotu produktu: akceptujeme maximálny podiel vody v bionafte vo výške 40 % pod úrovňou, ktorú stanovuje platná norma. Okrem toho sa nízkoteplotné vlastnosti bionafty v OMV dajú dosahovať priamo, a nie prostredníctvom prídavných látok.

Image Veľkoobchod PH laboratory

Ozvite sa nám jedným z nižšie uvedených spôsobov a spoločne preberieme vaše konkrétne potreby. 

Image Veľkoobchod OMV Card icon Web form
Image Veľkoobchod PH icon mail
Image Veľkoobchod PH icon phone
cez kontaktný formulár e-mailom na info.zakaznicke-centrum.sk@omv.com telefonicky na +421 (0) 850 166 668

Technické informácie

Motorové oleje