OMV webstránky
Zavrieť
Image Veľkoobchod Letecké muž v zelenej veste nesie

Lietajte s nami

Viac než 30 rokov zbierala OMV rozsiahle skúsenosti v obchode s leteckými pohonnými hmotami. OMV vyrába letecké palivá v dvoch vlastných rafinériách. Prostredníctvom vlastnej siete potrubí sú blízke letiská priamo spojené s rafinériami a bezprostredne zásobované naším prvotriednym palivom. Všetkých ostatných zákazníkov zásobujeme lodnou cestou po Dunaji a pozemnou cestou vyhradenými cisternovými vagónmi a cisternovými automobilmi. OMV sa riadi celosvetovo platnými smernicami spoločnej inšpekčnej skupiny pre kontrolu kvality pohonných hmôt v letectve a prevádzkových postupov, vydaných Medzinárodnou asociáciou leteckej prepravy (IATA).

V súčasnosti zásobujeme letiská v Rakúsku, Nemecku, Maďarsku a v Rumunsku – a naďalej expandujeme. V najbližších rokoch by sme chceli rozšíriť našu oblasť činností. Momentálne máme zastúpenie na nasledujúcich letiskách.

Krajina

Letisko
Rakúsko

Viedeň VIE, Salzburg SZG, Linz LNZ

Nemecko

Mníchov MUC, Norimberg NUE, Stuttgart STG, Düsseldorf DUS, Kolín CGN

Maďarsko

Budapešt' BUD

Rumunsko

Bukurešt' OTP, Cluj CLJ, Temešvár TSR, Bacau BCM

Image Veľkoobchod Letecké muž v zelenom červená vlajka

Veľké turbíny dodávajú lietadlám silu na lietanie. OMV Jet A-1 dodáva turbínam silu na rotáciu! Palivom je kerozínová frakcia, na ktorú sú kladené mimoriadne prísne požiadavky ohľadom chovania sa počas chladu, požiadavky na spaľovacie vlastnosti, stabilitu a nečistoty. Aby pri tankovaní nedochádzalo k statickým výbojom, pridaním príslušných prísad je zvýšená elektrická vodivosť. Vytvorená kvalita spĺňa požiadavku ASTM D1655 Kerosin Typ Jet A-1, DEF STAN 91-91, a podmienky asociácie IATA, platné pre letecké palivo do reaktívnych motorov.

Sme partnermi letísk v Rakúsku, Nemecku, Maďarsku a Rumunsku a naše služby by sme chceli ešte rozšíriť. Našim zákazníkom ponúkame:

  • zmluvný manažment,
  • cenové a dodacie podmienky upravené podľa požiadaviek zákazníka,
  • servis tankovania lietadiel (Intoplane),
  • možnost natankovania ad hoc,
  • platby na báze kreditu.
Krajina Letisko
Rakúsko Viedeň VIE, Salzburg SZG, Linz LNZ
Nemecko Mníchov MUC, Norimberg NUE, Stuttgart STG, Düsseldorf DUS, Kolín CGN
Mad'arsko Budapešt' BUD
Rumunsko Bukurešt' OTP, Cluj CLJ, Temešvár TSR, Bacau BCM
Česká republika Praha PRG

Vzhľadom na to, že letecké pohonné hmoty nie sú obchodované cez OMV v Slovenskej republike, prosím, v prípade vášho záujmu sa obráťte na:

Organizácia Adresa Kontakt
OMV Downstream GmbH
Aviation
Trabrennstraße 6-8
1020 Viedeň
+43 1 40440-0
info.aviation@omv.com

Motorové oleje