Kontakt
OMV webstránky
OMV webstránky
OMV Websites
Skupina OMV www.omv.com Rakúsko www.omv.at Bulharsko www.omv.bg Česká republika www.omv.cz Nemecko www.omv.de Maďarsko www.omv.hu Nórsko www.omv.no Nový Zéland www.omv.nz Rumunsko www.omv.ro Srbsko www.omv.co.rs
Borealis Websites
Borealis Group www.borealisgroup.com
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com Rakúsko www.omv-gas.at Nemecko www.omv-gas.de Maďarsko www.omv-gas.hu Holandsko www.omv-gas.nl
Zavrieť

Vykurovacie oleje

Našim zákazníkom ponúkame vysoko kvalitný produkt pre spoľahlivé vykurovanie a našich priemyselných a obchodných klientov zásobujeme vykurovacími olejmi rôznych akostných stupňov.

Ťažký vykurovací olej sa využíva najmä vo veľkých priemyselných spaľovacích zariadeniach s teplotným výkonom nad 10 MW. Kvalitatívne parametre ťažkého vykurovacieho oleja sú stanovené rakúskou normou ÖNORM C1108. Vyšší podiel rezíduí/zvyškov pri tomto vykurovacom oleji sa prejavuje v hodnotách, ako je hustota (15°C), viskozita (pri 100°C), obsah síry, karbonizačné zvyšky a podiel usadenín.

Neustále vyvíjanie produktov a sústavné kontroly kvality počas produkcie sú zárukou vysokej prevádzkovej istoty a maximálnej hospodárnosti pri využívaní ťažkého vykurovacieho oleja OMV.

Je veľa dôvodov, prečo si vybrať ľahký vykurovací olej od OMV "Schwechat 2000":

  • je cenovo výhodný,
  • pochádza z rakúskych skladov, 
  • zaručuje bezpečné dodávky a
  • vzhľadom na vysoké energetické hodnoty vyžaduje len nízke skladové priestory.

Schwechat 2000 je hospodárne, výkonné a spoľahlivé palivo pre zariadenia určené na spaľovanie ľahkých vykurovacích olejov.

Extra ľahký vykurovací olej (HEL) je podľa rakúskej normy ÖNORM C 1109 normované palivo, ktoré sa využíva hlavne na vykurovanie rodinných a bytových domov.
Tento výrobok sa v súlade s platnou normou ponúka na trhu v dvoch variantoch s rozdielnym obsahom síry.

Štandardná akosť sa vyznačuje maximálnym obsahom síry vo výške 0,10 % m/m, pri nízkosírnom variante nesmie obsah síry prekročiť maximálnu hodnotu 50 ppm (0,005 % m/m).

HEL sa v dobre udržovaných a moderných vykurovacích zariadeniach spaľuje s nízkym podielom emisií a bez odpadu. HEL je číry, priezračný destilačný výrobok, ktorého výhrevnosť predstavuje cca 10 kWh/liter, resp. 11,9 kWh/kg.

V súlade s platnými smernicami EÚ i národnými daňovými zákonmi sa do HEL v presne stanovených koncentráciách pridávajú chemické značkovacie látky (červené farbivo). To umožňuje rozlíšenie vykurovacieho oleja od iných porovnateľných minerálnych olejov a obdobných produktov ako vizuálnou kontrolou, tak aj formou neskoršej laboratórnej analýzy.

Ak máte záujem o cenovú ponuku, kontaktujte nás, prosím, na telefónnom čísle +421 (0) 850 166 668, alebo mailom na info.zakaznicke-centrum.sk@omv.com a my pre Vás pripravíme individuálnu ponuku šitú na mieru Vašim požiadavkám. 

Technické informácie

Vyhľadávač čerpacích staníc

Motorové oleje